Vejlederrådet

Ordningen med tilsyn og vejledning administreres af et vejlederråd. Rådet er nedsast af ELN’s landsledelse og bliver ledt af den pastorale vejleder. 

Børge Haahr Andersen

Pastoral Vejleder

Pastoral Vejleder og formand for vejlederrådet. Rektor på Dansk Bibel-institut

30951956

Henrik Nymann Eriksen

Landsledelse og Vejlederrådet

Forstander på Luthersk Missionsforenings Højskole i Hillerød. Medlem af ELNs tilsyns- og vejlederråd

30 48 73 78

Nils Andersen

Vejlederrådet

2373 9730

Morten Rugager Kristensen

Vejlederrådet

Medlem af Tilsyns- og vejlederrådet

61 71 91 12

Dorte Sig Leergaard

Landsleder

23602238

Bliv medlem af ELN - og giv din støtte til en frimodig kirke på Bibelens grund

Vær med til at bede om vækkelse! Bed, en bøn som er blevet til efter konferencen Herre, væk os!