Sådan fungerer det i praksis

ELN’s ordning med tilsyn og vejledning fungerer forskelligt afhængig fra sted til sted. Der er dog en række fælles rammer.

Menigheden/præsten, som ønsker en vejleder/tilsynsmand kontakter ELN’s landsleder. Har man selv forslag til en vejleder, er disse velkomne. Ellers hjælper ELN’s vejlederråd med at finde en vejleder.

Før vejlederen bliver spurgt, godkender både den, som søger vejledning, og vejlederrådet de foreslåede vejledere. Når der er fundet et match, underskriver både menigheden/præst og vejlederen en aftale, hvor rammerne for ordningen er beskrevet.

Samtaler: Vejlederrådet anbefaler, at præst og vejleder har mindst to samtaler om året, hvoraf den ene kan afholdes på baggrund af en skriftlig besvarelse af spørgsmål fra vejlederen. Er der tale om vejledning af en menighed, mødes vejleder og menighedens ledelse mindst én gang om året.

Gudstjeneste: Hvor det er muligt, deltager vejlederen en gang om året ved en gudstjeneste, hvor han holder en kort vejledningstale og eventuelt prædiker.

Efter behov: Vejlederen står til rådighed med råd og vejledning efter behov, ligesom han kan henvende sig til menigheden, når han vil, hvis noget ligger ham på sinde at få sagt til menighed/præst. Når det sker, er man forpligtet på at lytte til ham og svare ham på hans henvendelse.

Udgifter: Vejlederen får ikke honorar, men den, som får vejledning, betaler udgifter til kørsel og lignende.

Varighed: Aftalen gælder normalt for fire år og kan forlænges. Aftalen kan opsiges af menighed/præst såvel som vejleder med tre måneders varsel.

Vejlederens mandat: Vejlederen har ingen anden myndighed i forhold til menighed/præst end Ordets myndighed. Han er at forstå som en tjener, menighed/præst har kaldet til at føre et åndeligt tilsyn med formaning og trøst, visioner, vejledning ud fra Guds ord og kirkens bekendelse og aktualisering af den ind i menighedens og præstens livssituation.

Vejledningen kan udmønte sig i både anbefalinger, formaninger, opmuntringer og tilskyndelser.

Menighedens forpligtelse: Menigheden er i alle tilfælde skyldig at lytte til vejlederen, nøje prøve hans ord og vise god vilje til at lytte til ham.

Uoverensstemmelse: Kommer vejlederen i en situation, hvor han må udtale et bibelsk begrundet påbud til menigheden, har menigheden/præsten pligt til at følge hans vejledning. Sker det ikke, kan han indstille til vejlederrådet, at vejledningsordningen med den konkrete menighed/præst bringes til ophør. I den situation beder vejlederrådet om en skriftlig redegørelse fra vejlederen og menigheden/præsten. På baggrund af disse redegørelser beslutter vejlederrådet, om aftalen skal ophæves.

Vejlederrådet

Ordningen med tilsyn og vejledning administreres af et vejlederråd. Rådet er nedsast af ELN’s landsledelse og bliver ledt af den pastorale vejleder. Det vil sige, at vejlederne står til ansvar over for vejlederrådet.

Vejlederrådet varetager kontakten til vejlederne, og hvert andet år samler vejlederrådet vejlederne til en inspirationssamling.

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights