Pastoral vejleder

ELN har en Pastoral vejleder, som er formand for netværkets vejleder- og tilsynsordning. Ordningens formål er at yde åndelig vejledning til præster og menigheder, som ønsker at forpligte sig på Bibelen og kirkens bekendelser.
ELN indsatte d.16. juni 2012 Børge Haahr Andersen som Pastoral vejleder, som en reaktion på det svigt, som flertallet af biskopperne i folkekirken har udsat kirken for, ved at medvirke til indførelsen af et ritual til vielse af homoseksuelle.
 
For valg- og sonepræster erstatter ordningen ikke det biskoppelige tilsyn, men er et supplement til dette tilsyn.
For valg- og sonepræster erstatter ordningen ikke det biskoppelige tilsyn, men er et supplement til dette tilsyn.
Ritualet for bispevielse sætter ord på, at en biskop kan være præsternes præst, og gennem personlig kontakt med præster og menigheder kan være sjælesørger, åndelig vejleder og den, som synliggør kirkens enhed på dens evangelisk-lutherske grundlag.
 
Denne side handler om: at styrke de svage, opsøge de vildfarne, være barmhjertig uden at tåle det onde, irettesætte uden at glemme barmhjertigheden. Det hører med til, hvad en biskop kan gøre, men det er ikke en tjenstlig pligt på samme måde som tilsynet ud fra kirkens grundlag.
 
I den nuværende kirkelige situation, hvor der i visse stifter kan være en kolossal afstand mellem præsten og biskoppen i forståelsen af, hvad evangelisk luthersk kristendom er, har ELN valgt at knytte til ved sondringen mellem skal og kan under biskoppens arbejde, sådan at vi overfører det frivillige ved biskoppens relation til sine præster (kan) til den vejlederordning, der varetages af ELN.
 

Vi ønsker at søge åndelig vejledning hos de dele af dansk kirkeliv, som står fast på Bibelens og Bekendelsens grund. I den aktuelle situation har vi valgt at synliggøre en supplerende og alternativ vejlederordning på kirkens grund.

Hvad er en Pastoral vejleder

Læs uddybende om ordningen her. Udgivet af ELN's vejlederråd og landsledelse

Hent fil

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights