Derfor tilbyder ELN tilsyn og vejledning

ELN tilbyder vejledning og tilsyn for præster, menigheder og menighedslignende grupper.

ELNs tilsyns- og vejlederordning er et tilbud til såvel menigheder som præster og menighedsledere.

Over for frimenigheder taler vi om et egentlig tilsyn, mens der over for menigheder i folkekirken, som er underlagt et biskoppeligt tilsyn, er tale om åndelig vejledning.
 
I det følgende er begge former tænkt med ind, også der hvor der i nogle tilfælde kun tales om tilsyn eller i andre tilfælde kun tales om vejledning.
 

Derfor er der behov for tilsyn og vejledning:

  • Nogle steder fungerer den åndelige side af det folkekirkelige tilsyn ikke i praksis, og nogle biskopper vejleder i visse spørgsmål imod Guds ord. Mistilliden til biskoppernes udøvelse af det åndelige tilsyn er derfor ofte stor.
  • Mange menigheder og præster oplever et positivt behov for ledelse, vejledning, støtte, opmuntring dels for ikke at blive opslugt af falsk lære, dels for at kunne være lys og salt i verden.
  • Flere lutherske kristne indretter sig i frimenigheder, husmenigheder og lignende. Gennem ELN ønsker vi at tilbyde disse menigheder en mulighed for tilsyn.
Verified by MonsterInsights