Derfor tilbyder ELN tilsyn og vejledning

ELN tilbyder vejledning og tilsyn for præster, menigheder og menighedslignende grupper.

ELNs tilsyns- og vejlederordning er et tilbud til såvel menigheder som præster og menighedsledere.

Over for frimenigheder taler vi om et egentlig tilsyn, mens der over for menigheder i folkekirken, som er underlagt et biskoppeligt tilsyn, er tale om åndelig vejledning.
 
I det følgende er begge former tænkt med ind, også der hvor der i nogle tilfælde kun tales om tilsyn eller i andre tilfælde kun tales om vejledning.
 

Derfor er der behov for tilsyn og vejledning:

  • Nogle steder fungerer den åndelige side af det folkekirkelige tilsyn ikke i praksis, og nogle biskopper vejleder i visse spørgsmål imod Guds ord. Mistilliden til biskoppernes udøvelse af det åndelige tilsyn er derfor ofte stor.
  • Mange menigheder og præster oplever et positivt behov for ledelse, vejledning, støtte, opmuntring dels for ikke at blive opslugt af falsk lære, dels for at kunne være lys og salt i verden.
  • Flere lutherske kristne indretter sig i frimenigheder, husmenigheder og lignende. Gennem ELN ønsker vi at tilbyde disse menigheder en mulighed for tilsyn.

Ku' du tænke dig et meningsfuldt job? ELN søger frivillig projektkoordinator! Se mere her

Bliv medlem af ELN - og giv din støtte til en frimodig kirke på Bibelens grund

Vær med til at bede om vækkelse! Bed, en bøn som er blevet til efter konferencen Herre, væk os!