Info-materiale om ELN

Hvis du eller din menighed har mulighed for at informere om ELN, kan du eller I frit benytte det materiale, der ligger her på siden.
ELN har to brochurer – én om ELN og én om Menighedsnetværket.

Hvis du vil have nogle tilsendt, kan du blot skrive en mail til landsleder@luthersk-netværk.dk

       
 

Hjælp til kollekttale

Hvis du skal informere om ELN i forbindelse med en indsamling kan du bruge eller hente inspiration her:

Bliv medlem af ELN - og giv din støtte til en frimodig kirke på Bibelens grund

Vær med til at bede om vækkelse! Bed, en bøn som er blevet til efter konferencen Herre, væk os!