Præsteløftet

Præsteløftet med kommentarer fra Kurt Larsen

Brian Christensen,  

Præsteløftet – en god rettesnor at følge ved et præstevalg

URL: https://luthersk-netvaerk.dk/resource/praesteloeftet/