Information og oprettelse

De regionale netværk har til formål at fremme fællesskabet mellem lutherske kristne, at inspirere til at være missionale menigheder samt støtte hinanden i de teologiske udfordringer, man møder regionalt.

ELN’s regionale netværk kan være sammensat på forskellig måde. Udvalgene, der leder de regionale netværk, kan være udpeget af ELN’s medlemmer i området, eller de kan være sammensat af repræsentanter for forskellige kirkelige foreninger og grupper.

Formålet med en regional ELN-gruppe er den fælles samtale om udfordringer og muligheder i kirkelivet, samt videreformidling af inspiration gennem samtale, møder og andre arrangementer.

Ved at knytte til ved ELN, bliver gruppen en del af et større fællesskab og vedkender sig fundament og tilhørsforhold. Samtidig med er der adgang til ELN’s netværk af ressourcer og forskellige kompetencer

Hvem og hvor

En regional eller lokal gruppe kan begynde med, at nogle få, som bor i et afgrænset område, og som tilslutter sig ELN’s profil tager initiativet.

De fastlægger områdets udstrækning (f.eks. et stift) og enes om at indbyde til et første møde. De indbudte skal gerne være bredt sammensat, dvs. lægfolk, præster, håndværkere, skolefolk, kvinder, mænd, yngre, ældre, missionsfolk, kirkeligt orienterede osv. 

Hvorfor tilknytning til ELN

En tilknytning til ELN er en måde at vise, hvilket fundament man står på, fordi en man som tilknyttet til ELN skal tilslutte sig Odenseerklæringen.
 
Samtidig tilkendegiver ELN-gruppen, at man vil opfordre sine medlemmer til at være medlemmer af ELN-Danmark og i øvrigt arbejde med på ELN’s sag.
 
Desuden giver det mulighed for at drage nytte af det netværk og de ressourcer, som er tilgængelige. 
 

Kontakt ELN

Rent praktisk sker tilknytningen ved, at der man henvender sig til ELN’s Landsledelse eller landsleder, som aftaler, hvordan tilknytningen skal være.
 
Der følger ikke noget decideret tilsyn eller ledelse af den enkelte gruppe med i sådan en tilknytning, men der signaleres samhørighed og fællesskab.
En tilknytning til ELN er en måde at vise, hvilket fundament man står på, fordi en man som tilknyttet til ELN skal tilslutte sig Odenseerklæringen.
 
Samtidig tilkendegiver ELN-gruppen, at man vil opfordre sine medlemmer til at være medlemmer af ELN-Danmark og i øvrigt arbejde med på ELN’s sag.
 
Desuden giver det mulighed for at drage nytte af det netværk og de ressourcer, som er tilgængelige. 
 
Rent praktisk sker tilknytningen ved, at der man henvender sig til ELN’s Landsledelse eller landsleder, som aftaler, hvordan tilknytningen skal være.
 
Der følger ikke noget decideret tilsyn eller ledelse af den enkelte gruppe med i sådan en tilknytning, men der signaleres samhørighed og fællesskab.
 
Der lægges op til en gensidig orientering mellem ELN-gruppen og Landsledelse, ligesom der lægges op til samarbejde i forbindelse med arrangementer, udvalgsarbejde og andet.
 
Oplysninger om gruppen vil blive lagt på ELN’s hjemmeside, så den fremstår som en del af, hvad det samlede ELN tilbyder og står for, og så det er let at finde information om de enkelte grupper.
Verified by MonsterInsights