Regionale netværk

Evangelisk Luthersk Netværk i Aalborg stift, forkortet ELNA, blev stiftet d. 3. maj 2011.

ELNA er pt hvilende.

Kontaktperson:Henrik Nymann Eriksen
Telefon:30 48 73 78
E-mailadresse:

ELN Nordsjælland ser det som sit formål at arrangere møder med fokus på klassisk kristendom og fremme åndelig fornyelse og mission i Nordsjælland. Møderne sigter på blandt andet at belyse emner, som udfordrer klassisk kristendom, for at inspirere kirken til frimodighed og glæde.

ELN Nordsjælland har ca. 25 personer i netværket og ledes af en arbejdsgruppe på 3-4 personer.

Mød ELN Nordsjælland på facebook

Find ELN-N på Facebook Hjælp os med at udbrede budskabet ved at gå derind og følge os.

Arbejdsudvalg

Arbejdsudvalg for ELN Nordsjælland
Højskoleforstander Henrik Nymann Eriksen, hne@lmh.dk , 30 48 73 78
Apoteker Troels Ingemann, th@apoteket.dk, 26 17 42 19
Missionær Thomas Kildeholm Jensen, thomas.kj@indremission.dk; T:  5015 9543
Sognepræst Jacob Winther, jw@km.dk, 21 96 97 56

Baggrund

Den 24. februar 2010 mødtes 15 personer for at drøfte etablering af et netværk på Nordsjælland. Det skete med udgangspunkt i grundlag og formål for ELN på landsplan. Personkredsen var bredt sammensat af organisationspersoner, præster, skolefolk, frimenighedsfolk m.fl.

Se vedtægter fra ELN Nordsjælland her.

Kontaktperson:Niels Jørn Fogh
Telefon:44940120
E-mailadresse:

Evangelisk Luthersk Netværk, Storkøbenhavn er ELNs regionale netværk i hovedstaden.

ELN-København arbejder for at opmuntre og fremme en bibelsk vækkerrøst i det arbejde, der gøres i Københavns forskellige menigheder. Vi ønsker at fremme og støtte et positivt samarbejde mellem bibeltro præster i folkekirken og andre lutherske menigheder, og være et forum, hvor råd og inspiration kan komme til fælles gavn.

ELN-København bliver dermed et forum, der giver ELN ansigt regionalt.

Kontaktperson:Christian Poulsen
Telefon:22355641
E-mailadresse:

ELNV blev stiftet den 24. januar 2011. Allerede før stiftelsen var der blevet sendt et åbent brev til biskop Karsen Nissen i anledning af dennes offentlige skrivelse til menighedsråd og præster, hvor biskoppen begrunder sit synspunkt vedr. kirkelig velsignelse af homoseksuelle par.

Formålet er at løfte og virkeliggøre ELNs formål i Stiftet, og forsøger derfor lejlighedsvis at samle medlemmerne til drøftelse af den kirkelige situation. Det vurderes og vægtes forskelligt hvilke konsekvenser, der må drages, men behovet for både at stå sammen, støtte hinanden, og i situationen give hinanden frihed til at vælge forskellige veje sættes højt. Vi ønsker alle kæmpe for, at vi og hele Guds folk kan holdes fast på Guds Ords sandhed.

Kontaktperson:Preben Nielsen
Telefon:20211860
Adresse:Elmevej 4A, 4293 Dianalund
  • ELN Vestsjælland(Roskilde stift)
  • Det regionale netværk arbejder for at bevare sammenholdet blandtbibeltro kristne på Vestsjælland og på at styrke frimodigheden i tro og tjeneste.
Kontaktperson:Ove Skovgaard Andersen
Telefon:22467526
E-mailadresse:

Netværket er hvilende.

Bliv medlem af ELN - og giv din støtte til en frimodig kirke på Bibelens grund

Vær med til at bede om vækkelse! Bed, en bøn som er blevet til efter konferencen Herre, væk os!