Repræsentantskab

ELN’s repræsentantskab består af af støtter fra hele landet, som giver indspil og kommentarer til Landsledelsen.

Børge Haahr Andersen, Emdrup, rektor på Dansk Bibel-Institut, tilknyttet Folkekirken (Emdrup Kirke) og Luthersk Mission.

Nils Andersen, Århus, landssekretær på Menighedsfakultetet, tilknyttet Folkekirken.

Henrik Bartholdy, Albertslund, HR-konsulent, tilknyttet Københavnerkirken, København.

Hans-Ole Bækgaard [Olsen], formand for Indre Mission, tilknyttet Folkekirken.

Tina Bjerre Christensen, Lemvig, indskolingsleder, tilknyttet Lemvig Bykirke og IM.

Inge Jensen, Skive, social- og sundhedshjælper, tilknyttet Skive Bykirke og Luthersk Mission

Per Ladekjær, Børkop, bibelskolelærer, tilknyttet Folkekirken og Indre Mission.

Sven H. Madsen, Odense, kvalitetschef i Blå Kors Danmark og organisationsudviklingskonsulent, tilknyttet Folkekirken og Luthersk Missionsforening.

Lisbeth Rask Nielsen, Nykøbing F., sygeplejerske, tilknyttet Folkekirken og Luthersk Mission.

Ingolf Henoch Pedersen, Romalt v/ Randers, pensionist, præst, tilknyttet Kronjyllands Frimenighed.

Ellen Lodahl Pedersen, sekretariatsleder på Dansk Bibel-Institut, tilknyttet Evangelisk Luthersk Missionsforening.

Peter Søes, Tårnby på Amager, cand.theol. og ph.d. lærer ved Menighedsfakultetet, tilknyttet Folkekirken.

Klaus Vibe, Århus, Ph.d.-studerende og undervisningsassistent i Medicinsk Filosofi

Margrethe Winther-Nielsen, Emdrup, projektleder. Ph.D. (DTU), tilknyttet Folkekirken (Emdrup kirke) og Luthersk Mission.

Flemming Hansen. DLM-missionær i ELCT, Tanzania.

Thomas Nygaard Kofod, Mørkøv, Driftsleder Boligselskabet Sjælland, tilknyttet Indre Mission og Luthersk Mission.

Gunnar Lundsgaard, lektor Ribe Katedralskole, tilknyttet Folkekirken og Indre Mission.

Frank Boel Fyhn, Grindsted, missionær, tilknyttet folkekirken og Indre mission.

Thorkil Mortensen, Holstebro, lektor, kommer i Folkekirken i Holstebro.

Else Laursen, Løsning, kordegn, kommer i Løsning og Korning Kirker.

Brian Christensen, Holstebro, frimenighedspræst i Lemvig Bykirke.

Therese Nørremark Laursen, Skjern, kandidatstuderende, tilknyttet Skjern Bykirke.

Martin Jefsen, Skærbæk, gårdejer, tilknyttet Luthersk Mission og Folkekirken, Nr. Løgum Sogn.

Asger Chr. Højlund, Aarhus, pens. professor v. MF, tilknyttet Christianskirken og IM.

Carsten Dalsgaard Hansen, Skjern, præst og leder af Hellig Kors Kloster, Lem.

Maria Thomsen, Frederiksberg, jurist, tilknyttet Fredens-Nazaret kirker.

Uffe Kronborg, Aalborg, sognepræst ved Ansgars Kirken.

Line Reckweg Nielsen, Ejstrupholm, markedsførings- og sekretariatskoordinator i Promissio.

David Skarsholm, Aarhus N, stud.theol. på Menighedsfakultetet, tilknyttet Aarhus Bykirke og Aarhus LMU.

Michael Mørch Thunbo, stud.theol, Trige.

Christa Clement Nyborg, Agerskov, underviser og organist, tilknyttet Agerskov Valgmenighed og Luthersk Mission.

Tine Sundgaard Hansen, Vejle, 3K-uddannet, tilknyttet Frimenigheden Broen.

Laila Langelund Damm, Kolding, regnskabsassisten, tilknyttet Kristkirken i Kolding.

NÅR KIRKEN SVIGTER. Om og for mennesker, der led skade i det kristne fællesskab.

KIRKEINSPIRATION - til dig og din menighed. Temaet er: Herre, væk os!