ELN’s organisation


Landsledelsen er ELN’s øverste ledelse og er ansvarlig for at udarbejde mål og strategier for ELN’s arbejde.

Repræsentantskabet består af af støtter fra hele landet, som giver indspil og kommentarer til Landsledelsen.

Landslederen er ansvarlig for den daglige drift af ELNs aktiviteter.

Menighedsnetværket kan du læse mere om her.

Tilsyns- og vejlederrådet leder og koordinerer ELNs tilsyns- og vejlederordning.

Regionale netværk har vi i det meste af Danmark. Se mere her.

Diverse udvalg består af mange frivillige, der f.eks. arbejder med konferencer, PR eller den online plaform kirkeliv.dk

 

NÅR KIRKEN SVIGTER. Om og for mennesker, der led skade i det kristne fællesskab.

KIRKEINSPIRATION - til dig og din menighed. Temaet er: Herre, væk os!