ELN’s organisation


Landsledelsen er ELN’s øverste ledelse og er ansvarlig for at udarbejde mål og strategier for ELN’s arbejde.

Repræsentantskabet består af af støtter fra hele landet, som giver indspil og kommentarer til Landsledelsen.

Landslederen er ansvarlig for den daglige drift af ELNs aktiviteter.

Menighedsnetværket kan du læse mere om her.

Tilsyns- og vejlederrådet leder og koordinerer ELNs tilsyns- og vejlederordning.

Regionale netværk har vi i det meste af Danmark. Se mere her.

Diverse udvalg består af mange frivillige, der f.eks. arbejder med konferencer, PR eller den online plaform kirkeliv.dk

 

Ku' du tænke dig et meningsfuldt job? ELN søger frivillig projektkoordinator! Se mere her

Bliv medlem af ELN - og giv din støtte til en frimodig kirke på Bibelens grund

Vær med til at bede om vækkelse! Bed, en bøn som er blevet til efter konferencen Herre, væk os!