Nyheder

På denne side kan du se nyheder om ELN og menighedsnetværket, om dansk kirkeliv generelt og om emner, der handler om tro og etik.

Ædruelighed, tak!

Sat i relation til sommerens debat om religiøst pres blandt studerende, synes det at være på sin plads at bede om en smule ædruelighed. Det pres, der er på studerende…

NÅR KIRKEN SVIGTER. Om og for mennesker, der led skade i det kristne fællesskab.

KIRKEINSPIRATION - til dig og din menighed. Temaet er: Herre, væk os!