Nyheder

På denne side kan du se nyheder om ELN og menighedsnetværket, om dansk kirkeliv generelt og om emner, der handler om tro og etik.

Ædruelighed, tak!

Sat i relation til sommerens debat om religiøst pres blandt studerende, synes det at være på sin plads at bede om en smule ædruelighed. Det pres, der er på studerende…

Ny hjemmeside!