Gå til indhold

Medvirkende til Kirkefest 2013

Rolf Kjøde

Erfaringerne fra broderlandet Norge i en kirkelig og folkelig opbrudstid, der ligner vores

Rolf Kjøde, generalsekretær i Normisjon

Rolf Kjøde

Rolf Kjøde er 53 år og har været generalsekretær i Normisjon i ti år. Han bor i Bergen sammen med sin kone.

Rolf er leder af den norske pendant til ELN, og fortæller her om arbejdet:

“Sammen med gode medarbejdere i kirke og mission har jeg startet Evangelisk Luthersk Netværk i Norge og leder dette. Gennem mange år i Normisjon og tidligere i det norske Laget (= KFS) har jeg haft glæden af at opleve godt medarbejderskab også på nordisk plan. Sammen med ledelsesansvar i norsk missonssammenhæng i mange år, har dette givet mig erfaringer som har øget min indsigt og givet hjælp til at tolke vores egen teologiske og kirkelige situation.”

Rolf er en af de lavkirkelige ledere i Norge, der har engageret sig mest i den kirkelige og teologiske debat i tale og på skrift. Det gør, at han med frimodighed har takket ja til ELN invitation til at medvirke ved kirkefesten, som han glæder mig til.

Henrik Nymann Eriksen

henriknymanneriksen-small

Henrik Nymann Eriksen

Alt håb og al fornyelse kommer fra centrum

Henrik Nymann Eriksen er højskoleforstander på Luthersk Missions Højskole i Hillerød og uddannet teolog. Han har skrevet flere bøger om Jesus og brænder for, at Jesus skal være fokus og drivkraft i kirken.

Henriks oplæg vil tage udgangspunkt i en påmindelse om det grundlag, vi har for al håb og den kraft, hvormed fornyelsen skal udvirkes: Det enkelte menneskes møde med den korsfæstede og opstandne Kristus i forkyndelsen af evangeliet. Det er det nødvendige udgangspunkt og tilknytningspunkt for al fornyelse og håb for kirken, såvel som for den enkelte kristne. Vi har oftere, end vi tænker det, behov for at omvende os og vende tilbage til denne kilde.

Niels Nymann Eriksen

Hvad ville 200 års jubilanten Søren Kierkegaard have sagt til os i vores nuværende kirkelige og folkelige situation?

Niels_nymann

Niels Nymann Eriksen

Niels er 46 år, gift med Mette og far til Zakarias og Johan. Han er sogne- og indvandrerpræst ved Apostelkirken i Vesterbro sogn. I 1999 skrev Niels en Ph. D afhandling fra Cambridge University om begrebet gentagelse hos Kierkegaard og Nietzsche.

Til Kirkefesten medvirker Niels med et foredrag med titlen: “Søren Kierkegaard – en åndeligt revolutionær”. Foredraget vil bl.a. omhandle det interessante i Kierkegaards forfatterskab, hvor han tager et opgør med den institutionaliserede gudsdyrkelse, som udfordrer vor tids kirketænkning.

Lyt til et interview med Niels om Kirkegaard her.

Morten Thomsen Højgaard

Hvordan ser dagens Danmark ud fra en religionssynsvinkel? Om Danmarks nye religion: ”Googlebuddhismen”

Morten_Thomsen

Morten Thomsen Højgaard – foto: Leif Tuxen

Morten er generalsekretær i Det Danske Bibelselskab, og har netop udgivet bogen “Den tredje reformation”. Til kirkefesten vil han holde et oplæg om Googlebuddhismen, som han beskriver i sin nye bog.

Til Politiken udtaler han om emnet: “Samtidig med at folkekirken, statskirken, mister noget af sin opbakning, fortsætter folk med at være religiøst interesserede. Folk tror lige så meget i dag som for 30 år siden, de tror bare på en ny måde, og de søger svarene på livets store spørgsmål andre steder end i kristendommen. De går over i den nyspirituelle verden. Det er ikke sådan, at folk tager det store skift og konverterer til en anden religion, det ville være gammeldags. Nej, man fortsætter sit individualiserede, moderne liv og tager det fra religionernes store lager, som man nu synes, man kan bruge. Folk siger, at de er religiøse – men på deres egen måde.”

Manuel Vigilius

De gode nyheder – så aktuelle, nødvendige og kraftfulde som nogensinde

Manuel_Vigilius

Manuel Vigilius

Manuel Vigilius er 42 år, gift med Rikke, har tre børn og bor i Græsted. Han er leder af et lokalt, mellemstort missionalt fællesskab (Netværksgruppen) og er med i prædikenteamet i Københavnerkirken, hvor han var ansat som præst og konsulent fra 2008-2009. Manuel er oprindeligt uddannet journalist, har undervist på Syddansk Universitet  og arbejdet med kommunikation og ledelse i 13 år i en række større virksomheder, herunder DSB, TDC og nu i A.P. Møller – Mærsk.

De gode nyheder er så aktuelle, nødvendige og kraftfulde som nogensinde før. I en tid med talmæssig tilbagegang for kirken og tiltagende ateisme og afgudsdyrkelse i samfundet er det nemt at blive grebet af apati – eller af panik: Hvad skal vi gøre anderledes for at vende udviklingen?

Det kan være et yderst relevant spørgsmål at stille sig selv. Det er bare vigtigt at besinde sig på, hvem der i bund og grund kan og skal vende udviklingen, og hvilke midler han har det med at benytte sig af. Evangeliet, de gode nyheder, formidlet med ånd og kraft, konkret og klart ind i en nutidig kontekst, har det hele i sig – også i 2013.

>> Tilbage