Nyheder

På denne side kan du se nyheder om ELN og menighedsnetværket, om dansk kirkeliv generelt og om emner, der handler om tro og etik.

Efteruddannelse i trosforsvar

Bliv meget klogere på apologetik på MF i efteråret. Underviserne er blandt andre Stefan Gustavsson og Kurt Christensen. Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi vil i efteråret fokusere på…

Bliv medlem af ELN - og giv din støtte til en frimodig kirke på Bibelens grund

Vær med til at bede om vækkelse! Bed, en bøn som er blevet til efter konferencen Herre, væk os!