Nyheder

På denne side kan du se nyheder om ELN og menighedsnetværket, om dansk kirkeliv generelt og om emner, der handler om tro og etik.

Gudstjenester igen fra 4. januar

Efter en jul med aflyste gudstjenester vurderer Sundhedsmyndigederne, at kirkerne igen kan holde gudstjenester efter de retningslinjer, som blev meldt ud 21. Det skriver folkekirken.dk Ifølge folkekirken.dk vurderer sundhedsmyndighederne, at…

Gå ombord i brevene

Klaus Vibe og Henrik Højlund underviser i epistlernes prædikenpotentiale. Et fag på efteruddannelsen på MF. Hvis du i højere grad vil se prædikenpotentialet i Det ny Testamentes breve, så er…

Ny hjemmeside!