Nyheder

På denne side kan du se nyheder om ELN og menighedsnetværket, om dansk kirkeliv generelt og om emner, der handler om tro og etik.

NÅR KIRKEN SVIGTER. Om og for mennesker, der led skade i det kristne fællesskab.

KIRKEINSPIRATION - til dig og din menighed. Temaet er: Herre, væk os!