På vej til at blive Youtube-kristen?

Hvad der begynder med sunde udfordringer, kan med få klik via algoritmerne havne i en jammerlig teologi, hvor et isoleretklip måske ikke lyder så galt, men prædikantens teologi kan være dybt usund.

Af Lars Malmgaard Jensen

Om søndagen er jeg som regel til møde i Luthersk Mission, hvor vi bekender os til Bibelen som Guds ord, og regner de lutherske bekendelsesskrifter for at være en god sammenfatning af de
sandheder, Gud har åbenbaret i sit ord. Om mandagen læser jeg måske en opbyggelig amerikansk bog, eller lader mig fange af YouTubes algoritmer og klikker mig igennem det ene prædikenklip
efter det andet. Igen på engelsk og ofte fra USA.

Denne artikel er bragt med tilladelse fra DBI-Posten, hvor den blev bragt i april-nummeret 2023.

Nogle gange er det også lutheranere, der dukker op – men for det meste er det navne fra den evangelikale bevægelse i USA, der rummer alt frabaptister og presbyterianere til anglikanere. Det giver både muligheder, men også anledning til refleksioner.

Et godt supplement

I den forkyndelse og i de bøger, jeg hyppigst benytter, er det navne som Kevin DeYoung, D.A.
Carson og John Piper, der går igen. Hos dem fremhæves Guds almagt tydeligere end herhjemme. Troens konsekvenser for livet betones. Lange og bibelcentrerede prædikener med tyngde er de ikke bange for.

Kulturelt oplever jeg en forkyndelse, hvor følelserne sidder mere ude på tøjet end i det kølige Skandinavien, og hvor hele min person inddrages. Alt sammen gode udfordringer for min teologi og praksis, og et godt supplement til den lutherske tradition, der også er hjerteblod for mig. Teologien, som jeg henter på nettet, kan give sunde nye vinkler, som måske overses i den danske lutherske andedam.

Teologsik varsomhed

Alligevel er det nødvendigt at være bevidst om, at forkyndelsen hos mange amerikanske forkyndere
– også mine favoritter fra fx The Gospel Coalition (TGC) – isoleret set kan være en sund udfordring. Men forkyndelsen hænger sammen med et helt teologisk system, der flere steder adskiller sig fra en luthersk
teologi. Betoningen af Guds almagt er i deres teologi ikke adskilt fra en teologi om dobbelt forudbestemmelse. Det hellige liv er for mange calvinister et tegn på, at man er forudbestemt til frelse, hvilket kan give forkyndelsen et til tider lovisk præg.

De bibelcentrerede prædikener har ofte en anden fortolkning af centrale vers end en luthersk hvorfor man hurtigt vil møde en anden forståelse af dåb, nadver og meget andet. TGC er blandt dem, der ligger tættest op ad en luthersk teologi. Alligevel er ovenstående noget, man bør være opmærksom på hos teologer fra disse sammenhænge.

Hvis man dernæst bevæger sig væk fra de bibeltro reformerte, kan man hurtigt støde ind i teologer, der har en markant anderledes evangelieforståelse, retfærdiggørelseslære eller fortabelsesteologi. Der
er intet sorterings-apparat for sund teologi på YouTube. Hvad der begynder med sunde udfordringer, kan med få klik via algoritmerne havne i en jammerlig teologi, hvor et isoleret prædikenklip måske
ikke lyder så galt, men prædikantens teologi kan være dybt usund. En afsenders teologi afgøres ikke ud fra en enkelt prædiken eller to. Derfor plejer jeg som regel at læse mig til, hvilken sammenhæng en teolog hører hjemme i, og hvad de ellers står for, inden jeg lytter mere til dem.

Praktiske overvejelser

En anden overvejelse handler mere om de praktiske konsekvenser. Skaber YouTube-kristendommen urealistiske forventninger til den lokale forkyndelse? Og risikerer jeg at isolere mig fra det lokale kristne
fællesskab? Måske. I hvert fald, hvis jeg ikke er bevidst om det …

De fleste danske præster og prædikanter må erkende, at hverken tid eller evner kan stå mål med de store internetfænomener. For mig selv er det en nødvendig påmindelse, at søndagens lokale prædikant ikke skal sammenlignes med det seneste YouTube-klip. Som én sagde: ”Vi kan jo ikke altid holde (og høre) prædikener, der er over gennemsnittet!” Nogle gange falder de igennem både med indhold og retorik – og Gud velsigner alligevel.

Dernæst er den lokale menighed en god vaccination mod et isoleret kristenliv. De konkrete mennesker ved siden af mig er jo nogle kødelige syndere, og de har ofte brug for tilgivelse. Men det samme kan de
jo sige om mig! Den påmindelse er lettere at ignorere når man sidder alene, end når man sammen med andre i menigheden lytter til en jævnt formuleret formaning. Fællesskabet med kristne brødre og søstre kan aldrig erstattes digitalt.

Bevidst forbruger

Det hører med til nutidens arsenal af muligheder, at den næste bog kun er et klik væk på Amazon, og den næste podcast eller prædiken hentet fra internettets uendelige lager. Det er blevet moderne at tale
om (klima)bevidst forbrug mm. Når det drejer sig om teologien, kræver det også, at vi er ”bevidste forbrugere”.

Denne artikel er bragt med tilladelse fra DBI-Posten, hvor den blev bragt i april-nummeret 2023.

Lars Malmgaard Jensen er stud.theol. og informationsmedarbejder i Norea Mediemission.

En kommentar til “På vej til at blive Youtube-kristen?”

 1. Fin artikel, der dog har lidt … “det bør vi ikke” over sig .. og så mangler jeg lidt “men hvad måå vi såå?” .. svaret fra den gode lutherske side med moden livserfaren forkyndelse og samtale.
  Lars får kun antydet, at der med reformert eller baptistisk teologi er et andet sammenhængende paradigme af teologi, hvor synet på nådemidler, sakramenter, arvesynd, lovens og viljens plads, helliggørelse og de sidste ting som oftest er twistet og ikke i sync. med grundlæggende luthersk tro.

  Lars kunne fx. godt have nævnt “Lyset og Livet” (https://www.lysetoglivet.dk – som massiv dansk ressurce i forlængelse af TilTro.dk, hvor han selv medvirker).
  Han kunne også have nævnt Imedia.dk med deres podcasts – her blot lydspor: https://imedia.dk/lyd/forkyndelse.

  I Norge findes flere gode steder:
  DELK-kirken i Bergen ejer https://www.bibeltimer.com. Andre gode missionsfolk ejer Dybde.org (https://dybde.org/ARKIVET/AlleOpptak).
  Norsk Luthersk Lekmannsmisjon har disse: https://www.nll.no/media/

  Nogen gange trækker det, at der tales engelsk.
  Da har især Issues.etc fat i meget godt – både til søndagens tekst, til aktuelle emner og bibeludlægning fra klart luthersk hold (https://issuesetc.org/archive/).
  En tilsvarende side – med lidt mindre til rådighed, er: https://www.kfuo.org.
  Der er Bryan Wolfmuellers private podcasts: https://wolfmueller.co/what-not-the-podcast/ (så man kender hans humor, inden han kommer til DK til marts 2024). Tilsvarende er Redeemer Theological Academy (https://www.redeemertheologicalacademy.org) værd at lytte på.
  Der laves også en engelsk udgave af ‘Vejen gennem bibelen’ kaldet “The Word of the Lord Endures forever” som en vers for vers gennemgang af hele Skriften – også værd at høre.
  En anden mulighed for at høre god og reflekterende forkyndelse og vejledning er https://www.tabletalkradio.org (og så er der givet vis nogle flere).

  Lidt videolinks – også lutherske…
  Det kunne også være “Digitale Katakomber” – om at være kristen i en afkristningskultur:
  https://digitalcatacombs.com (navn på organisation).
  Tilsvarende er der en amerikansk parallel til bevarelse af troen på at Gud har skabt al ting: https://www.youtube.com/@denversocietyofcreation7633/videos

  Disse links – podcasts og videoer er i alt fald gode steder at begynde…

  Svar

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights