Vision om vækkelse

I Agerskov valgmenighed glæder de sig over de mange, der kommer forbi til gudstjenester og øvrige aktiviteter i løbet af året.

Agerskov Valgmenighed i hjertet af Sønderjylland er månedens menighed i M-netværket.

Menigheden blev stiftet i 2010 efter at Luthersk Missionsforening i byen igennem 10 år havde holdt gudstjenester i sognekirke ved hjælp af folkekirkens tilkaldeordning. Da det var tydeligt at en frimenighed vil have begrænset opbakning, blev der i 2010 dannet en valgmenighed, der holder til i sognekirkens kirkebygning i den traditionelle ellipsestruktur, med missionsforeningen som det andet brændpunkt. Så godt som alle medlemmer af valgmenigheden kommer derfor også i missionsforeningen. Enkelte kommer fra andre lokalforeninger. Der er i dag 74 voksne som medlemmer, heraf 12 børnefamilier med tilsammen 37 børn. Alle aldre er repræsenteret – en del er i deres sidste del af arbejdslivet, og den største gruppe, er aktive ældre, der er pensioneret.

Nye muligheder

Etableringen af valgmenigheden har åbnet for nye berøringsflader, der ikke var, da der kun var missionshuset. Bl.a. arrangeres der onsdagsmiddag, hvor der kommer 60, hvoraf ca. halvdelen er nye folk fra byen og omegn. Menighedens kor, GospelKids, foregår i samarbejde med friskolen og der afholdes også legestue. Alt i alt betyder det, at en række nye folk fra byen og omegnen deltager i gudstjenesterne og valgmenighedens øvrige aktiviteter. Valgmenighedens præst, Jakob Rahbek, indgår desuden i den almindelige turnus med at holde gudstjenester på byens plejehjem.

Jakob Rahbek, fortæller: “Vores drøm er vækkelse i Agerskov og omegn, sådan at flere må komme til tro på Jesus som deres frelser. Vi forkynder evangeliet om søndagen i kirken og glæder os over de mange, der kommer forbi til vores gudstjenester og øvrige aktiviteter i løbet af året. Etableringen af valgmenigheden har i vores by nemlig åbnet for mange nye gode muligheder, der ikke var der, da der kun var missionshuset.

Særligt vigtigt for at nå vores vision om vækkelse denne drøm, at vores mandagsbedermøder, hvor en gruppe trofast beder for både byen og for menigheden. Det er sådan en trofasthed, der giver tro på at Gud kan og vil bryde igennem med sit ord og skabe liv og tro.

En særlig mulighed og udfordring er at menigheden de sidste 3 år har stået for undervisningen af konfirmander fra Friskolen. Dvs. ca. 30 elever, hvor af kun et mindretal i forvejen er opvokset med kirke og kristentro. Det er en utrolig stor mulighed, men samtidigt ønsker vi også at kunne føre dem videre i kristne sammenhænge, ungdomsklubber osv.”

 

 

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights