Vi må bare sige tak!

Efter års møje er Vestsjællands Valgmenighed godkendt, og den seneste uge har været en fest med både indvielse, ordination og indsættelse.

”Det har været en super-intens uge. Det har været som en festbuket eller en tretrinsraket,” konstaterer formand for Vestsjællands Valgmenighed, Preben Nielsen om den seneste uges festlige og højtidelige begivenheder.

Søndag den 11. april blev menighedens lokaler i IM’s missionhus i Slagelse indviet som kirkerum af biskoppen, torsdag blev menighedens nye præst, Christian Canu Højgaard ordineret i Roskilde Domkirke, og i søndags blev den nye præst indsat i menigheden.

Læs også om indsættelsesgudstjenesten: Gud er i mission. Derfor er vi kirke

Lang vej til valgmenighed

Vejen til ’festugen’ har dog været en møjsommelig vandring. Det kommer vi til.

Menigheden i Slagelse begyndte som et gudstjenestefællesskab og har eksisteret i ca 8 år. Blandt initiativtagerne var Frederik Berggren Smidt, som i hele perioden har været en af flere præster, der har medvirket, og i 2019 og 2020 blev han ansat i en 15 procents stilling.

De første år var der gudstjenester en gang om måneden, nu er der to. Undervejs har bestyrelsen været i dialog med menigheden og har både gennem samtaler og spørgeskema undersøgt, om menigheden skulle gå fri- eller valgmenighedsvejen.

”For de fleste var det ikke afgørende, men der var en overvægt af dem, som ønskede en valgmenighed. Vi er et søndagsfællesskab og bakker ellers op om IM’s klubarbejde i byen,” fortæller Preben Nielsen.

I 2018 var der stiftende generalforsamling i foreningen til oprettelse af en valgmenighed, og efter en samtale med provsten, blev ansøgningen om godkendelse sendt af sted til de kirkelige myndigheder i september 2018.

Og så skete der ikke rigtig noget. Menigheden ventede. Og ventede. Menigheden rykkede for svar flere gange og fik også besøg af den kongeligt udpegede arkitekt, der skal sørge for, at der er behørigt udstyr til forvaltning af nadver og dåb. Alt blev bragt i orden. Og så ventede menigheden igen. Ingen overraskelse og ingen hemmelighed, at det blev oplevet som tungt og tærende.

”Vi har spurgt mange gange, hvorfor vi skulle vente så lang tid. Det har været hårdt ind imellem,” siger Preben Nielsen.

På bagkant har han fået en vis forståelse for, at ventetiden bl.a. skyldes uheldige omstændigheder med corona og megen sygdom i provstiet, som har taget tid fra både provst og bisp. Men undervejs har det været sejt.

Vestsjællands Valgmenighed er en del af ELN’s Menighedsnetværk, men menigheden er også tilknyttet Indre Mission og lejer sig ind i IM’s hus i Slagelse.

”På et tidspunkt kontaktede jeg Olsen (IM’s formand Hans-Ole Bækgaard) for at spørge om, der var nogle skruer, man kunne dreje på. Og han har gjort et benarbejde, som er kommet os til gode. Hen mod godkendelsen og i forbindelse med indvielse og ordination har vi haft et godt samarbejde med provst Ulla Thorbjørn Hansen og biskop Peter Fisher Møller,” fortæller Preben Nielsen.

Privilegeret

Formanden bruger ofte ordet privilegeret.

Undervejs, siger han, har menigheden altid været privilegeret af, at det ikke har været svært at få præster til at medvirke til gudstjenester. Menigheden er også privilegeret af et godt socialt fællesskab med kaffe før og fællesspisning efter gudstjenesten. Privilegeret ved at have et godt samarbejde med børne- og ungdomsarbejde i byen, ved at have fundet en vej i fællesskab og gennem samtale. Privilegeret af et trygt fællesskab i bestyrelsen, hvor der har været plads til på skift at sige: ’det er godt nok super træls!’.

Preben Nielsen kan se det gode i bakspejlet:

”Da vores præst Frederik Berggren Smidt siger op i forsommeren i 2020, tænker vi ’Hvad nu?’ Det er ikke gunstigt at søge godkendelse som valgmenighed og ikke have nogen præst. Og hvordan skal vi finde en præst på deltid…?”

Men en mulighed åbner sig. Via en kontakt til Dansk Bibel-Institut kommer et møde i stand med DBI’s rektor Børge Haahr Andersen, og det viser sig, at Christian Canu Højgaard både har tiden, uddannelsen og kaldet til at blive deltidspræst ved siden af et underviserjob på DBI.

”Det var et meget specielt. Det var altså derfor, vi skulle vente så længe. Gud havde en plan for os alle. Pludselig faldt det i hak. Ovenikøbet åbner kirkerne nu igen, og vi har en præst der kan prædike og give os nadeveren. Vi må bare sige tak!” siger Preben Nielsen.

Hverdag igen og stadig på vej

Selv om festtøjet knap er tilbage i skabet, rækker Preben Nielsen og menigheden igen ud efter arbejdstøjet.

”Arbejdet på den korte bane er at få kontakt med alle i menigheden igen og få os tilbage i kirken, nu hvor vi kan mødes flere. På længere sigt, skal vi også arbejde med at blive bæredygtige, altså at vi får medlemmer, så vi fortsat kan bære ansættelsen af en præst og meget gerne med en lidt øget ansættelsesgrad. Men det er dejligt, at vi nu er godkendt, at Christian er blevet ordineret og ansat. Nu kan vi gå i gang med at udvikle på dét, vi egentlig er her for: At forkynde evangeliet!”siger Preben Nielsen og føjer til: “Og blive en endnu mere kendt menighed på Vestsjælland”.

KORT OM VESTSJÆLLANDS VALGMENIGHED

  • Menigheden er vokset ud af et ønske om bibeltro forkyndelse for mennesker på Vestsjælland. Det begyndte med en kreds af mennesker med bl.a. Frederik Berggren Smidt.
  • Menigheden samler mellem 35 og 55 børn og voksne til gudstjeneste ca. 25 gange om året.
  • Menigheden lægger vægt på søndagsgudstjenesten og på et stærkt fællesskab. Derfor er der – uden corona – altid en halv times kaffe før gudstjenesten og fællesspisning efterfølgende.
  • Menigheden mødes i IM’s missionshus i Slagelse.
  • Menighedens nye præst, Christian Canu Højgaard, er ansat i en 25 procents stilling.

På Facebook er det muligt at se både indvielse af missionshuset og indsættelse af Christian Canu Højgaard.

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Verified by MonsterInsights