Vejen frem – udtalelse fra IMs hovedbestyrelse

Den selvfølgelighed, som traditionelt har betydet, at missionsfolk søgte
gudstjenestefællesskab i den lokale sognekirke, er ikke længere til stede.

Vi bringer her i uddrag en udtalelse fra Indre Missions Hovedbestyrelse fra deres møde d. 10. september 2012 .

Læs hele udtalelsen her
Indre Missions Hovedbestyrelse deler den smerte og frustration, som mange kirkegængere har over de nye ritualer for vielse eller velsignelse af to af samme køn. Samtidig finder vi trøst og frimodighed i de løfter, kirkens Herre, Jesus Kristus, har givet sin kirke.

Nyt syn på ægteskabet
Folketinget har med den nye ægteskabslov ændret den principielle forståelse af ægteskabet. Vi vil fortsat tale imod den nye kønsneutrale definition, der hverken er historisk eller kulturel forsvarlig. Vi frygter for de samfundsmæssige konsekvenser.
Ifølge bibelsk lære og kristen tradition er ægteskabet et forhold mellem en
mand og en kvinde. Det er en guddommelig indstiftet ordning, som han i sin skabervilje har tiltænkt alle mennesker uanset tro og kultur.

Dette er velbevidnet i folkekirkens bekendelsesskrifter og må derfor anses for ret lære i folkekirken. Ind i et stadig mere sekulært samfund er det vigtigt at undervise bibelsk om køn, ægteskab, seksualitet og familie.

Konkrete anbefalinger

I lyset af den kirkelige situation og med henvisning til de seneste års udtalelser og
vejledninger på området, som alle kan læses på IM’s hjemmeside, anbefaler Indre Missions Hovedbestyrelse:
* at man fastholder sit engagement i det folkekirkelige arbejde, hvor det troværdigt kan lade sig gøre for evangeliets skyld. Indre Mission vil fortsat vækkelse og mission ind i folkekirken og vil understøtte dette bedst muligt.
* at man søger forkyndelse hos præster, som protesterer mod det nye ritual.
* at man gør brug af den folkekirkelige frihedslovgivning, hvis man oplever sig åndeligt hjemløs i sin egen kirke – ved for eksempel:

  • at løse sognebånd til en præst, man er åndelig tryg ved
  • at afholde tilkaldegudstjenester i den lokale sognekirke
  • at oprette en valgmenighed for fortsat at være i folkekirken
  • eller at man forlader folkekirken og gør brug af muligheden for at tilslutte sig en evangelisk-luthersk frimenighed.

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Verified by MonsterInsights