Valg til menighedsråd vigtigere end nogensinde

Ny valgordning får knubbede ord med på vejen – og en klar opfordring: Brug din stemme! Deltag i valget den 15. september!

”Kirkens folk må for alt i verden komme ud ad døren og deltage i valget. Det er ikke menighedsrådets, men menighedens ansvar, at de rigtige bliver valgt!”

Så klart lyder opfordringen fra Svend Erik Pedersen, formand for menighedsrådet ved Løsning Kirke.

Baggrunden for opfordringen er, at alle menighedsråd i år skal afholde valg på en ny måde. Valget er den 15. september, og det foregår ligesom en generalforsamling, hvor alle medlemmer af folkekirken i et sogn kan møde op og stemme om, hvem der skal sidde i menighedsrådet. Det vil sige, at kandidater kan stilles op og vælges samme dag.

Man skal bakke valget op af to grunde. Både for at dæmme op for risikoen, men i mindst lige så høj grad for at give et stærkt mandat til dem, der bliver valgt. Citat: Svend Erik Pedersen

I Løsning er Svend Erik Pedersen ikke nervøs for det kommende valg. Men han peger alligevel på, at der altid er en risiko for, at nogle med en ikke specielt kirkelig dagsorden kan møde talstærkt op og få kandidater valgt.

”Så jeg mener, man skal bakke valget op af to grunde. Både for at dæmme op for risikoen, men i mindst lige så høj grad for at give et stærkt mandat til dem, der bliver valgt,” siger Svend Erik Pedersen.

I Løsning har menighedsrådet informeret grundigt om det kommende valg, og rådet har en forventning om, at ca. 200 vil deltage i valget den 15. september. Fem af menighedsrådets nuværende medlemmer genopstiller, og derud over er der tre pladser, som skal besættes. Og der er én ting, som Svend Erik Pedersen godt kunne ønske sig.

”Jeg ville ønske, at man på forhånd turde eller ville melde sig som kandidat. Jeg tror, at det kan være omgærdet af en vis blufærdighed, men det vil være meget bedre at melde sig på forhånd i stedet for at give tilkende på selve valgaftenen, at det kan jeg da godt så… Det er ikke en god melding om tilgangen til arbejdet.

Ikke tilhænger af ny valgform

Ifølge Landsforeningen af Menighedsråd er valgformen ændret ”for at sikre den demokratiske legitimitet i folkekirken”. Hidtil er valgene foregået som aftalevalg eller som valg mellem flere forskellige lister.

Kurt Dalsgaard, næstformand i ELN’s landsledelse og medlem af menighedsrådet i Buddinge Kirke, er bestemt ikke tilhænger af den nye ordning.

Denne demokratisering af kirken bryder jeg mig ikke om. Den betyder, at alle døbte i et sogn kan bestemme. Valget burde i stedet afholdes, så det er dem, der brænder for kirken og evangeliet, der har indflydelse. Citat: Kurt Dalsgaard.

”Denne demokratisering af kirken bryder jeg mig ikke om. Den betyder, at alle døbte i et sogn kan bestemme. Valget burde i stedet afholdes, så det er dem, der brænder for kirken og evangeliet, der har indflydelse. Det burde være dem, der rent faktisk bruger kirken og ønsker at fremme kirkens liv, der vælger menighedsrådet” siger Kurt Dalsgaard.

Når det så er sagt, understreger Dalsgaard, at på de givne betingelser er det om muligt endnu vigtigere end tidligere at møde op og deltage i valget, hvis man ønsker, at menighedsrådet skal arbejde for klassisk, bibelsk kristendom.

”Det har meget stor betydning, at alle, der ønsker, at kirken fortsat skal forkynde klassisk bibelsk kristendom, møder op og deltager i valget,” siger han.

OM DET NYE MENIGHEDSRÅDSVALG

Valgforsamling den 15. september er der en såkaldt valgforsamling, som bliver afholdt efter en fast dagsorden. På valgforsamlingen opstilles og vælges kandidaterne.

Ekstraordinær valgforsamling 6. oktober. Hvis ikke der bliver valgt kandidater nok til menighedsrådet den 15. september, skal der indkaldes til en ny valgforsamling den 6. oktober.

Mulighed for afstemningsvalg 17. november. Indleveres der senest 4 uger efter valgforsamlingen, dvs. senest tirsdag den 13. oktober 2020, en kandidatliste, udløses et afstemningsvalg. Kandidatlisten skal være underskrevet af et antal stillere svarende til det antal menighedsrådsmedlemmer, der skal vælges i sognet.

Kilde: Kirkeministeriet

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Verified by MonsterInsights