Urimeligt godt nyt

Reformationsjubilæet har medført en så stor strøm af udgivelser om Luther og alt der omkring, at man er lige ved at få reformationsforstoppelse. Skal man vælge blandt de mange udgivelser, er Asger Højlunds gode, solide og overkommelige gennemgang af hvad anliggendet var for Luther, for mig at se et godt valg.

Anmeldelse af “Urimelig godt nyt” af Asger Højlund. Anmeldelsen er skrevet af Lasse Holmgaard Iversen, medlem af ELN’s landsledelse og Landsleder i Bibellæser-Ringen.

Levende Luther

Jeg er glad for at være lutheraner, men jeg bliver somme tider træt af lutherske teologer, fordi de (vi…) systematiserer og teoretiserer troen, så den bliver kedelig og intellektuel. Jeg ved også, at hvis man læser Luther selv, så er det hverken systematisk eller teoretisk, men livs- og trosnært. Og det formår Højlund at formidle!

Han har skrevet en forklaring til Luther og Reformationens teologi, som viser at evangeliet var drivkraften i hele den store bevægelse, som blev sat i gang for 500 år siden. Og det er gjort på en måde, så både læg og lærd får noget godt med. Og så er bogen opbyggelig, fordi det anliggende den beskriver, er opbyggeligt.

Højlund er en af Danmarks fremmeste Luther-eksperter, og man mærker, at han øser af et overskud og et overblik, som det er godt at få del i.

Aktuel Luther

Luther og luthersk teologi bliver ofte udfordret både direkte og indirekte af teologiske strømninger. Sommetider med rette, og det er Højlund ikke blind for. Luther bliver ikke dyrket som ufejlbarlig, og det er hele tiden det, at Luther ville pege hen på noget større end sig selv, som er det vigtige for Højlund at få frem. Andre gange er kritikken af Luther et udtryk for, at man ikke kender hans skrifter godt nok. Fx hvis man tager Luther til indtægt for, at gerninger i en kristens liv er ligegyldige. Luther sagde det modsatte, og det vil Højlund gerne understrege.

Men mest afgørende er nok den aktuelle udfordring fra de mange evangelikale teologer, som vi mærker i disse år. Mange af dem er calvinister, som vi kan lære meget godt af, men de forkynder ud fra et andet teologisk ståsted, og ind i det kan det være godt dels at få genopfrisket sit eget lutherske ståsted, dels se hvad forskellige udgangspunkter betyder for fx kirkesyn, forholdet mellem samfund og kirke, forudbestemmelse m.v. Og også dette gør Højlund på en god og afbalanceret måde, så det ikke handler om at forsage alt hvad andre teologiske traditioner lærer os, men om at kende vores eget teologiske ståsted og dets bibelske rødder.

Meget på hjerte

”Urimeligt godt nyt” er en velskrevet bog, hvis relevans strækker sig langt ud over reformationsjubilæet. Det er som sagt tydeligt, at Højlund øser af et overskud. Det betyder også, at han visse steder måske vil lidt for meget på for lidt plads. Jeg tænkte særlig over det i kapitelet ”Gud vor skaber”, hvor Luthers skabelsesteologi udfoldes i et enkelt kapitel, og det bliver lidt rodet. Men jeg ser det mest som et tegn på, at Højlund gerne må skrive en bog mere om Luthers teologi, hvor han har bedre plads til at boltre sig.

Men dette lille ”men”, trækker ikke fra i min uforbeholdne anbefaling af denne bog!

 

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Verified by MonsterInsights