Unge kristnes forhold til sex og porno er et opråb til voksne

Ny rapport fra AdamogEva.dk om unge kristnes forhold til køn, sex, porno og identitet udfordrer voksne kristne. ”Vi kender ikke de unges virkelighed, men det skal vi,” siger redaktøren bag rapporten.

”Vi kender ikke de unges virkelighed, men det skal vi! Og vi voksne bliver nødt til at være ægte, nysgerrige og til rådighed.”

Det siger Vibeke Sode Hjorth, redaktør og leder af rådgivningsportalen AdamogEva.dk, som står bag en ny rapport om unges holdninger og handlinger i forhold til krop, køn, identitet, grænser og seksualitet.

Foruden stribevis af fakta bidrager rapporten med meget relevante udfordringer til overvejelse.

Se hele rapporten her Sådan har vi det

Rapporten ”Sådan har vi det” viser bl.a. fire iøjnefaldende pointer:

  • hver tredje af de hjemmeboende unge taler med deres forældre om tro, men ikke ret mange om rusmidler, krop, onlineliv, sex eller porno
  • op imod hver femte pige i kristne fællesskaber i alderen 13-18 år er svært ensomme
  • lige så mange drenge/unge mænd i kristne fællesskaber har set porno som deres jævnaldrende
  • to tredjedele af dem, der har haft samleje, var ikke gift, da de havde deres første samleje

“Rapporten gør det tydeligt, at der er brug for rum i kristne fællesskaber – både familie, skoler og klubber – hvor børns og unges hverdagsspørgsmål bliver sat i relation til den kristne tro og Bibelen. Hvis flere børn og unge skal opleve Guds kærlighed og Bibelens gode vejledning som relevant i deres liv, er det vi voksnes ansvar,” siger Vibeke Sode Hjorth.

Samtalen i familien kan blive bedre

Som tidligere bibelskolelærer og mangeårig leder af AdamogEva.dk har Vibeke Sode Hjorth stor erfaring med, hvad der rører sig blandt unge kristne. Alligevel er hun overrasket over en del af rapportens resultater.

”Noget af det, jeg har studset over, er, at kun en tredjedel af de unge taler med deres forældre om tro. De unge, der har deltaget i undersøgelsen, tilhører for størstedelen familier, hvor troen er afgørende. Jeg er bange for, at det bekræfter den tendens, at det at holde andagt og tale om tro og liv i familien, det sker bare ikke rigtig. Det synes jeg er virkelig trist,” siger Vibeke Sode Hjorth og tilføjer:

”At der så er endnu flere, der ikke taler med deres forældre om uddannelse, medieforbrug, rusmidler, sex og porno, det er rigtig øv, og det ryster mig. Jeg ved godt, at det kan der være 117 grunde til, men det får mig til at spørge, hvordan prioriterer kristne familier? Hvad bruger vi vores tid på, hvordan vil vi opdrage vores børn? Er vi bevidste om, at det er os, der skal videre give troen? Det er vores ansvar som forældre. Det er ikke nok at overlade det til skolen og kristne fællesskaber.”

Vibeke Sode Hjorth nævner også to erfaringer, som er brugbare i mødet med unge. Den ene er, at unge faktisk gerne vil tale med voksne. Den anden er, at voksne ikke ved meget om unges liv.

”De unge vil gerne høre fra os gamle tudser, hvad vi mener, og hvad vi har oplevet, hvis de møder nogle, der tør tale med dem og være nysgerrige på deres liv. Vi skal ikke tro, at vi ved noget om at være ung, fordi vi selv har været det. Det er meget anderledes. Vi bliver nødt til at spørge og være nysgerrige og interesserede, hvis vi vil vide noget om, hvordan deres verden er,” siger Vibeke Sode Hjorth.

Ensomme – også i kristne fællesskaber

Vibeke Sode Hjorth peger også på den pointe i rapporten, at mange – især piger – svarer, at de i høj grad er ensomme. Op imod hver femte pige i alderen 13-18 år beskriver sig selv som svært ensomme. Det svarer nogenlunde til undersøgelser af unge generelt i Danmark.

”Det bliver jeg ked af. Jeg havde nok håbet, at det kristne fællesskab var et bolværk mod ensomhed. Og selv om corona kan være en del af forklaringen, er den ikke hele begrundelsen. Også her har de voksne i familien et ansvar, for hvis man ikke i hjemmet taler om, hvad der plager dig, hvor skal man så få sprog til at tale om det med sine venner,” siger Vibeke Sode Hjorth.

Hun mener, at der førhen var en tradition for, at ældre unge, måske unge ægtepar, var ledere i ungdomsfællesskaberne.

”Det var en lidt mere genial måde end nu, hvor det ofte er meget unge, der også er ledere. Der kan nogle gange være en enorm adskillelse mellem unge og voksne i kristne fællesskaber. Og vi må overveje, om vi vil bruge vores kristne fællesskaber til at være livsfællesskaber, hvor vi – for nu at sige det på den måde – følges på vejen hjem til himlen. Det har nemlig betydning for, hvad vi sætter på dagsordenen. Det er ikke nok, at der er en taler, og så kører det bare,” siger Vibeke Sode Hjorth.

Positiv udvikling i brug af porno

Rapporten viser også, at ni ud af ti drenge/unge mænd i kristne fællesskaber har set porno, hvilket svarer til det generelle billede i denne aldersgruppe. Men der er alligevel markant forskel mellem unge i kristne miljøer og landsgennemsnittet. Rapporten anfører f.eks., at næsten halvt så mange af de unge i kristne fællesskaber bruger porno sammenlignet med landsgennemsnittet.

”Når det gælder pornoforbrug, tænker jeg, at vi er nået et stykke på vej. Pornoforbruget falder, jo ældre drengene bliver. Gennemsnitsalder for deres porno-debut er 13 år. Men det falder, når de er 17-18 år, og når de kommer op over 20, så er der ikke mange, der ser det.

Jeg ved, at der er blevet talt meget om det både på kristne friskoler og efterskoler, og vi kan også se i brevkassen på AdamogEva.dk, at der er færre spørgsmål om, hvordan man f.eks. kommer ud af pornoafhænighed. Så det er en positiv tendens,” konstaterer Vibeke Sode Hjorth.

Hvordan var det, da farfar var ung?

Den nye rapport har også afdækket, at for mange unge i kristne fællesskaber er sex ikke noget, som nødvendigvis gemmes til ægteskabet. Kun en ud af tre venter med sex til ægteskabet, selv om det er den anbefalede norm blandt en stor del af unge i disse kristne fællesskaber.

”Det er udfordrende, at man har en officiel holdning i kristne fællesskaber til det med sex og ægteskab, men to tredjedele vælger noget andet. Hvad er det, der lige sker der? Hvorfor opleves undervisningen og rådgivningen ikke så relevant, at mange flere får det som deres egen livsforståelse og det, de vil leve efter?” spørger Vibeke Sode Hjorth.

Hun nævner dog også, at man faktisk ikke ved, hvordan tallene så ud førhen. Som hun siger, har der altid været børn, som blev ”født for tidligt” og børn, som slet ikke blev født.

”Måske har tallene ikke ændret sig mærkbart, der er blot større åbenhed om det,” siger hun.

Vi forbander ikke mørket, men ser efter lyset

Undervejs i samtalen med Vibeke Sode Hjorth hænger sekulariseringen og ændrede medievaner som et tungt bagtæppe. Men det er ikke tidens generelle amoral, der har hendes fokus. Der er en virkelighed, vi ikke kan ændre, og derfor er det i hendes optik vigtigere at fokusere på, hvilke muligheder der er i familierne, de kristne fællesskaber og skolerne.

”Nej, man kan sige, at vi ikke forbander mørket, men ser efter lyset. Vores mål er at give et skub og hjælp til alle vigtige voksne. I virkeligheden for at holde saltet friskt og lyset tændt.

Og når det gælder børn og unge, medier, sex, køn, porno og følelser, så er det altoverskyggende vigtigt, at nogen voksne tør være ærlige og bringe sig selv i spil. De unge skal møde nogen, der tør være sammen med dem med hele møget,” siger Vibeke Sode Hjorth.

Rapporten er blevet til på baggrund af svar fra 2104 unge mellem 13 og 30 år, som tilhører AdamogEva.dk’s bagland i missionsbevægelsernes ungdomsarbejde og/eller går på kristne skoler. Rapporten er med støtte fra Borgfonden udarbejdet for AdamogEva.dk af CUR, Center for Ungdomsstudier.

 

En kommentar til “Unge kristnes forhold til sex og porno er et opråb til voksne”

  1. Unge har jo altså ret til en selvstændig identitet, hvor de ikke nødvendigvis overtager forældres normative. Det er heller ikke et lovkrav at holde personlig andagt i hjemmet. Det er et tilbud og der er religions frihed i Danmark. Unge skal finde egen vej i livet og ikke leve hverken deres forældres eller kirkens liv! De unge bestemmer selv ift. autonomi!

    Svar

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights