Uddannelsesministeren vil styrke universiteternes uddannelse

Monopol skærper aldrig fagligheden, men kun selvtilfredsheden. Det er på tide at anerkende ikke-statslige uddannelser på det teologiske område

I et blogindlæg på Menighedsfakultetets hjemmeside giver lektor Carsten Vang et bud på, hvordan kvaliteten på uddannelsen i teologi kan styrkes. Nemlig ved at give plads for en sund, ligeværdig konkurrence ved at ikke-statslige akademiske institutioner får mulighed for at opnå dansk godkendelse.

Carsten Vang skriver “Mens de sidste dage af 2013 gik på hæld, udtalte uddannelsesminister Morten Østergaard i DR Deadline den 29. dec., at kvaliteten i de danske universiteters uddannelser trænger til at blive styrket…..Ministeren skal roses for at ville arbejde på at højne kvaliteten af de uddannelser, som de danske universiteter giver. Det er der givetvis behov for.”

og videre “Det “nye” i ministerens udtalelser er “konkurrencekriteriet”: Der skal ikke gives tilladelse til at oprette en uddannelse, som konkurrerer med en tilsvarende uddannelse på et nærliggende universitet. Dette kriterium giver god mening i dansk sammenhæng, hvor vi har hele otte universitetsinstitutioner inden for få hundrede km afstand.

Men argumentet kan sagtens bruges mod MF (og DBI) og vore bestræbelser på at opnå dansk godkendelse af vore teologiske uddannelser. Ministeriet vil næppe acceptere, at en ikke-statslig uddannelse skulle kunne godkendes til at tage studerende fra en tilsvarende statslig uddannelse få hundrede meter derfra, som oven i købet ikke optager for store hold af nye studerende.

Gode grunde til at anerkende Menighedsfakultetet

Fra MFs side vil vi sige til dette:
1) MF har en højere gennemførelsesprocent på sin BA-uddannelse – på trods af, at eksamenskravene ikke er blevet sat ned.
2) Hovedparten af de studenter, som søger ind på MFs BA-uddannelse i teologi, ville efter egne udsagn ikke have søgt ind på universiteternes tilsvarende uddannelse. MF tager ikke (ret mange) studerende fra andre uddannelser. MF bidrager derimod til at forøge det samlede antal af teologiske studerende i Danmark.
3) Endelig vil en konkurrencesituation tvinge uddannelsesinstitutionerne – både de ikke-statslige og de offentlige – til at blive så skarpe som muligt på det faglige og pædagogiske område.
Monopol skærper derimod aldrig fagligheden, men kun selvtilfredsheden.”

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights