Uddannelse for kirkens tænksomme praktikere

Diakoni, kirke og samfund – nyt modul i Menighedsfakultetets efteruddannelse

Ordet diakoni kommer fra græsk og betyder tjeneste. Ordet anvendes som betegnelse for kristen tjeneste og omsorg for medmennesker, særligt svage og syge. At være til praktisk hjælp for mennesker har været et kendetegn ved den kristne kirke i dens 2000-årige levetid. Også I dag udfører kristne et udstrakt diakonalt arbejde i menigheder, institutioner og hverdag.

Men hvordan er forholdet ideelt set mellem tro, kirke og diakoni? Og hvilken rolle kan og bør diakonien spille i det danske velfærdssamfund, hvor der er begrænsede offentlige midler til at hjælpe fattige, psykiske syge og andre udsatte grupper? De problemstillinger stilles der skarpt på til efteråret i næste modul af Menighedsfakultetets akademiske efteruddannelse: Diakoni, kirke og samfund.

Kurset sigter efter at give deltagerne et dybere indblik i begrebet diakoni, som det beskrives i Bibelen, og som det har været praktiseret og tolket i kirkens historie. Målet er at give deltagerne lejlighed til at reflektere over sammenhængen mellem diakoniens rolle i kirke og samfund samt at give indblik i de praktiske muligheder og personlige udfordringer ved at stå i et diakonalt og socialt arbejde i det moderne velfærdssamfund.

Kurset går til problemstillingerne ud fra tre grundlæggende synsvinkler:

  • En teologisk vinkel, hvor der arbejdes med diakoni ud fra Bibelen og kirkens historie
  • En personlig vinkel med fokus på diakoniens udfordringer og muligheder set fra medarbejdersiden
  • En praktisk vinkel, hvor der ses på behovet for diakoni samt konkrete muligheder for at udøve diakoni i dagens kirkelige liv og velfærdssamfund

Kursets to hovedundervisere er Tove Søgaard, landsleder i Kristelig Handicapforening, og professor Kurt E. Larsen fra Menighedsfakultetet, som begge vil bidrage med deres særlige kompetencer, hvilket sikrer et praksisnært forløb på akademisk niveau.

Professor Kurt E. Larsen peger på den pointe i menighedernes liv, at en menighed trives bedst, når den også er aktiv i diakoni og hjælpearbejde, og samtidig noterer han, at det berigelsen går begge veje:

“Alt socialt hjælpearbejde trives også bedst, når det henter sin løbende inspiration fra den kristne tro og fra menighedslivet. Sammen kan menigheden og det sociale arbejde meget mere. Det skal kurset gerne være en inspiration til.”

Med eller uden eksamensopgave

Deltagerne kan vælge at afslutte kurset med at skrive en eksamensopgave, som kan vælges efter egne interesser og ønsker.

Kurset henvender sig til kirke- og kulturmedarbejdere, præster, organisationsansatte, frivillige der arbejder med diakoni eller hjælpearbejde og alle andre interesserede. Kurset er et af mange udtryk for, at Menighedsfakultetet driver teologi for kirkens skyld og ønsker at være et ressourcecenter for kirke og samfund.

Find flere oplysninger om efteruddannelsen her Diakoni, kirke og samfund

Eller tjek Kurt E. Larsens præsentation her:

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights