Trist udvikling på det norske MF

Endnu findes der utvivlsomt gode folk på det Norske Menighedsfakultet, som det er meget værd at lytte til, men institutionen som helhed har mistet kraft og åndelig højde

Den norske avis “Dagen” følger i denne tid udviklingen på det norske Menighedsfakultet, hvor det har vakt opsigt at en lærer med 15 års anciennitet har opsagt sin stilling. Det drejer sig om førsteamanuensis i det Ny Testamente og bibelforsker Geir Otto Holmås, der begrunder sin fratræden med den udvikling, der har været på Menighedsfakultetet i Oslo gennem en årrække. Der har siden den videnskabelige akkreditering som videnskabelig højskole sket en profilændring og det har ført til en adskillelse af teologi og Åndens liv.

Geir Otto Holmås udtaler: “I debatten legger flere vekt på at et endret syn på homofili er symptom på at et annet bibelsyn har fått fotfeste, men for meg stikker dette dypere….Jeg opplever også at skillet mellom ide og Åndens liv, som er strukturelt innvevd i hele måten den akademiske teologien nærmer seg spørsmålet om sannhet på, blir stadig vanskeligere å leve med.”

Et banner for teologi

Formand for Evangelisk Luthersk Netværk, sognepræst Henrik Højlund kommenterer her udviklingen ved det Norske menighedsfakultet.

“I nogle generationer har det norske menighedsfakultet været et banner for teologi af ægte bibelsk varemærke, lysende, glad og fagligt velfunderet.
Derfor er det helt ubegribeligt, hvad der sker i disse år. Siden professor Jan Olav Henriksen i begyndelsen af det nye årtusind meldte ud om sit ja til homofilt samliv er det gået slag i slag – nedad. Det er som et jordskred. I dag er det ikke ualmindeligt, at ansatte på MF i Oslo deler Henriksens holdning. En anden lærer på stedet slog for ikke længe siden til lyd for, at det godt kan tænkes, at kirkens læreudsagn om fortabelsen kan ende med at blive sat på pension.

Fakultetets rektor, Vidar Haanes, som hidtil har været regnet for en af fakultetets teologisk konservative har for få dage siden i et interview forsvaret ”det nye MF”. Han siger åbenlyst, at MF ikke er eller skal være et værn mod liberal teologi. I øvrigt plæderer han, som alternativ til homoseksuel vielse, for forbønshandling for homoseksuelle. Det sidste synes så småt at være blevet god tone blandt traditionelt teologisk konservative i Norge.

Der må kæmpes for den sunde teologi

En lærer på MF, Geir Otto Holmås, har nu valgt at tage sin afsked. Delvis som konsekvens af denne udvikling. Han mener ikke, at man kan drive teologi for kirkens skyld og på kirkens præmisser på en institution som MF.

Man kan gøre sig mange overvejelser om, hvordan det kunne gå så galt. MF har huset en lang række af de teologer, der er blevet set hen til fra alle gode kræfter i dansk kirkeliv. Folk som Hallesby, Wisløff, Aalen, Skarsaune osv. Endnu findes der utvivlsomt gode folk på fakultetet, som det er meget værd at lytte til, men institutionen som helhed har mistet kraft og åndelig højde – og vil formodentlig i løbet af ikke alt for længe glide ind i den moderigtige teologis grød og glemsel.

Historien bør mane til eftertanke hos os selv.
Lad os aldrig tage sund teologi og åndelig gehalt for givet. Det skal vindes for og i hver ny generation. Nok så mange fine erklæringer og paragraffer sikrer ikke noget.

Økonomisk frihed

Dertil kommer en tanke om det norske MFs mangeårige økonomiske afhængighed af staten. Jeg hører til dem, der mener, at det er dybt urimeligt, at studerende på MF og DBI i Danmark ikke er SU-berettigede. Måske skal vi ikke græde alt for længe og heftigt over denne grove forbigåelse af MF og DBI. Jeg mener stadig, at det er komplet urimeligt og mener, også, at man kunne tildeles SU, uden at blive fedtet ind i den herskende statsideologi, men alligevel. Måske er der alt i alt noget åndeligt sundt i denne ”frihed”.

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

ELN søger ny landsleder. Måske noget for dig, der er netværker, organisator og kommunikator..?

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights