To frimenigheder søger ny præst

Frimenigheden Broen og Bramming Frimenighed har udsendt stillingsopslag til præstestillinger på henholdsvis 100 % og 50 %.

Frimenigheden Broen i Vejle

I stillingsopslaget beskrives menigheden således: “Kirken er gennem de seneste år vokset til ca. 160 medlemmer – og vokser stadig. Vores geografiske placering er Vejle med opland. Vi har gudstjenester i Vejle Missionshus og har et godt forhold til Vejle IM og øvrige IM‐fællesskaber i området. Tilslutningen til gudstjenesterne er stor. Der er småbørne‐, børne‐ og juniorkirke samt et aktivt musik‐ og sangmiljø. Endvidere er der en nystartet aftengudstjeneste – Revel – der samler mellem 100‐200 unge hver anden søndag.”

På Broens hjemmeside fortælles om menighedens grundlag: “Frimenigheden Broen er en frimenighed i Vejle tilknyttet Indre Mission. Dette betyder, at vi holder vores gudstjenester i Vejle Missionshus (Olgas Vej 14). Vi har de samme bekendelsesskrifter som folkekirken og har tilsluttet os Evangelisk Luthers Netværk (ELN). Dermed har vi også tilsluttet os “Odenseerklæringen”, der er en aktualisering af, hvad det vil sige at have Bibelen og de lutherske bekendelser som grundlag.”

Se stillingsopslag her.  Ansøgningsfrist er d. 11. juni

Bramming Frimenighed

I stillingsopslaget beskrives menigheden således: “Frimenigheden har i dens seksårige levetid, etableret sig med et stabilt antal medlemmer på ca. 40 voksne medlemmer. Vi oplever stadig at der kommer nye med til vores gudstjenester, og vores opland spænder langt ud over Bramming.
Menigheden har et godt forhold til både IM og LM i lokalområdet, og menigheden består af medlemmer
fra flere forskellige kirkelige organisationer som f.eks. LM, IM og Oase.” Se mere om menigheden på deres hjemmeside.

Mathias Secher Rom, præst i Bramming frimenighed skriver på sin Facebook-side i et offentligt opslag:

“Menigheden trives, og opgaven som præst er større end det, jeg magter alene i mit fleksjob. Derfor 3 budskaber:
– kender du en teolog eller teologistuderende, som skal have et kærligt prik til at søge stillingen? Del gerne opslaget.
– er du teolog eller teologistuderende på kandidatdelen, skulle du måske tage en snak med Gud og evt. konen. Det skader intet at undersøge/søge stillingen…
– til orientering om min rolle: Det er planen, at jeg fortsætter som præst i et lavere timetal – og jeg glæder mig til at få en kollega!”

Se stillingsopslaget her. Ansøgningsfrist er d. 17. juni.

Skriv en kommentar

Tag med på konference for valg- og frimenigheder.  Lørdag 17. juni i Børkop. Skarp på tiden - tæt på virkeligheden!

Verified by MonsterInsights