To finner frikendt for hadforbrydelser

Biskop Juhana Pohjola, ELMDF og parlamentsmedlem Pävi Räsänen er frifundet for alle anklager om hadforbrydelser. Anklager der er rejst på baggrund på deres udtalelser om klassisk kristen seksualetik.

Det var en enig appeldomstol i Helsinki, der den 14. november frikendte biskoppen og parlamentsmedlemmet for anklager om hadtale. Sagen var allerede for retten i 2022, hvor de to blev frifundet. Men dommen blev anket til appeldomstolen i Helsinki. Det skriver International Lutheran Council i en længere artikel.

Anklagerne skyldes bl.a. en bog skrevet af Räsänen og udgivet af Pohjola, hvori Räsänen fremlægger et historisk kristent syn på seksualitet. Räsänen var desuden også anklaget for indholdet af to tweets, hvoraf det ene var et citat fra Bibelen.

Päivi Räsänen udtrykte efter frifindelsen stor glæde over udfaldet af retssagen, er bl.a. citeret for at sige:

“Menneskets grundlæggende ret til at ytre sig er fortsat under alvorligt pres i Finland og rundt om i verden. Ingen skal straffes for fredeligt at give udtrykke deres overbevisning, og vi er taknemmelige for, at domstolen har stadfæstset denne frihed.

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Verified by MonsterInsights