Temadag i København om at være ”Kirkeløs kristen”

Lørdag den 17 november holdt ELN-københavn en temadag med emnet: ”Kristen uden kirke – en temadag om kirkeløse kristne”.

I disse år oplever vi, at en del mennesker, som bekender sig som kristne, forlader det kristne fællesskab og lever solo med deres kristendom. For nogle er det mere eller mindre ubevidst, mens det for andre er mere reflekteret. På temadagen satte vi fokus på denne udfordring, fordi vi som kirkeledere gerne vil lære, forstå og blive udfordret på det at være kirke for nutidens kristne.

Fire spændende personer talte til os om emnet ud fra hver deres vinkel:

Manuel Vigilius fra Græsted holdt et spændende foredrag, hvor han gav os redskaber til at forstå, hvorfor mange kristne i dag fravælger at være en del af et etableret kristent fællesskab.
Peter Nymann Eriksen fra Gjern betegner sig selv som kirkeløs kristen. Han fortalte om hvilke oplevelser og overvejelser, der har ført frem til det valg, han har taget i dag: At leve som kirkeløs kristen.
Christel Voldby Winther fra København havde ”medbragt” en at sine venner, som har valgt at stoppe i den kirke, han var tilknyttet. I samtale-form kom de ind på, hvorfor det for mange kristne i dag er så svært at føle sig hjemme i et etableret kristent fællesskab.
Formand for ELN-københavn, sognepræst Niels Jørn Fogh, sluttede dagen med nogle bibelske vinkler, som viser, at de første kristne ”holdt fast ved” det kristne fællesskab. Apg. 2,42.

I løbet at temadagen fik de 35 deltagere god tid til drøftelse af emnerne, og hvis man skal udlede nogle pointer fra en spændende dag, kan det være:

– Trenden med kirkeløse kristne er til dels en udløber af den postmoderne tid, vi lever i.

– Etablerede kirker og kristne fællesskaber bør blive bedre til at være kirke for nutidens mennesker.

– Det er ikke nødvendigvis negativt at nogle stopper med at komme i ”deres” kirke, hvis de bare finder ind i et andet kristent fællesskab.

– Der er brug for en stor variation af kristne fællesskaber, så hele bredden af persontyper kan finde et kristent fællesskab, som de føler sig hjemme i.

– Hvis man lever sit kristenliv solo, uden nogen form for kristent fællesskab, er der stor fare for, at man mister troen og det personlig forhold til Gud.

– De bibelske tekster anbefaler ikke, at man lever som ”kirkeløs kristen”. Overalt i bibelen ser vi, at de kristne søgte fællesskab med hinanden.

 

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights