ELN Nordsjælland inviterer til en formiddag med refleksion.
v/ Jacob Winther, præst i Hillerød Kirke Kønnet er omdiskuteret som aldrig før. Det, som man i tidligere tider tog for givet, er i den grad udfordret. Hvad er i grunden en kristen forståelse af køn og Guds positive vision bag, at vi er skabt med to køn? Hvad er vigtigt at fastholde og hvorfor?

Om refleks

I ELN Nordsjælland er vi overbeviste om, at kirken har brug for refleksion Derfor inviterer vi præster, teologer og andre medarbejdere i kirken til oplæg, samtale, sparring og eftertanke i tillid til Guds Ord Der er ikke krav et om bestemt teologisk ståsted for at deltage Alle er velkomne!

Hvor og hvornår?

Vi mødes i Hillerød Kirke om formiddagen fra kl 9.30 og er færdige kl 12.00 Formiddagen byder både på formiddagskaffe, oplæg, samtale og åndeligt fællesskab i tjenesten.

Vil du vide mere?

Kontakt præst i Hillerød Frimenighed, Anton Braüner 50 917 317 abb@dlm dk), præst i Hillerød Kirke, Jakob Winther 2196 9756 jw@km dk eller forstander på LMH, Kristoffer Enevoldsen 2241 6214 khe@lmhj dk)
ELN Nordsjælland inviterer til en formiddag med refleksion.
v/ Nicolai Techow, lektor i NT ved Dansk Bibel Institut Reformationen er ikke, hvad den var i 1536. I hvert fald er der i de senere år dukket nye fronter op i debatten om Bibelens syn på retfærdiggørelse af tro. Hvordan skal vi forholde os til de nye perspektiver på Paulus, og hvilke konsekvenser har forståelsen af retfærdiggørelsen for vores tro og sjælesorg?

Om refleks

I ELN Nordsjælland er vi overbeviste om, at kirken har brug for refleksion Derfor inviterer vi præster, teologer og andre medarbejdere i kirken til oplæg, samtale, sparring og eftertanke i tillid til Guds Ord Der er ikke krav et om bestemt teologisk ståsted for at deltage Alle er velkomne!

Hvor og hvornår?

Vi mødes i Hillerød Kirke om formiddagen fra kl 9.30 og er færdige kl 12.00 Formiddagen byder både på formiddagskaffe, oplæg, samtale og åndeligt fællesskab i tjenesten.

Vil du vide mere?

Kontakt præst i Hillerød Frimenighed, Anton Braüner 50 917 317 abb@dlm dk), præst i Hillerød Kirke, Jakob Winther 2196 9756 jw@km dk eller forstander på LMH, Kristoffer Enevoldsen 2241 6214 khe@lmhj dk)
ELN Nordsjælland inviterer til en formiddag med refleksion.v/ Kristoffer Enevoldsen, forstander på Luthersk Missions Højskole Hvad har formet og præget den generation, som bliver unge i dag? Hvilket aftryk har det sat på dem? Og hvad betyder det for kirken? Er de en ressource eller en udfordring? Eller begge dele?

Om refleks

I ELN Nordsjælland er vi overbeviste om, at kirken har brug for refleksion Derfor inviterer vi præster, teologer og andre medarbejdere i kirken til oplæg, samtale, sparring og eftertanke i tillid til Guds Ord Der er ikke krav et om bestemt teologisk ståsted for at deltage Alle er velkomne!

Hvor og hvornår?

Vi mødes i Hillerød Kirke om formiddagen fra kl 9.30 og er færdige kl 12.00 Formiddagen byder både på formiddagskaffe, oplæg, samtale og åndeligt fællesskab i tjenesten.

Vil du vide mere?

Kontakt præst i Hillerød Frimenighed, Anton Braüner 50 917 317 abb@dlm dk), præst i Hillerød Kirke, Jakob Winther 2196 9756 jw@km dk eller forstander på LMH, Kristoffer Enevoldsen 2241 6214 khe@lmhj dk)
ELN Nordsjælland inviterer til en formiddag med refleksion.
v/ Anton Bech Braüner, præst i Hillerød Frimenighed Der findes næppe noget punkt i den kristne tro, der protesteres mere højlydt over, end læren om fortabelsen. Men hvordan forholder vi os til protesterne? Hører fortabelsen til på historiens losseplads, eller giver det mening at fastholde troen på Guds evige straf?

Om refleks

I ELN Nordsjælland er vi overbeviste om, at kirken har brug for refleksion Derfor inviterer vi præster, teologer og andre medarbejdere i kirken til oplæg, samtale, sparring og eftertanke i tillid til Guds Ord Der er ikke krav et om bestemt teologisk ståsted for at deltage Alle er velkomne!

Hvor og hvornår?

Vi mødes i Hillerød Kirke om formiddagen fra kl 9.30 og er færdige kl 12.00 Formiddagen byder både på formiddagskaffe, oplæg, samtale og åndeligt fællesskab i tjenesten.

Vil du vide mere?

Kontakt præst i Hillerød Frimenighed, Anton Braüner 50 917 317 abb@dlm dk), præst i Hillerød Kirke, Jakob Winther 2196 9756 jw@km dk eller forstander på LMH, Kristoffer Enevoldsen 2241 6214 khe@lmhj dk)
ELN Nordsjælland inviterer til "Refleks"
v/ Børge Haahr Andersen, rejsepræst for Dansk Bibel Institut Som medarbejdere i kirken står vi i spændingen mellem at stræbe efter kirkens enhed og at fastholde troskaben mod evangeliet og Guds Ord. Hvordan håndterer vi den spænding, hvilke pejlemærker kan vi have for vores samarbejde, og hvornår må vi sætte en grænse?

Om refleks

I ELN Nordsjælland er vi overbeviste om, at kirken har brug for refleksion Derfor inviterer vi præster, teologer og andre medarbejdere i kirken til oplæg, samtale, sparring og eftertanke i tillid til Guds Ord Der er ikke krav et om bestemt teologisk ståsted for at deltage Alle er velkomne!

Hvor og hvornår?

Vi mødes i Hillerød Kirke om formiddagen fra kl 9.30 og er færdige kl 12.00 Formiddagen byder både på formiddagskaffe, oplæg, samtale og åndeligt fællesskab i tjenesten.

Vil du vide mere?

Kontakt præst i Hillerød Frimenighed, Anton Braüner 50 917 317 abb@dlm dk), præst i Hillerød Kirke, Jakob Winther 2196 9756 jw@km dk eller forstander på LMH, Kristoffer Enevoldsen 2241 6214 khe@lmhj dk)
Sted: Indre Missions hus Hjørnestenen, Amaliegade 6, Silkeborg.Arbejdsgruppen Bibelsk Skabelse står bag en aften med to foredrag og god mulighed for at tale med andre, som interesserer sig for bibelsk kreationisme.Poul Arne Nyborg holder foredrag om "Forståelsen af 1. Mos. 1 og 2 i Det nye Testamente", mens Karlo Brondbjerg bidrager med foredraget "Skaberværket vidner om og understøtter Bibelsens skabelsesforståelse.Det koster 100 kr. at deltage. Halv pris for studerende, og unge under 18 har gratis adgang. 

Tag med på konference for valg- og frimenigheder.  Lørdag 17. juni i Børkop. Skarp på tiden - tæt på virkeligheden!

Velkommen!

Det er med stor glæde og forventning, at ELN inviterer til Kirkefest under overskriften Fornyet bibelglæde. Vi ønsker at inspirere og udfordre til at tage Bibelen for det, den er: Guds eget ord. For os og næste generation.Tid: Lørdag den 16. september kl. 10 til 16.30 Sted: Skjern Bykirke, Nygade 52, SkjernHent program
Kirkefest 2023 Tilmelding senest mandag den 4. september.Pris Deltagerbetalingen er 250 kr. (150 kr. for studerende) Betaling sker på dagen med kontanter eller via MobilePayOvernatning? Der er gode overnatningsmuligheder i Skjern. Bl.a. nogle nye hobbit-hytter, som drives af Ringkøbing-Skjern Kulturcenter.Kontakt Har du spørgsmål vedr. programmet eller praktiske forhold, er du velkommen til at kontakte landsleder Dorte Sig Leergaard på mail: landsleder@luthersk-netvaerk.dk eller mobil: 23602238

Program

10.00-10.30 Ankomst, kaffe/the og et stykke brød10.30-10.45 Velkommen10.45-11.30 Fornyet bibelglæde. Tag med Ole Andersen på opdagelse i Bibelen11.30-11.45 Fremtidens kirke  -  det vil ELN11.45-12.45 Frokost12.45-13.45 Hvor henter unge deres tro—og hvordan støtter vi unge i troens vækst. V. Jakob Højlund.13.45-14.00 Pause14.00-14.45 ’Og Guds ord havde fremgang…’ Kirkevækst i Apostlenes Gerninger og i dag. V. Ole Andersen.14.45-15.00 Opmuntringer fra menigheder15.00-15.30 Kaffepause15.30-16.15 ’Syng en ny sang for Herren…’ Lovsang med kendte og nyskrevne sange. V. Merete og Roar Steffensen med band16.15 Tak for i dag!
MenighedsCamp er for lokale fællesskaber, som gerne vil på bibelcamping sammen.Følg med her MenighedsCamp på Hjallerup
ELN's repræsentantskab, landsledelse og ansatte mødes til repræsentantskabsmøde i Betania i Odense. 
Velkommen til en inspirationskonference for valg- og frimenigheder.Konferencen bliver holdt på IM's Bibelskole i Børkop og er arrangeret i samarbejde mellem ELN, LM og IM.Hent programmet herTilmeld dig herPrisen for hele dagen inkl. forplejning er 400 kr. ved tilmelding før 8. maj. Derefter er prisen 450 kr.Seneste tilmelding er 3. juni.PROGRAM09.30 Rundstykker, kaffe og the09.55  VelkomstBibelrefleksion v. Jakob Rahbek, præst i Agerskov Valgmenighed10.15   Hvordan er vi en relevant kirke i et postmoderne samfund? V. Jesper Oehlenschläger10.50  Refleksion, debat og drøftelse i plenum11.15   Pause11.25   Idet I lærer dem… - hvordan oplærer vi menigheden internt? V. Robert Bladt12.00  Refleksion ved bordene, spørgsmål og opsamling12.30  Frokost13.30  Workshops /seminarer – modul 114.45  Kaffe og the15.15   Modul 2 Workshops /seminarer – modul 216.30  Tak for i dag i hallen, hvor der en sandwich-to-go

Vi mødes i Løsning kirke en hverdagsaften fra kl. 19-20, og synger sange i forskellige genrer og stilarter: Pop, rock, kirkeligt og folkeligt.  Efter fællessangen er alle inviteret på en kop kaffe og hyggesnak i kirkecenteret.

Vi har en vidunderlig sangskat i Danmark med masser af skønne sange og salmer til forskellige årstider, begivenheder i livet og sindsstemninger. Sange, som løfter sindet og bevæger kroppen. Danskerne har (gen)opdaget glæden ved at synge sammen og styrken i at have noget at være fælles om. Nu kan du dykke ned i sangskatten ved at deltage i “Fællessang i Løsning” i Løsning kirke.Du kan blive medlem af Facebook gruppen: Fællesang i Løsning, hvor du kan foreslå sange og få seneste opdateringer.Der er fællessang i efteråret 2022 d. 4. oktober og 29. november
Vi mødes i Løsning kirke en hverdagsaften fra kl. 19-20, og synger sange i forskellige genrer og stilarter: Pop, rock, kirkeligt og folkeligt.  Efter fællessangen er alle inviteret på en kop kaffe og hyggesnak i kirkecenteret.Vi har en vidunderlig sangskat i Danmark med masser af skønne sange og salmer til forskellige årstider, begivenheder i livet og sindsstemninger. Sange, som løfter sindet og bevæger kroppen. Danskerne har (gen)opdaget glæden ved at synge sammen og styrken i at have noget at være fælles om. Nu kan du dykke ned i sangskatten ved at deltage i “Fællessang i Løsning” i Løsning kirke.Du kan blive medlem af Facebook gruppen: Fællesang i Løsning, hvor du kan foreslå sange og få seneste opdateringer.Der er fællessang i efteråret 2022 d. 4. oktober og 29. november
I år er det 50 år siden, at vi i Løsning fik en ny kirkeklokke. Det er den, vi hører, ringe solen op og ned hver morgen og aften – og når der er gudstjeneste, vielse og begravelse.I den forbindelse får vi besøg af organist/klokkenist og foredragsholder Erik Kure onsdag d. 5. oktober kl 19:00 i Løsning kirkecenter.Erik vil fortælle om både den nye kirkeklokke og dens tilblivelse og om den gamle klokke fra 1594. Men også om den funktion kirkeklokker har haft og stadig har i landsbyer som vores.Kom og vær med til en spændende aftenen med en medlevende fortælling. Aftenen koster 50 kr inkl. kaffe og kage.

Nu kan alle børn glæde sig til en forrygende, gratis koncert med Englesang, som giver koncert i Løsning kirke tirsdag d. 27. september kl 16:30.

Du kan se og høre mange af deres sange på YouTube, hvor de synger klassiske kristne børnesange med stor indlevelse og fantasi og flotte udklædninger. Lyt gerne til sangene derhjemme inden koncerten – så er børnene klar til at synge med.Efter koncerten er der fællesspisning i Kirkecenteret bestående af spaghetti og kødsovs. Det koster 20 kr pr voksen og 10 kr pr barn at spise med.

Der kan være mange grunde til at være alene. Til Aften for enlige i Løsning Kirkecenter kan du komme som du er, med alt det som er dig, ung som gammel. Alle skal være meget velkommen til aftener med hyggeligt samvær, spisning, sang og indslag.

Deltagelse koster 70 kr + drikkevarer. Tilmelding til Kirkekontoret senest fredag d. 2. september, tlf.: 75 79 00 14, eller ring og hør nærmere hos sognemedhjælper Randi Hummelmose, tlf.: 51 16 09 60. Kontoret har åbent mandag 13:00-17:00, onsdag 10:30-13:00 og fredag 9:30-12:00.
Fredag d. 12. august arrangerer Sommer i By Open by Night i Løsning – og her er vi selvfølgelig også med i Løsning kirke!Der er både en spændende skattejagt for børnene, mulighed for at få en lækker kop baristakaffe, åben kirke og mulighed for at komme op i kirketårnet – og så er der fællessang i kirken kl 21:00-21:30.
Sognepræst Niels Jørn Fogh ser i foredraget tilbage på 34 år som præst i Lindehøj Kirke. Kirke er vi sammen. Hvis præsterne skal stå for alt, vil der ske meget lidt kirkeligt arbejde i Lindehøj sogn. En af de helt centrale ting for Lindehøj er nemlig, at kirke er vi sammen. Denne grundtanke kommer til at præge foredraget.Niels Jørn fortæller historien om, hvorfor han som jyde oplevede den glæde at lande i netop Herlev. Der kommer et par historier om de første år par i sognet, som ikke altid var lige lette. Nogle gange træder vi selv ved siden af. Andre gange gør andre livet svært for os. Hvordan kan vi være kirke sammen – også når det er svært og vi ikke er enige om alt?Niels Jørn oplever, at et af de store privilegier som præst samme sted i mange år er muligheden for at følge mennesker og familier gennem flere år. Uden at bryde tavshedspligten rummer foredraget eksempler på, hvordan mødet med mennesker både nærer og tærer på frimodigheden.I foredraget berøres også emner som: Hvordan er det at være præstefamilie? Hvordan er det at arbejde sammen med frivillige? Glæden ved at være på lejr sammen. Og meget mere.Velkommen til at være med!
Bob Dylan-aften i Lindehøj Kirke med Jens Lomborg og band.Præsten Jens Lomborg har gennem mange år interesseret sig for Bob Dylans musikalske og åndelige univers. Gennem musik og fortælling føres vi gennem noget af Bob Dylans musikalske og trosmæssige univers.Café-koncert. Vi sidder ved borde og nyder en forfriskning undervejs.Entré: 50 kr. Billetter købes ved indgangen.
Menighedsmøde - se mere på kirkens hjemmeside
Menighedsmøde v/ Daniel SolgaardEmne: Frygt / frygt ikke
Se mere på kirkens hjemmeside 
Menighedsmøde v/ Filip SkjerningSangaften.
Menighedsmøde v/ sognepræst Anders Graversen
Der er mulighed for at finde ro i selve kirkerummet via lystænding, fordybelse i inspirerende ord og digte, skrive anonyme bønner og samtale.Der er i kirken et aktivitetshjørne specielt for børn og gårdspladsen er også inddraget til i samme tidsrum uformelt samvær, at nyde et hvil eller få en snak.Vel mødt! v/Mai Sung." - foregår i Fredens kirke - Kirkerummet,Fredens kirke - Sakristiet
Verdensbilleder- foregår i Nazaret kirke - KryptenSe mere på kirkens hjemmeside
Varm og smygende ny kirkemusik der griber om øjeblikket og evigheden…Små poetiske sange skrevet med inspiration i Gamle Testamentes fantastiske poesi og Ny Testamentes udødelige fortællinger. Nemme at synge. Svære at slippe…Percussion: Anders Hvidberg Hansen Sang: Janne Wind Kontrabas: Eva Malling Piano: Arne AndreasenKirkens kor, Gospel Generation og Ryes kor, medvirker også ved koncerten.- foregår i Nazaret kirke
Sindsromessen er en lille oase midt i hverdagens travlhed og udfordringer. Her er plads til at mødes med andre og til at møde Gud. Give tankerne ro og finde ny energi. At tænde et lys, skrive en bøn og dele erfaring med både lys og mørke kan give håb og styrke.Der er mulighed for kaffe/the og lidt at spise i Ryes Café (Ryesgade 107) fra kl. 18.Læs mere om Sindsromessen her: www.fredensognazaret.dk/hvad-er-der-for-mig/gudstjenester/sindsromesse/- foregår i Ryes Café,Nazaret kirke
Hvad er de etiske dilemmaer ved selvkørende biler, redningsrobotter, velfærdsrobotter, krigsrobotter eller en robotbaby ? Hvem skal redningsrobotten redde, hvis der er begrænsede ressourcer ? Kan man etisk forsvare at få et robotbarn eller en robotven ?Foredragsholderen er Martin Mose Bentzen, som  er lektor på DTU og forsker i etiske aspekter ved kunstig intelligens og robotter.- foregår i Nazaret kirke - Krypten
I Johannesgruppen vil vi gå på opdagelse i det fjerde evangelium og snakke sammen om det i grupper. Hver aften vil der være et oplæg – første gang lidt længere - og god tid til samtale.Det er både for nye bibellæsere og rutinerede: Vi kan lære meget i fællesskab, når nye og trænede øje sammen ser på teksten. Johannesevangeliet er anderledes end de tre første.Det er nok skrevet senere end de andre, og det virker optaget af at udfylde huller i de andre evangeliers fremstilling: Det taler mere om Jesu identitet, og hvem han er, og mindre om de helt konkrete historiske. Det trækker tråde helt tilbage til verdens skabelse og helt frem til historiens afslutning.Og så er Johannes en sprogkunstner, der tænker dybt over, hvad alt det med Jesus fra Nazaret betyder for os.Johannes fortæller selv om, hvorfor hans skrev:”…dette er skrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal have livet i hans navn”Datoer: hver anden tirsdag i perioden 13. sept- 6. decLæs mere her JOHANNESGRUPPEN- foregår i Ryes Café, Nazaret kirke - Krypten
I Johannesgruppen vil vi gå på opdagelse i det fjerde evangelium og snakke sammen om det i grupper. Hver aften vil der være et oplæg – første gang lidt længere - og god tid til samtale.Det er både for nye bibellæsere og rutinerede: Vi kan lære meget i fællesskab, når nye og trænede øje sammen ser på teksten. Johannesevangeliet er anderledes end de tre første.Det er nok skrevet senere end de andre, og det virker optaget af at udfylde huller i de andre evangeliers fremstilling: Det taler mere om Jesu identitet, og hvem han er, og mindre om de helt konkrete historiske. Det trækker tråde helt tilbage til verdens skabelse og helt frem til historiens afslutning.Og så er Johannes en sprogkunstner, der tænker dybt over, hvad alt det med Jesus fra Nazaret betyder for os.Johannes fortæller selv om, hvorfor hans skrev:”…dette er skrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal have livet i hans navn”Datoer: hver anden tirsdag i perioden 13. sept- 6. decLæs mere her JOHANNESGRUPPEN- foregår i Ryes Café, Nazaret kirke - Krypten
I Johannesgruppen vil vi gå på opdagelse i det fjerde evangelium og snakke sammen om det i grupper. Hver aften vil der være et oplæg – første gang lidt længere - og god tid til samtale.Det er både for nye bibellæsere og rutinerede: Vi kan lære meget i fællesskab, når nye og trænede øje sammen ser på teksten. Johannesevangeliet er anderledes end de tre første.Det er nok skrevet senere end de andre, og det virker optaget af at udfylde huller i de andre evangeliers fremstilling: Det taler mere om Jesu identitet, og hvem han er, og mindre om de helt konkrete historiske. Det trækker tråde helt tilbage til verdens skabelse og helt frem til historiens afslutning.Og så er Johannes en sprogkunstner, der tænker dybt over, hvad alt det med Jesus fra Nazaret betyder for os.Johannes fortæller selv om, hvorfor hans skrev:”…dette er skrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal have livet i hans navn”Datoer: hver anden tirsdag i perioden 13. sept- 6. decLæs mere her JOHANNESGRUPPEN- foregår i Ryes Café, Nazaret kirke - Krypten
I Johannesgruppen vil vi gå på opdagelse i det fjerde evangelium og snakke sammen om det i grupper. Hver aften vil der være et oplæg – første gang lidt længere - og god tid til samtale.Det er både for nye bibellæsere og rutinerede: Vi kan lære meget i fællesskab, når nye og trænede øje sammen ser på teksten. Johannesevangeliet er anderledes end de tre første.Det er nok skrevet senere end de andre, og det virker optaget af at udfylde huller i de andre evangeliers fremstilling: Det taler mere om Jesu identitet, og hvem han er, og mindre om de helt konkrete historiske. Det trækker tråde helt tilbage til verdens skabelse og helt frem til historiens afslutning.Og så er Johannes en sprogkunstner, der tænker dybt over, hvad alt det med Jesus fra Nazaret betyder for os.Johannes fortæller selv om, hvorfor hans skrev:”…dette er skrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal have livet i hans navn”Datoer: hver anden tirsdag i perioden 13. sept- 6. decLæs mere her JOHANNESGRUPPEN- foregår i Ryes Café, Nazaret kirke - Krypten
I Johannesgruppen vil vi gå på opdagelse i det fjerde evangelium og snakke sammen om det i grupper. Hver aften vil der være et oplæg – første gang lidt længere - og god tid til samtale.Det er både for nye bibellæsere og rutinerede: Vi kan lære meget i fællesskab, når nye og trænede øje sammen ser på teksten. Johannesevangeliet er anderledes end de tre første.Det er nok skrevet senere end de andre, og det virker optaget af at udfylde huller i de andre evangeliers fremstilling: Det taler mere om Jesu identitet, og hvem han er, og mindre om de helt konkrete historiske. Det trækker tråde helt tilbage til verdens skabelse og helt frem til historiens afslutning.Og så er Johannes en sprogkunstner, der tænker dybt over, hvad alt det med Jesus fra Nazaret betyder for os.Johannes fortæller selv om, hvorfor hans skrev:”…dette er skrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal have livet i hans navn”Datoer: hver anden tirsdag i perioden 13. sept- 6. decLæs mere her JOHANNESGRUPPEN- foregår i Ryes Café,Nazaret kirke - Krypten
I Johannesgruppen vil vi gå på opdagelse i det fjerde evangelium og snakke sammen om det i grupper. Hver aften vil der være et oplæg – første gang lidt længere - og god tid til samtale.Det er både for nye bibellæsere og rutinerede: Vi kan lære meget i fællesskab, når nye og trænede øje sammen ser på teksten. Johannesevangeliet er anderledes end de tre første.Det er nok skrevet senere end de andre, og det virker optaget af at udfylde huller i de andre evangeliers fremstilling: Det taler mere om Jesu identitet, og hvem han er, og mindre om de helt konkrete historiske. Det trækker tråde helt tilbage til verdens skabelse og helt frem til historiens afslutning.Og så er Johannes en sprogkunstner, der tænker dybt over, hvad alt det med Jesus fra Nazaret betyder for os.Johannes fortæller selv om, hvorfor hans skrev:”…dette er skrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal have livet i hans navn”Datoer: hver anden tirsdag i perioden 13. sept- 6. decLæs mere her JOHANNESGRUPPEN- foregår i Ryes Café,Nazaret kirke - Krypten
Kom og vær med i et fællesskab, hvor vi synger både nye og kendte sange primært fra højskolesangbogen fra 2020. Kirke og kulturmedarbejder Birgitte List Nissen leder arrangementet, og organist Solveig Bach Tofft akkompagnerer og fortæller om sangene undervejs.Der er også kaffe/te, socialt samvær og en refleksion ved kirkens præst, Niels Underbjerg - foregår i Fredens kirke - Kirkerummet
Sindsromessen er en lille oase midt i hverdagens travlhed og udfordringer. Her er plads til at mødes med andre og til at møde Gud. Give tankerne ro og finde ny energi. At tænde et lys, skrive en bøn og dele erfaring med både lys og mørke kan give håb og styrke.Der er mulighed for kaffe/the og lidt at spise i Ryes Café (Ryesgade 107) fra kl. 18.
Sjælesorg er for mange en sådan lidt fremmedartet ting. Alene ordet er svært at forstå. Skal man sørge for at komme til sjælesorg? Vi skal være sammen om hvad sjælesorg er for noget. Hvad er vigtigt at tænke over, og hvem er sjælesorg for.Forhåbentlig bliver vi lidt klogere på hvorfor kirken har sjælesorg, og hvad vi kan bruge det til.V. phd-studerende og underviser i sjælesorg Louise Høgild Pedersen.
We will meet at Nytorv in central Copenhagen.The international famous Danish thinker Søren Kierkegaard (1813-1855) loved walking the streets in inner Copenhagen, where he lived almost his whole life. We will follow in his steps, see where he lived and hear about his life and deeds.By pastor and associate professor PhD Jakob Valdemar Olsen.
Vi kan indimellem have svært ved at forstå hinanden på tværs af generationer og vide, hvad der rører sig blandt dem, der er andre steder i livet end os selv.Denne aften vil vi stille skarpt på ungdomskulturen og forsøge at blive klogere på, hvad der præger den yngre generation, også når det kommer til tro og kristendom. Hvad betyder generationsforskellene i vores menighedsliv, og hvad er de gode nyheder på tværs af generationerne?
Spiller kirkens medarbejdere fodbold? Er det en opgave for kirken at lave sommeraktiviteter for børn? Hør om hvordan Kingo Cup foregår og hvilke tanker, der er omkring det. Hvad er formålet, udfordringerne og glæderne ved Kingo Cup. Hvorfor er Kingo Cup et af årets højdepunkter?v/ Camilla Alegre, karrésekretær i Kingos KirkeUndervejs er der kaffebord á 15,-
By pastor and associate professor PhD Jakob Valdemar Olsen.Dinner in Emdrup Church at 6 pm. Afterwards at 7.30 pm there will be a lecture on “Kierkegaard for beginners”, where some of the central thoughts of the famous Danish thinker Søren Kierkegaard (1813-1855) will be presented. After the lecture there will be discussion where all questions and comments are welcome.Det foregår - som det fremgår - på engelsk.
Møde for alle interesserede ved Per Ole Rasmussen, sognepræst i Buddinge Kirke.
Hvordan forestiller tegneserieskaber Peter Madsen sig de første kapitler i Bibelen? Få svaret denne eftermiddag, hvor Peter Madsens nyeste tegneserie, Urhistorien læses højt, mens der vises de flotte tegninger.
Hagia Sophia er navnet på den store kirkebygning i Konstantinopel, et græsk navn, som betyder Den hellige Visdoms Kirke.Kirken blev bygget i Det byzantinske Rige, hvor græsk var hovedsproget;og den er et af den menneskelige civilisations mesterværker. Det byzantinske Rige er tusind års europæisk historie.Foredraget vil fortælle om dette rige, om den kristne kirke, som prægede det,om hovedstaden Konstantinopel og om kejserne, som regerede det.Foredraget vil også fortælle om Hagia Sophias og de kristnes historie efter 1453, da tyrkerne erobrede Konstantinopel og om den aktuelle situation.
Ignatius Loyola blev i 1500-tallet, med sin åndelige rejse, foregangsmand for, at katolikker skulle forholde sig til deres åndelighed personligt. Han og hans følgere var årsag til en bevægelse, Jesuitterne, som blev til vækkelse internt i den katolske kirke og en missionsbevægelse der på kort tid udbredte den katolske kirke til både Asien og Sydamerika.V/ sognepræst Jacok WintherUndervejs er der kaffebord á 15,-
Italiensk barokmusik med sang, guitar, gambe og cembalo. Trio Sospiri er Kathrine Brandt, Lars Hedelius-Strikkertsen og Viola Chiekezi.
Koncert med Mosaik fra Aarhus.Se mere på hjemmesiden 
Middag på tværs i Hedensted Missionshus, Bækketoften 1, Hedensted.Hedensted Valgmenighed er engagerede i integrationsarbejdet i kommunen, og afholder bl.a. Middag-på-Tværs, hvor folk fra forskellige lande og kulturer spiser og hygger sammen. 
Bøn for vækkelse arrangeres af Aarhus Bykirke, og er et åbent arrangement for alle uanset kirkelig baggrund. Vi ønsker at Jesus bliver ophøjet i vores land - og at han bliver åbenbaret som frelser i menneskers hjerter.Vi mødes i kirken, søndag aften én gang om måneden, hvor vi sætter Jesus i centrum gennem bøn og tilbedelse. Varighed ca. 1 time.Din vilje ske, Herre. Med Danmark, med vores by, med kirkerne og med os.Velkommen til "Bøn for vækkelse"!
Bøn for vækkelse arrangeres af Aarhus Bykirke, og er et åbent arrangement for alle uanset kirkelig baggrund. Vi ønsker at Jesus bliver ophøjet i vores land - og at han bliver åbenbaret som frelser i menneskers hjerter.Vi mødes i kirken, søndag aften én gang om måneden, hvor vi sætter Jesus i centrum gennem bøn og tilbedelse. Varighed ca. 1 time.Din vilje ske, Herre. Med Danmark, med vores by, med kirkerne og med os.Velkommen til "Bøn for vækkelse"!
Bøn for vækkelse arrangeres af Aarhus Bykirke, og er et åbent arrangement for alle uanset kirkelig baggrund. Vi ønsker at Jesus bliver ophøjet i vores land - og at han bliver åbenbaret som frelser i menneskers hjerter.Vi mødes i kirken, søndag aften én gang om måneden, hvor vi sætter Jesus i centrum gennem bøn og tilbedelse. Varighed ca. 1 time.Din vilje ske, Herre. Med Danmark, med vores by, med kirkerne og med os.Velkommen til "Bøn for vækkelse"
Bøn for vækkelse arrangeres af Aarhus Bykirke, og er et åbent arrangement for alle uanset kirkelig baggrund. Vi ønsker at Jesus bliver ophøjet i vores land - og at han bliver åbenbaret som frelser i menneskers hjerter.Vi mødes i kirken, søndag aften én gang om måneden, hvor vi sætter Jesus i centrum gennem bøn og tilbedelse. Varighed ca. 1 time.Din vilje ske, Herre. Med Danmark, med vores by, med kirkerne og med os.Velkommen til "Bøn for vækkelse"
Bøn for vækkelse arrangeres af Aarhus Bykirke, og er et åbent arrangement for alle uanset kirkelig baggrund. Vi ønsker at Jesus bliver ophøjet i vores land - og at han bliver åbenbaret som frelser i menneskers hjerter.Vi mødes i kirken, søndag aften én gang om måneden, hvor vi sætter Jesus i centrum gennem bøn og tilbedelse. Varighed ca. 1 time.Din vilje ske, Herre. Med Danmark, med vores by, med kirkerne og med os.Velkommen til "Bøn for vækkelse"
I forbindelse med Aarhus Festuge, inviterer Aarhus Bykirke til et festuge-arrangement i kirken.Carsten Dahl, en af Europas bedste jazzpianister, deler ud af sin musikalske rigdom - på piano og i samtale med valgmenighedspræst, Henrik Højlund, om musikkens og livets åndelige dimension.Pris: 150 kr. for almindelig billet, 50 kr. for studerende (Billetter kan købes i døren eller købes via billetsalg)Arrangører: Aarhus Bykirke og Eben Ezer
Aarhus Bykirke er med i Aarhus Domprovstis årlige kirkestafet, hvor midtbyens kirker hen over sommeren på skift slår dørene op for alle interesserede.Denne aften er der kirkestafet i Aarhus Bykirke.Deltagelse er gratis og tilmelding er ikke nødvendig.
Lemvig Bykirke fejrer 10 års jubilæum. V. pastor Brian ChristensenPraise medvirker.Efter gudstjenesten er der reception og mulighed for at bringe en hilsen.

Fredag d. 28 oktober slår vi dørene op for en aften fyldt til randen - en aften med ønske om at fylde kvinder med vidnesbyrd, livshistorier, lovsang, forbøn, forkælelse og fællesskab.

Aftenen foregår i Bethesdas skønne rammer og er for alle kvinder i alle aldre!

Så inviter endelig dine veninder fra nær og fjern!

Tid: Lørdag d. 1. oktober 2022 kl. 19.30-22.30Taler: KFS sekretær Søren Rønn, EsbjergBand: Arvid Asmussen med bandSted: Klippen, Østerbrogade 5a, LemvigEfter gudstjenesten er der frit samvær med mulighed for at købe kaffe/te/sodavand/slush-ice m.m.. Vi håber mange bliver til hygge, spil, snak og godt samvær så længe man har lyst.Jesus i West arrangeres af ungdomsgrupper i Indre Mission fra både Lemvig og Harboøre i samarbejde med Lemvig Bykirke og Harboøre kirke.
ELN's repræsentantskab mødes online til inspiration og drøftelser.
ELN holder ikke nogen Kirkefest den 24. september, men henviser til konferencen "Når Jesus fylder" i Bethesda i København. Konferencen er arrangeret af Københavnerkirken, Nordvestkirken og LM.

Velkommen på SommerCamp 2022. Velkommen til en lille uge med god tid til fordybelse, lovsang og ferie. Kort sagt: Velkommen til en lille oase midt i hverdagens tørre land!

SommerCamp er et ganske enkelt koncept med en undervisningssamling om formiddagen og en aftensamling med forkyndelse og lovsang. Derudover er der god tid til at være sammen med andre spændende mennesker fra menigheder fra hele landet. Der er god tid til fællesskab, eftertænksomhed, udflugter, sport eller til en tur til stranden. Og så er der selvfølgelig den store fællesgrill hver aften kl. 17.30.

SommerCamp er også for alle børn - og der er særskilte arrangementer for dem, når der er samlinger for de voksne.SommerCamp er arrangeret af Københavnerkirken og Skjern Bykirke.Se meget mere om program og tilmelding her SommerCamp 2022Hent programmet som PDF-fil her
Program for SommerCamp
Tag med til Dage i bøn på Hellig Kors Kloster. Fordi tiden kalder på bøn - og fordi du og din menighed bliver beriget af det.
For tredje år i træk arrangerer klosteret og ELN Dage i bøn fra Kristi Himmelfarts dag til pinse. I år er det fra torsdag den 26. maj til lørdag den 4. juni.

Se mere her under omtale af Dage i bøn

Hent programmet her: Dage i bøn

  
Kristkirken: Musikalsk rejse gennem Centraleuropa med Flyverhjemmeværnets Musikkorps og Prinsens Musikkorps.Læs mere Musikalsk rejse
Kristkirken: Visuel koncert 'Luther musik' med Dorthe Zielke, trompet og Søren Johannesen, orgel.Læs mere Luther musik
Løsning Kirke: Kirkehøjskole. Hvordan passer man på sine nære relationer v. psykolog Anette Due Madsen.Læs mere Kirkehøjskole
Løsning Kirke: Pitstop for par - den første af to aftner om parforhold v. psyko- og familieterapeut Steen Palmqvist.Læs mere Pitstop for par
Løsning Kirke: Pitstop for par - den første af to aftner om parforhold v. psyko- og familieterapeut Steen Palmqvist.Læs mere Pitstop for par
Løsning Kirke: Missionsfest efter gudstjensten. Mød Janice og Mads Jakobsen.Læs mere Missionsfest
Væksthuset, Lindehøj: Fokus på Bibelen - kirkens fundament v. sognepræst Niels Jørn Fogh.Læs mere Fokus
Skelgårdskirkens Menighedsmøder: Tro og tvivl v. sognepræst Knud Erik Braüner.Læs mere Menighedsmøder
Skelgårdskirkens Menighedsmøder: Kristus hemmeligheden v. sognepræst Morten Munch.Læs mere Menighedsmøder
Skelgårdskirkens Menighedsmøder: Om at fokusere, prioritere og søge Guds rige først v. Henrik List.Se mere Menighedsmøder 
Skelgårdskirkens Menighedsøder: Mening med livet v. Flemming Bak PoulsenLæs mere Menighedsmøder
Skelgårdskirkens Menighedsmøder: Hvordan opmuntre hinanden i troen v. Torben Østermark.Læs mere: Menighedsmøder
Skelgårdskirkens Menighedsmøder: Mennesker, der mødte Jesus v. Signe Voldby.Læs mere Menighedsmøder
Fredens-Nazaret: Højskoleaften. Feltpræst i verdens brændpunkter v. tidl. feltpræst Henning Nielsen.Se mere: Højskoleaften
Fredens-Nazaret: Søndagsundervisning. Kirkens kamp i nyere tid v. valgmenighedspræst Henrik Højlund.Se mere Søndagsundervisning
Fredens-Nazaret: Temaaften for unge om skærmens magi v. forfatter Bent Meier Sørensen. 
Fredens-Nazaret: Søndagsundervisning om Jesus, de første kristne og kristendom v. ph.d. Peter Søes.Se mere Søndagsundervisning
Emdrup Kirke: Eftermiddagsmøde. Fra skriftruller til hjertesprog - om moderne bibeloversættelse v. ph.d. Christian Canu Højgaard.Se mere Eftermiddagsmøde
Emdrup Kirke: Eftermiddagsmøde. Soldater og veteraner som hjertesag v. generalsekretær Per Møller Henriksen.Se mere Eftermiddagsmøde
Emdrup Kirke: Tro om tirsdagen. Udfordringer og opmuntringer fra mødet med forfulgte kristne i Egypten v. sognepræst Jóannis Fonsdal.
MenighedsCamp er for lokale fællesskaber, som gerne vil på bibelcamping sammen.Følg med her MenighedsCamp på Hjallerup 
Aarhus Bykirke: LovsangsaftenSe mere her Lovsangsaften i Aarhus bykirke
Aarhus Bykirke: Event med rum til at udfolde skaberglæde. Oplæg om kristendom og kunst. Kreative workshops i løbet af dagen. Om aftenen er der foredrag v. Peter Brandes og Maja Lisa Engelhardt.Se mere her KOS - Kom og skab
Lemvig Bykirke: En dag med fest og fortælling for børn og voksne.Se mere info på lemvigbykirke.dk
Lemvig Bykirke: Jesus i West. Lovsangsfest for unge.Følg med og få mere info på Facebook Jesus i West
Aarhus Bykirke: LovsangsaftenSe mere her Lovsangsaften i Aarhus Bykirke
Aarhus Bykirke: Koncert med Hans Jørn Østerby og Hans Inge Fagervik.Se mere om koncerten Koncert med Østerby og Fagervik
Aarhus Bykirke: Foreningen Retten til Liv Unge tilbyder, i samarbejde med Aarhus Bykirke, et gratis kursus i abortsamtale og -argumentation for alle interesserede unge.Kurset gennemgår de vigtigste biologiske, filosofiske og etiske argumenter for retten til liv for alle mennesker.Læs mere om indhold og tilmelding her: Kursus i samtale og argumentation
Søhøjlandets Kirke: Fald i synd, tilgivelse og genoprejsning. Bibelundervisning v. Flemming Harpøth Møller, Videbæk. Fællesmøde med IM.Se mere her Søhøjlandets Kirke
Søhøjlandets Kirke: Ruths bog. Bibelundervisning v. Daniel Lind, Aarhus. Fællesmøde med IM.Se mere Søhøjlandets Kirke
Søhøjlandets Kirke: Bjergprædikenen. Bibelundervisning v. Robert Bladt, Børkop. Fællesmøde med IM.Se mere her: Søhøjlandets Kirke
Skjern Bykirke: Koncert med Hans Jørn Østerby og Hans Inge Fagervik.Se mere her: Koncert i Skjern Bykirke
Skive Bykirke: Bibelweekend med undervisning af Egon Kattner, Hillerød. Der bliver undervisning fordelt på ca. fire timer fra fredag aften til søndag.

Københavnerkirken: Salonen. Bibelundervisning om kvinder og mænds rolle i menighedden v. præst Peter Techow og præst Claus Grønbæk.

Københavnerkirken, Salonen: Bibelundervisning om "Gud holder sine løfter". Med plads til samtale og fællesskab. Undervisning v. præst Peter Techow.
Frederiksund Frimenighed: På LMH, Luthersk Missionsforenings Højskole i Hillerød, holder professor Jens Bruun Kofoed foredrag om arkæolgiske fund, der kaster lys over Bibelen.
Foredrag og debat v. Carsten Hjorth Pedersen.Familier, skoler, myndigheder, kirker og mange institutioner er sat til at påvirke vores sociale liv. Hvordan gør vi det ordentligt? Hvordan omgås vi hinanden? Hvordan opdrager vi børn? Hvordan behandler vi dem, vi er uenige med?Carsten Hjorth Pedersen er leder af Kristent Pædagogisk Institut og har bl.a. udgivet bogen ’Påvirk med respekt’, som er udkommet på flere sprog.Sted: Hillerød Kirke, Østergade 12, 3400 Hillerød Arrangør: Evangelisk Luthersk Netværk Nordsjælland. www.facebook.com/elnnordsjaelland For mere information: Kontakt sognepræst Jacob Winther, jw@km.dk, 21 96 97 56.
Det er Jesus, som flere gange opfordrer til at kombinere faste fra det daglige brød med alvorlig bøn. Andre steder maner han til åndelig årvågenhed: Våg og bed, for ånden er villig, men kødet er skrøbeligt. Netop fasten skærper om noget årvågenheden. Kroppen skal ikke bruge energi på at fordøje. Samtidig er fasten også en meget konkret handling, som kræver viljestyrke. Vi sætter for en stund al vores viljestyrke ind på at gøre som Jesus opfordrer os til, nemlig at koncentrere os om at bede.Tilmelding her

Fællessang i Løsning er gratis og arrangeres i samarbejde med Løsning Borgerforening! Selve sangaftenen begynder kl 19

Vi synger sange i alle genrer og stilarter: pop og rock – klassisk og kirkeligt. Du kan blive medlem af Facebook gruppen: Fællesang i Løsning, hvor du kan foreslå sange og få seneste opdateringer.

Fællessang i Løsning er gratis og arrangeres i samarbejde med Løsning Borgerforening! Selve sangaftenen begynder kl 19

Vi synger sange i alle genrer og stilarter: pop og rock – klassisk og kirkeligt. Du kan blive medlem af Facebook gruppen: Fællesang i Løsning, hvor du kan foreslå sange og få seneste opdateringer.
En aften om at være kristen 24/7 ud fra Kol. 3,23. V. Elsebeth Carlsen.
En aften om bøn v. Henning Astrup. Arrangeret af Skelgårdskirkens Menighedsmøder
Filip Skjerning står i spidsen for en sangaften arrangeret af Skelgårdskirkens menighedsmøder.
Menighedsmøde med Ingrid Bove Jakobsen. Hun taler om Martha ud fra Lukasevangeliet kap. 1o, 38-42
En aften med cand.theol. Christian Schøler Holmgaard, DBI
En aften med præst Peter Techow, Københavnerkirken.
En aften om skam v. psykolog Krista Bojesen.Skam fylder mere i vores hverdag end nogensinde. Vi føler os forkerte og utilstrækkelige. Vi er gået fra en skyldkultur til en skamkultur. Vi har brug for at blive klogere på følelsen skam, så vi kan genkende den hos os selv og andre. Og vi har brug for at bruge nåden aktivt og konkret som modsvar til skamkulturen.Krista Bojesen er psykolog og forfatter til bogen Skam.
En aften om Efeserbrevet kap. 1 v. sognepræst Knud Erik Braüner.
Vi begynder kl. 10.00 med rundstykker og kaffe, og slutter senest kl. 12.15.Undervisere vil være Ove Sørensen og Martin Eskesen.Datoerne for Lørdagsskole er:Lørdag d. 4. september: Intro og kap. 1-2.Lørdag d. 2. oktober: Kap. 3.Lørdag d. 30. oktober: Kap. 4.Lørdag d. 20. november: Kap. 5-6.Der er ikke krav om tilmelding, men send gerne en mail på martin@gava.dk eller sms til 21 86 24 86 senest dagen før kl. 20, så vi ved nogenlunde, hvor mange rundstykker vi skal købe.Hvorfor gør vi dette? Vi gør det dels fordi nogle i menigheden har efterspurgt det, og dels fordi, at vi har brug for undervisning i Guds ord. Det kan være svært at nå til en almindelig gudstjeneste.Det er ikke nødvendigt, at man er med alle 4 lørdage, for at man kan få et udbytte af det. Man kommer blot de gange, hvor det kan lade sig gøre.
Vi begynder kl. 10.00 med rundstykker og kaffe, og slutter senest kl. 12.15.Undervisere vil være Ove Sørensen og Martin Eskesen.Datoerne for Lørdagsskole er:Lørdag d. 4. september: Intro og kap. 1-2.Lørdag d. 2. oktober: Kap. 3.Lørdag d. 30. oktober: Kap. 4.Lørdag d. 20. november: Kap. 5-6.Der er ikke krav om tilmelding, men send gerne en mail på martin@gava.dk eller sms til 21 86 24 86 senest dagen før kl. 20, så vi ved nogenlunde, hvor mange rundstykker vi skal købe.Hvorfor gør vi dette? Vi gør det dels fordi nogle i menigheden har efterspurgt det, og dels fordi, at vi har brug for undervisning i Guds ord. Det kan være svært at nå til en almindelig gudstjeneste.Det er ikke nødvendigt, at man er med alle 4 lørdage, for at man kan få et udbytte af det. Man kommer blot de gange, hvor det kan lade sig gøre.
Vi begynder kl. 10.00 med rundstykker og kaffe, og slutter senest kl. 12.15.Undervisere vil være Ove Sørensen og Martin Eskesen.Datoerne for Lørdagsskole er:Lørdag d. 4. september: Intro og kap. 1-2.Lørdag d. 2. oktober: Kap. 3.Lørdag d. 30. oktober: Kap. 4.Lørdag d. 20. november: Kap. 5-6.Der er ikke krav om tilmelding, men send gerne en mail på martin@gava.dk eller sms til 21 86 24 86 senest dagen før kl. 20, så vi ved nogenlunde, hvor mange rundstykker vi skal købe.Hvorfor gør vi dette? Vi gør det dels fordi nogle i menigheden har efterspurgt det, og dels fordi, at vi har brug for undervisning i Guds ord. Det kan være svært at nå til en almindelig gudstjeneste.Det er ikke nødvendigt, at man er med alle 4 lørdage, for at man kan få et udbytte af det. Man kommer blot de gange, hvor det kan lade sig gøre.
Aarhus Bykirkes præster afholder et kursus, som med afsæt i nogle film, tager fat i de store livs- og trostemaer. Kurset holdes i Bykirken på Brammersgade 4.Om filmkurset Du kender sikkert filmene De urørlige, En verden udenfor og Good Will Hunting. Men ved du også, at de faktisk leverer en slags livseliksir, en trylledrik som giver bedre og dybere indsigt i livet?På dette kursus skal vi kigge nærmere på seks film, som tager dybe livstemaer op. Temaer som også er stærkt forbundne med kristendom og tro.Kurset vil på én og samme tid give indblik i kernen af nogle konkrete film og i kernen af livet gennem temaer som tilværelsens grundvilkår, menneskelig identitet, skyld og skam, tilgivelse og forsoning og håb.Hver aften vil der blive taget fat på en konkret film, som vi viser i udpluk. Vi udfolder filmens særlige hovedpointer, og der vil blive lagt op til debat og samtale.De andre tre film er: The Tree of Life, Children of Men og Gran Torino.Kurset holdes torsdag aften fra kl. 19-21, følgende datoer: 7. oktober 14. oktober 28. oktober 4. november 11. november 18.novemberPris: 200 kr. for hele kurset, alt inkl.Tilmelding: Via AOF’s hjemmeside her.
Aarhus Bykirkes præster afholder et kursus, som med afsæt i nogle film, tager fat i de store livs- og trostemaer. Kurset holdes i Bykirken på Brammersgade 4.Om filmkurset Du kender sikkert filmene De urørlige, En verden udenfor og Good Will Hunting. Men ved du også, at de faktisk leverer en slags livseliksir, en trylledrik som giver bedre og dybere indsigt i livet?På dette kursus skal vi kigge nærmere på seks film, som tager dybe livstemaer op. Temaer som også er stærkt forbundne med kristendom og tro.Kurset vil på én og samme tid give indblik i kernen af nogle konkrete film og i kernen af livet gennem temaer som tilværelsens grundvilkår, menneskelig identitet, skyld og skam, tilgivelse og forsoning og håb.Hver aften vil der blive taget fat på en konkret film, som vi viser i udpluk. Vi udfolder filmens særlige hovedpointer, og der vil blive lagt op til debat og samtale.De andre tre film er: The Tree of Life, Children of Men og Gran Torino.Kurset holdes torsdag aften fra kl. 19-21, følgende datoer: 7. oktober 14. oktober 28. oktober 4. november 11. november 18.novemberPris: 200 kr. for hele kurset, alt inkl.Tilmelding: Via AOF’s hjemmeside her.
Aarhus Bykirkes præster afholder et kursus, som med afsæt i nogle film, tager fat i de store livs- og trostemaer. Kurset holdes i Bykirken på Brammersgade 4.Om filmkurset Du kender sikkert filmene De urørlige, En verden udenfor og Good Will Hunting. Men ved du også, at de faktisk leverer en slags livseliksir, en trylledrik som giver bedre og dybere indsigt i livet?På dette kursus skal vi kigge nærmere på seks film, som tager dybe livstemaer op. Temaer som også er stærkt forbundne med kristendom og tro.Kurset vil på én og samme tid give indblik i kernen af nogle konkrete film og i kernen af livet gennem temaer som tilværelsens grundvilkår, menneskelig identitet, skyld og skam, tilgivelse og forsoning og håb.Hver aften vil der blive taget fat på en konkret film, som vi viser i udpluk. Vi udfolder filmens særlige hovedpointer, og der vil blive lagt op til debat og samtale.De andre tre film er: The Tree of Life, Children of Men og Gran Torino.Kurset holdes torsdag aften fra kl. 19-21, følgende datoer: 7. oktober 14. oktober 28. oktober 4. november 11. november 18.novemberPris: 200 kr. for hele kurset, alt inkl.Tilmelding: Via AOF’s hjemmeside her.
Aarhus Bykirkes præster afholder et kursus, som med afsæt i nogle film, tager fat i de store livs- og trostemaer. Kurset holdes i Bykirken på Brammersgade 4.Om filmkurset Du kender sikkert filmene De urørlige, En verden udenfor og Good Will Hunting. Men ved du også, at de faktisk leverer en slags livseliksir, en trylledrik som giver bedre og dybere indsigt i livet?På dette kursus skal vi kigge nærmere på seks film, som tager dybe livstemaer op. Temaer som også er stærkt forbundne med kristendom og tro.Kurset vil på én og samme tid give indblik i kernen af nogle konkrete film og i kernen af livet gennem temaer som tilværelsens grundvilkår, menneskelig identitet, skyld og skam, tilgivelse og forsoning og håb.Hver aften vil der blive taget fat på en konkret film, som vi viser i udpluk. Vi udfolder filmens særlige hovedpointer, og der vil blive lagt op til debat og samtale.De andre tre film er: The Tree of Life, Children of Men og Gran Torino.Kurset holdes torsdag aften fra kl. 19-21, følgende datoer: 7. oktober 14. oktober 28. oktober 4. november 11. november 18.novemberPris: 200 kr. for hele kurset, alt inkl.Tilmelding: Via AOF’s hjemmeside her.
Aarhus Bykirkes præster afholder et kursus, som med afsæt i nogle film, tager fat i de store livs- og trostemaer. Kurset holdes i Bykirken på Brammersgade 4.Om filmkurset Du kender sikkert filmene De urørlige, En verden udenfor og Good Will Hunting. Men ved du også, at de faktisk leverer en slags livseliksir, en trylledrik som giver bedre og dybere indsigt i livet?På dette kursus skal vi kigge nærmere på seks film, som tager dybe livstemaer op. Temaer som også er stærkt forbundne med kristendom og tro.Kurset vil på én og samme tid give indblik i kernen af nogle konkrete film og i kernen af livet gennem temaer som tilværelsens grundvilkår, menneskelig identitet, skyld og skam, tilgivelse og forsoning og håb.Hver aften vil der blive taget fat på en konkret film, som vi viser i udpluk. Vi udfolder filmens særlige hovedpointer, og der vil blive lagt op til debat og samtale.De andre tre film er: The Tree of Life, Children of Men og Gran Torino.Kurset holdes torsdag aften fra kl. 19-21, følgende datoer: 7. oktober 14. oktober 28. oktober 4. november 11. november 18.novemberPris: 200 kr. for hele kurset, alt inkl.Tilmelding: Via AOF’s hjemmeside her.
Aarhus Bykirkes præster afholder et kursus, som med afsæt i nogle film, tager fat i de store livs- og trostemaer. Kurset holdes i Bykirken på Brammersgade 4.Om filmkurset Du kender sikkert filmene De urørlige, En verden udenfor og Good Will Hunting. Men ved du også, at de faktisk leverer en slags livseliksir, en trylledrik som giver bedre og dybere indsigt i livet?På dette kursus skal vi kigge nærmere på seks film, som tager dybe livstemaer op. Temaer som også er stærkt forbundne med kristendom og tro.Kurset vil på én og samme tid give indblik i kernen af nogle konkrete film og i kernen af livet gennem temaer som tilværelsens grundvilkår, menneskelig identitet, skyld og skam, tilgivelse og forsoning og håb.Hver aften vil der blive taget fat på en konkret film, som vi viser i udpluk. Vi udfolder filmens særlige hovedpointer, og der vil blive lagt op til debat og samtale.De andre tre film er: The Tree of Life, Children of Men og Gran Torino.Kurset holdes torsdag aften fra kl. 19-21, følgende datoer: 7. oktober 14. oktober 28. oktober 4. november 11. november 18.novemberPris: 200 kr. for hele kurset, alt inkl.Tilmelding: Via AOF’s hjemmeside her.
Onsdag 13. og 27. oktober: To aftener ud fra overskriften: “Fri os fra det onde”, dvs. om hvordan vi som kristne kan hjælpe hinanden i mødet med det, som Det nye Testamente kalder for ‘Djævelens snigløb’ og ‘ondskabens åndemagter’. Undervisere: præst Jens Lomborg og Mogens Svendsen, pensioneret sognepræst med mange års erfaring i at hjælpe mennesker som har fået akut brug for befrielse fra den ondes magt.
Onsdag 13. og 27. oktober: To aftener ud fra overskriften: “Fri os fra det onde”, dvs. om hvordan vi som kristne kan hjælpe hinanden i mødet med det, som Det nye Testamente kalder for ‘Djævelens snigløb’ og ‘ondskabens åndemagter’. Undervisere: Præst Jens Lomborg og Mogens Svendsen, pensioneret sognepræst med mange års erfaring i at hjælpe mennesker som har fået akut brug for befrielse fra den ondes magt.
Onsdag 15. og 29. september: To aftener ud fra overskriften ‘Sang og musik i Bibelen – og i kirken’.  I Det nye Testamente siges det: “Undervis og forman med al visdom hinanden med salmer, hymner og åndelige sange, syng med tak i jeres hjerte til Gud” (Kol 3,16). Sangen er et kendetegn ved den kristne kirke, og vi går i dybden med emnet over to aftener. Underviser: Jens Lomborg
Onsdag 15. og 29. september: To aftener ud fra overskriften ‘Sang og musik i Bibelen – og i kirken’.  I Det nye Testamente siges det: “Undervis og forman med al visdom hinanden med salmer, hymner og åndelige sange, syng med tak i jeres hjerte til Gud” (Kol 3,16). Sangen er et kendetegn ved den kristne kirke, og vi går i dybden med emnet over to aftener. Underviser: Jens Lomborg
Vi mødes ved Klippen, Østerbrogade 5a og går derfra en tur på 3-4 km. Derefter vil vi med give os god tid til at synge skønne sange fra den nye Højskolesangbog og afslutte med fælles aftensmad (pris 30 kr).Lemvig Bykirke har modtaget midler fra Folketingets projekt: ”1000 nye fællesskaber mod ensomhed.” i forbindelse med Corona-pandemien.Vi har under pandemien oplevet glæden og betydningen af at opholde sig i den frie natur og sangens betydning for fællesskab.Derfor har Lemvig Bykirke valgt at vores bidrag til et nyt fællesskab skal rumme netop dette: at gå og synge sammen.”Vi håber mange vil benytte anledningen til at få nye bekendtskaber, gode oplevelser og fornyet glæde over vores skønne by og fælles sangskat," siger præst Brian Christensen.
Sted: Lemvig bykirke & missionshus, Klippen. Østerbrogade 5A.Hvad: Det hele starter med en gudstjeneste, og derefter er der lovsangsfest. Der vil være cafe, som har åbent i pausen mellem gudstjenesten og lovsangsfesten og igen derefter.Hvem: Kristina Eskildsen fra Aarhus kommer og taler om emnet “Hvem er din Gud”, og Holstebro lovsangsband vil leder lovsangen.Det er for ALLE OG ENHVER!
Vi mødes ved Klippen, Østerbrogade 5a og går derfra en tur på 3-4 km. Derefter vil vi med give os god tid til at synge skønne sange fra den nye Højskolesangbog og afslutte med fælles aftensmad (pris 30 kr).Lemvig Bykirke har modtaget midler fra Folketingets projekt: ”1000 nye fællesskaber mod ensomhed.” i forbindelse med Corona-pandemien.Vi har under pandemien oplevet glæden og betydningen af at opholde sig i den frie natur og sangens betydning for fællesskab.Derfor har Lemvig Bykirke valgt at vores bidrag til et nyt fællesskab skal rumme netop dette: at gå og synge sammen.”Vi håber mange vil benytte anledningen til at få nye bekendtskaber, gode oplevelser og fornyet glæde over vores skønne by og fælles sangskat," siger præst Brian Christensen.
En koncert arrangeret i samarbejde mellem Herning Bykirke og Herning Kirke.Det foregår i Herning Kirke, Østre Kirkevej 1A, Herning.
Undervisning v. Jens Lomborg, præst i Skjern Bykirke og formand for ELN
En aften hvor Martin Bentsen, præst i Herning Oasekirke, deler sit vidnesbyrd. Martin Bentsen har en fortid som kriminel og stofmisbruger. Hør hans vidensbyrd om, hvad det betdød, at han mødte én, der havde håb for ham.

Velkommen til Børnefestival i Lemvig

For børn og forældre søn. den 15. august kl. 13.30 til 17.Program med trylleri, bugtaler, bogbus og kæmpe super jumper.Mød bl.a. Hans Jørn Østerby og Tante Andante.Arr. Lemvig Bykirke og Danmarks Folkekirkelige søndagsskoler.
”Når kirken svigter” er en konference om at opdage og imødegå usunde tendenser eller krænkende adfærd i kristne fællesskaber.Bag konferencen står en bred gruppe fra både folkekirken og frikirker. ELN er medarrangør.Læs mere her: Når kirken svigter
Tjek listen med gudstjenester her: 2. påskedag
Tjek listen med gudstjenester her Påskedag
Tjek listen med gudstjenester her Langfredag
Tjek listen med fysiske og online gudstjenester her: Skærtorsdag
Tjek listen med fysiske og online gudstjenester her: Palmesøndag
Tidebønner og brændpunkter bærer rytmen, når Hellig Kors Kloster og ELN inviterer til 10 dage i bøn. Fra Kristi himmelfartsdag til pinse.

Se hele programmet her Dage i bøn 2021 Tilmeld dig her Tilmelding

Inspirationen til Dage i bøn er, at apostlene efter Jesu himmelfart netop holdt fast i bønnen, mens de ventede på Helligåndens komme. Det samme vil vi gerne gøre. Mennesker, mission og særlige brændpunkter i tiden råber på, at kristne vil bønfalde den almægtige Gud om nåde og hjælp og trøst og fred.”Ja, der er i høj grad stadig brug for bøn. På Hellig Kors Kloster har vi besluttet, at 2021 på en særlig måde skal være et bønnens år, så det glæder mig, at vi igen i år kan invitere til Dage i bøn sammen med ELN,” siger Carsten Dalsgaard Hansen, daglig leder af Hellig Kors Kloster.Alle er velkomne til at deltage i det omfang, man har mulighed for det. Har man ikke mulighed for at deltage i løbet af dagen, er man hjertelig velkommen til blot at deltage i et eller flere aften-arrangementer.

Tidebøn og brændpunkter

Dage i bøn er bygget op om tidebønnerne og veksler mellem bøn, refleksion og stilhed i klosterkirken. Der er også rum for samtale og socialt samvær i dagligstuen, mens heden omkring klosteret inviterer til gode traveture.Hver aften vil en oplægsholder bidrage med en aktuel vinkel på en af tidens udfordringer, som er en hjertesag for dem.Blandt gæsterne er Golriz Ghozati, Henrik Højlund, Anna-Marie og Hans Jørgen Hansen, Kristian Andersen, Karsten Hauge Mortensen og Sprint Korsholm.Dagene er arrangeret af Hellig Kors Kloster i samarbejde med ELN, og det er netop klosteret på Dejbjerg Hede mellem Ringkøbing og Skjern, som lægger rammer til dagene.Arrangørerne følger coronasituationen og tager de forholdsregler, som myndighederne kræver. Der vil være information her på siden og på helligkorskloster.dk I øjeblikket betyder restriktionerne, at vi kan være 25 deltagere pr arranement. 
Hent program   Sommercamp 2021
På SommerCamp på Gammelbro er der lagt op til en lille uge med masser af afslapning, forkyndelse, lovsang, samtaler og hygge.SommerCamp er arrangeret af Københavnerkirken og Netværk for Missionale Menigheder med et ønske om at opbygge og opmuntre hinanden med vores grundværdier Evangelium, fællesskab og mission. Samtidig er der rig mulighed for at nyde de fantastiske omgivelser og Guds natur med god tid til at lære hinanden at kende – såvel internt i ens egen menighed, men også fra andre steder i landet.I fjor blev Sommercamp aflyst på grund af corona, så sidste års jubilæum er udskudt til i år, hvor det er  10. gang, der er SommerCamp på Gammelbro, og jubilæumsgaven fra Campingpladsen er gratis adgang til indendørs badeland for alle SommerCamp-deltagere. I øvrigt har Gammelbro Camping i 2019 vundet prisen som Danmarks bedste campingplads.

Tjek listen med gudstjenester 3. søndag i fasten

Tjek listen med gudstjenester, andagter med mere Gudstjenesteliste
Online fællessang torsdag den 11. februar 2021 på Facebook Vi savner at synge mere sammen, og derfor arrangerer ELN i samarbejde med Skjern Bykirke gen aften med fællessang online.Det foregår på Facebook
Fællessangen bliver også livestreamet på YouTube
Det bliver en aften, hvor vi vil synge kendte og nyere sange. Vi vil lovsynge Gud, synge håbet ud og synge det ind i vores egne hjerter.
Vi håber, at mange mange i hele Danmark vil deltage, blandt andre folk fra menighederne i ELN’s menighedsnetværk.Håber vi ’ses’ 😊
Gudstjenster i ELN's menighedsnetværk
ELN's repræsentantskabs mødes online.
Julekoncert med Kristkirken Kantori og Børne- og Ungdomskor.
Koncert med Kolding Mandskor og solist Mette Nadja Hansen.
Det er nødvendigt at booke plads - se kirkens hjemmeside:
Kirkeinspiration 2021 foregår lørdag den 25. september i Bethesda, København

Tema: Herre, væk os!

Kirkeinspiration vil inspirere og udfordre dig og din menighed til at være kirke i bøn og mission.Dagen tager gennem forkyndelse,oplæg og workshops fat på spørgsmål som:
  • Kan Guds kirke i Danmark igen opleve vækkelse og fornyelse?
  • Kan kirken gøre noget for at fremme det nye liv, Helligånden skaber?
  • Hvordan går det til, at vækkelsen påvirker samfundet og dem, der oplever tro som irrelevant?
Underviser er Roger Carswell, England. Han har de seneste 37 år virket som evangelist. Han har talt på universiteter og hjulpet lokale kirker med at nå flere med evangeliet. Han er desuden forfatter til 11 bøger. (Hans undervisning bliver simultantolket).

Workshop

Gennem en række workshop sætter dagen fokus på forskellige sider af vækkelse. Der bliver oplæg ved:
  • Henrik Nymann Eriksen, forstander på LMH, Hillerød
  • Henrik Arendt Laursen, sognepræst i Vigerslev Kirke
  • Peter Techow, præst i Københavnerkirken
  • Roger Carswell, engelsk evangelist
  • Birger Nygaard, sekretariatschef i Folkekirkens Mission
  • Niels Nymann Eriksen, sognepræst i Apostelkirken og indvandrerpræst på Vesterbro
De fleste workshops bliver afholdt to gange, så der er mulighed for at få inspiration flere steder.
Bibelcamping for dig og måske for flere fra din menighed.Menighedscamp er desværre aflyst i år pga. corona-restriktioner.

Hent hele programmet som pdf

Tilmeld dig her.

Geir Otto Holmås foredrag bliver vist som video - og vi håber at have ham med på en online forbindelse.

PROGRAM

09.30 Ankomst og kaffe09.50 Velkomst10.00 Menigheden som hvilested. Ved Geir Otto Holmås, dr.theol. og praksisleder ved NLA Høgskolen, Oslo10.45 Menigheden hvor alle tjener. Ved Geir Otto Holmås11.30 Kort pause11.35 Menigheden som omsorgens sted. Ved Peter Worm Madsen, sognepræst i Christianskirken, Aarhus12.15 Drøftelse af formiddagens tre oplæg12.35 Frokost13.30 Workshop modul 114.30 Kaffepause15.00 Workshop modul 216.15 Gå i fred. Tjen Herren med glæde! Ved Henrik Arendt Laursen, sognepræst i Vigerslev Kirke, København17.00 Afrunding17.15 Tak for i dagArrangører: Dansk Bibel-Institut, Menighedsfakultet og Evangelisk Luthersk Netværk
Velkommen til en inspirationskonference for frimenigheder!Konferencen er arrangeret i samarbejde mellem ELN, LM og IM.Hent pdf med Frimenighedskonference program og Frimenighedskonference_plakat

PRIS OG TILMELDING

Prisen for hele dagen inkl. forplejning er 350 kr. ved tilmelding før 7. maj. Derefter er prisen 400 kr.Du kan tilmelde dig her Tilmelding

PROGRAM

09.30 Kaffe10.00 Velkommen10.15 Fri i Kristus v. Peter Rask10.45 Frimenigheden på vej mod 2025

Status. Hvor bevæger frimenighederne sig hen? Hvad kan vi lære af 20 års erfaring? V. Birger Reuss Schmidt

Udfordring. Hvordan bevarer frimenighederne en sund bibelsk, luthersk profil i en tid, der er internationalt orienteret og digitaliseret? V. Peter Techow

Mulighed. Er frimenighederne lukkede eller åbne? Missionale eller konserverende? Hvordan lukker vi op og rækker ud? V. Rolf Weber Jørgensen

12.00 Frokost13.00 Workshop modul 114.15 Kaffe15.00 Workshop modul 216.15 Pause16.30 Frimodig i Kristus v. Brian Christensen17.00 Tak for i dag!

Livsnær bibelundervisning for hele menigheden. En månedlig chance for at være med til udforske din tro og udbygge relationerne i menigheden.

Alle børn er velkomne til at hygge og udbygge venskaberne i Ansgarsalen, hvor kirkens børnemedarbejder Lars Kofod-Frederiksen skaber gode rammer for dem.

- foregår i Nazaret kirke - Krypten
Hvad er det vi ser i debatten om køn og identitet. Hvilken ideologi ligger bag og hvordan støder den sammen med bibelens syn på mænd og kvinder?V. landsleder i ELN Dorte Sig Leergaard.Fællesmøde med IM.
Den sidste af tre kursus-aftener om bibelglæde og bibelbrug v. Lasse Holmgaard Iversen, landsleder i Bibellæser-Ringen.Målgruppen er både unge og voksne, som gerne vil blive bedre til at læse og forstå Bibelen. Det vil både være noget praktisk med metoder til bibelbrug og arbejde med vaner, og det vil være noget mere overordnet i forhold til det at være kristen og discipel af Jesus.Kurset arrangeres af Skjern Bykirke i samarbejde med Bibellæserringen. Underviser: Lasse Holmgaard Iversen, landsleder i Bibellæserringen.(Der tages opmærksomme hensyn til afstandskrav, udluftning mm. i forhold til corona-krisen)
Den anden af tre kursus-aftener om bibelglæde og bibelbrug v. Lasse Holmgaard Iversen, landsleder i Bibellæser-Ringen.Målgruppen er både unge og voksne, som gerne vil blive bedre til at læse og forstå Bibelen. Det vil både være noget praktisk med metoder til bibelbrug og arbejde med vaner, og det vil være noget mere overordnet i forhold til det at være kristen og discipel af Jesus.Kurset arrangeres af Skjern Bykirke i samarbejde med Bibellæserringen. Underviser: Lasse Holmgaard Iversen, landsleder i Bibellæserringen.(Der tages opmærksomme hensyn til afstandskrav, udluftning mm. i forhold til corona-krisen)
Den første af tre kursus-aftener om bibelglæde og bibelbrug v. Lasse Holmgaard Iversen, landsleder i Bibellæser-Ringen.Målgruppen er både unge og voksne, som gerne vil blive bedre til at læse og forstå Bibelen. Det vil både være noget praktisk med metoder til bibelbrug og arbejde med vaner, og det vil være noget mere overordnet i forhold til det at være kristen og discipel af Jesus.Kurset arrangeres af Skjern Bykirke i samarbejde med Bibellæserringen. Underviser: Lasse Holmgaard Iversen, landsleder i Bibellæserringen.(Der tages opmærksomme hensyn til afstandskrav, udluftning mm. i forhold til corona-krisen)
Undervisningslørdag i Lemvig Bykirke. Generalsekretær i Ordet & Israel Ole Andersen underviser. Se mere på lemvigbykirke.dk
Frimenighedspræst Brian Christensen underviser om "Tro og efterfølgelse" (ud fra Mattæus kap. 5).
Indsættelse af valgmenighedspræst Hans Jørgen Hansen.
Laboratoriet er et teologisk værksted for teologistuderende. Det handler om praktisk teologisk dannelse.
Laboratoriet er et teologisk værksted for teologistuderende. Det handler om praktisk teologisk dannelse.
Verified by MonsterInsights