SuperOnsdag er super

SuperOnsdag samler på tværs af fællesskaber og alder. Og så er det nemt at være med. Læs hvordan de gør i Vejle – og få 5 gode råd med på vejen.

Forestil dig et rummeligt, moderne missionshus med børn i det ene rum, juniorer i et andet, lovsang i et tredje, strikkende kvinder i et fjerde, brætspil i ét hjørne af cafeen og latte-drikkende, snakkende mennesker i et andet. Gør du det, har du konturerne af konceptet SuperOnsdag i Frimenigheden Broen og Indre Mission i Vejle.

SuperOnsdag er et tilbud en gang om måneden. Det begynder om eftermiddagen og slutter om aftenen. Der er ingen faste tidspunkter for start og slut, men børnefamilier, ældre og unge kan droppe ind og være med, når det passer. Undervejs er der tilbud om fællesspisning og en samlende refleksion, et oplæg til samtale fra et medlem i Broen eller IM-samfundet.

Refleksionen er i øvrigt på både før og efter aftensmaden, så man kan vælge at være med, som det passer bedst. Der er kun tilmelding til spisning.

”Vi ville gerne samle på tværs af brugerne i huset og på den måde spille hinanden gode mellem de forskellige arbejdsgrene samt Broen og IM imellem. Mange aktiviteter i huset er gode til at samle efter alder og på bestemte/forskellige dage, men det betyder, at mange sjældent ser hinanden, og at fællesskaberne kan opleves som isolerede fra de andre aktiviteter i huset.

Det er vigtigt, at ingen er ekskluderet, fordi de har en travl eller anderledes hverdag. Man kan komme, når det passer, og man kan trygt aflevere sine børn til det, der foregår for dem, mens man selv tager en kop kaffe eller deltager i noget andet,” siger Aleksander Asmussen fra gruppen bag SuperOnsdag.

Dynamisk efter behov

Aleksander Asmussen nævner også, at det er meget bevidst, at SuperOnsdag er anderledes end f.eks. gudstjenester, møder eller traditionel fællesspisning.

”Når vi går til gudstjeneste, så får vi og modtager, mens en lille del handler om fællesskab og om at give. Til SuperOnsdag er fokus på at være sammen. Det er en god måde at integrere mennesker, for her skal vi være og bære med. Det er så fedt at se, hvordan f.eks. IMU’erne har været glade for at være med sammen med nogen af de yngre,” siger han og pointerer, at det er frivilligt, hvor meget man vil engagere sig.

Aleksander Asmussen fortæller også, at tanken bag SuperOnsdag er, at det skal være dynamisk:

”Det er meningen, at det hele tiden skal udvikle sig. Det kan være at nogle bliver enige om at læse Filipperbrevet. Så kan de gøre det, og når de er færdige, skal de ikke nødvendigvis fortsætte. Nogle har måske lyst til at lave et mandefællesskab, og så kan de gøre det.”

Tanken med SuperOnsdag er også, at det skal være et sted, som i høj grad er med til at integrere i fællesskabet. I kommissoriet er opgaven beskrevet sådan, at det skal være et attraktivt sted for børnefamilier, en mulighed for spisefællesskab, et tilbud til både børn og voksne og så skal det være et åbent, udadvendt fællesskab, hvor det er nemt at invitere andre med.

Foreløbig ser det ud til at lykkes rigtig godt – og indtil videre har der været 110-130 deltagere, og mindst en håndfuld af dem plejer ikke at komme i huset.

Det lyder også som om, det kræver en del ressourcer at få det til at fungere?

”Ja, det gør det, men jeg tror, det er vigtigt, hvordan man går til det rekrutteringen af frivillige. Vi har ikke sagt, at vi har nogle opgaver, som skal løses. I stedet har tilgangen været ’Hey, jeg har tænkt på dig, og jeg tror du kunne være god til…’ Jeg oplever, at den personlige henvendelse/tilgang er vigtig og afgørende. Det er også en god mulighed for at “se” mennesker, som måske ikke helt føler sig som en del af fælleskabet og på den måde invitere og opmuntre dem til at komme og måske også bære med på visionen.

Fem gode råd

Beder man Aleksander Asmussen give gode råd til andre, som kunne tænke sig at gå i gang med noget lignende, lyder svaret:

For det første skal man nedsætte et udvalg af forskellige typer mennesker. Det må ikke blive for ensartet, men gruppen skal gerne bestå af forskellige ledertyper og også repræsentere forskellige grupper i huset. På den måde kan de også være ambassadører ind i forskellige sammenhænge. Før hver SuperOnsdag skriver Aleksander Asmussen f.eks. til ca. 20 familier, om de har lyst til at være med.

For det andet skal man overveje, om man magter at lave mad og finde frivillige til opgaven. Vi er meget heldige at have en, som gerne laver mad hver gang, så vi kan gøre det til billige penge.

For det tredje er det vigtigt at have en god tilgang til rekruttering, netop den med, at vi har brug for dig.

For det fjerde at udvalget hele tiden må snakke formål og vision for konceptet op . Det er vigtigt at sætte ord på, hvad vi vil med det, så det bliver visionsbåret.

For det femte skal man huske, at tiltaget ikke bliver et ork, noget man skal overkomme. Det er frit at være med også uden at bidrage – hver gang.

  1. I legestuen er forældrene med, men ellers er der nogen, som tager ansvar for en god eftermiddag for børnegrupperne. 2. Så mange forskellige ting kan der ske på en SuperOnsdag. I de uger, der er SuperOnsdag, er der ikke samfundsmøde i IM og der er ikke børneklub om fredagen. 3. Cafeen er vigtig og bliver brugt flittigt. 4. SuperOnsdag involverer mange – og er til glæde for mange.

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights