Storby-sognekirke for dem der bor der

Storbymenigheden i Fredens-Nazaret satser på at være tæt på sognets beboere

Et sogn, to kirker, flere gudstjenestemiljøer. Sådan formulerer menighedsrådsformand Ella Pedersen sloganet for Fredens og Nazaret Kirker på Østerbro i København.

De seneste 20-30 år har menigheden samlet mennesker fra hele Storkøbenhavn, ”der kan lide vores måde at være kirke på”, fortæller menighedsrådsformanden.

Men det ligger hende og menighedsrådet meget på sinde, at kirken også skal være for sognets beboere, og derfor skal der være forskellige tilbud netop for dem.

”Helt personligt har jeg det sådan, at det er vigtigt, at vi er en sognemenighed, at vi er kirke for hele sognet. Mennesker, der ikke er kirkevante, shopper ikke rundt og finder den kirke, der passer dem. De bruger kirken, der hvor de bor. Og det er rigtig vigtigt, at vi er der for dem,” siger Ella Pedersen.

Læs også Menighedsfællesskabet ved Fredens-Nazaret: Lige så broget som brokvarteret

Endnu bredere kontaktflade

For at nå flere i sognet har menighedsrådet pr. 1. september ansat en kirke- og kulturmedarbejder, som skal skabe kontakt til dem, der ikke er kontakt til i forvejen.

”Vi vil i samarbejde med vores nye medarbejder lave nogle tilbud, som passer til dem, der bor her. Det kan f.eks. være tema som work-life-balance, som er udfordrende for mange. Vi har også talt om, at det kunne være højskoleaftner eller et tema om naturvidenskab med fokus på, om man kan rumme både kristendom og videnskab,” fortæller menighedsrådsformanden.

Ella Pedersen understreger, at der allerede er et velfungerende børne- og familiearbejde, og såvel præster som frivillige er tæt på sognets beboere. Bl.a. er præsterne opsøgende og har f.eks. et godt samarbejde med skoler og institutioner.

”Der er flere skoleklasser forbi her, som oplever, at præsten er almindelige mennesker, og de ser, hvordan kirkerummet bliver brugt,” siger Ella Pedersen.

Foruden den nye kirke- og kulturmedarbejder er der også ansat en ekstra kirketjener på halv tid, som får til opgave at have fokus på forplejningen i kirken. Hun bl.a. skal organisere frivillige, så arbejdet med kirkekaffe, -frokoster og spisefællesskabet om torsdagen i Ryes Cafe bliver fordelt på flere hænder.

Analyse af sognet

I forbindelse med at formulere fremtidsscenarier for kirken og inden ansættelsen af nye medarbejdere var det vigtigt for menighedsrådet at kende sognet bedre, og det fik derfor lavet en sogneanalyse i begyndelsen af året. Analysen er foretaget af Kirkefondet og viser f.eks., at her bor mange børnefamilier, en meget stor andel er singler, mange er unge, men ikke specielt mange er studerende. Analysen viser også, at andelen af ældre er lille, ligesom den viser sognets sammensætning med hensyn til indkomstniveau og uddannelse.

”Vi har i mange år arbejdet med fokuspunkter, og vi har jo en god fornemmelse af sognet, men det er noget andet at vide, hvordan det faktisk ser ud i forhold til, at ’vi tror nok’. Det er f.eks. vigtigt at vide, hvilke aldersgrupper vi skal have tilbud til,” siger Ella Pedersen.

Kirkesplat og sindsromesse

Som nævnt vil man i Fredens-Nazaret gerne have flere gudstjenstemiljøer. Foruden højmessen er der derfor Kirkesplat, en velbesøgt månedlig familiegudstjeneste, og den sidste onsdag i måneden er der sindsromesse.

Sindsromessen er et samarbejde med Anonyme Alkoholikere, AA, hvor gudstjenesten knytter til ved 12-trinsprogrammet, som man netop benytter i AA.

Messen indeholder som regel en meditation, enkle sange og salmer og tid til stilhed og lystænding. Undervejs vil man også bede sindsrobønnen, som mange deltagere vil kende fra AA. Inden messen klokken 19 kan deltagerne spise i Ryes Cafe. Her kan man finde ro, skrive bønner og tale med andre, hvis man har lyst.

”Vi har en stor afdeling af AA i det nærmeste nabolag og har et fint samarbejde med dem, og det fungerer virkelig fint,” fortæller Ella Pedersen.

Vi deler rovet

Fredens-Nazaret Kirker er et stort sogn, kirken og menighedsfællesskabet rummer mange tilbud og har adskillige ansatte.

Derfor glæder det også Ella Pedersen , at der er et fortrinligt samarbejde mellem menighedsråd og menighedsfællesskab.

”Man kan sige, at vi deler rovet,” ler hun og fortsætter:

”Nogle lovgivningsmæssige og administrative ting skal menighedsrådet tage sig af. Vi er med til at skabe rammerne, mens vi har delt ansvaret for indholdet med menighedsfællesskabets bestyrelse. Vi har et godt og tæt samarbejde, og det er nødvendigt, at der er flere til at bære med.”

Kort om Fredens-Nazaret

Sognet består af to kirker i Ryesgade på Østerbro i København.

Kirkefondet stod bag byggeriet af begge kirker omkring 1900-tallets begyndelse. Tanken var at sørge for kirke til alle de mennesker, der flyttede ind i de hurtigt voksende københavnske brokvarterer.
Efter bysaneringer i slutningen af 1900-tallet er indbyggertallet faldet og derfor er Fredens og Nazaret sogne blevet et sogn med to kirker.

Menighedslivet i sognet ledes i et partnerskab mellem menighedsråd, præster og Menighedsfællesskabet.

Kirkerne har ansat tre præster: Kirkebogsførende sognepræst Jens Ole Christensen, sogne- og stiftspræst Niels Underbjerg, sognepræst og pastoral leder Frederik Berggren Smidt. Desuden medvirker ulønnet hjælpepræst Jonas Jørgensen i familiegudstjenesterne kirkesplat, der drives af kirkens børnemedarbejder Lars Kofod-Frederiksen.

Menighedsrådet er blandt andet ansvarlig for en række div. baby- og børnearbejde, skole-kirkesamarbejde, koncerter og musikgudstjenester, kor, diakoniarbejde og værestedet Ryes Café.

Præsterne har ansvaret for højmesser og sindsromesser, der er aftengudstjenester, hvor fællesskab, enkelhed og sindsro står i centrum. Dertil kommer sjælesorg og kirkelige handlinger.

Menighedsfællesskabet arbejder blandt andet med smågrupper, søndagsundervisning, frivillige, Prep-kurser, intro-kurser til kristendom, Væksthuset, Drivhuset for +50, teenagere og en årlig lejr.

Se mere her Fredens-Nazaret Kirker

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Verified by MonsterInsights