Stor opstandelses-debat på Dansk Bibelinstitut

Spændende debat ved fælles arrangement mellem Dansk Bibelinstitut og Evangelisk Luthersk Netværk

Dansk Bibelinstitut og Evangelisk Luthersk Netværk var vært ved en paneldebat om opstandelsen, hvor dr. Theol. Theodor Jørgensen talte om at “Jesus er opstået, men ikke fysisk” og generalsekretær i Luthersk Mission, Jens Ole Christensen talte om at “Jesus er opstået med kød og knogler”

Må fastholde opstandelsestroen

Teodor Jørgensen indledte med at konstatere, at vi som kirke står overfor en ganske alvorlig formidlingsopgave, for det må vække uro i os, at kun hver femte dansker tror på opstandelsen. Dernæst pegede han på to grundproblemstillinger. Det første var spændingsfeltet mellem identitet og relevans. For det er en udfordring for os, at fastholde hvad vi tror på som kristne og formidle det på en måde, så det får betydning for mennesker i vor tid. Det er afgørende for den kristne tro at fastholde troen på opstandelsen, men vi må undgå at mennesker tager afstand til kristentroen, fordi vi taler om opstandelsen på en måde, så det det fører til absurde forestillinger. Det andet var at Paulus opregner en hel række møder med den opstandne og samtidig betegner sit eget møde med Jesus ved Damaskus til at være på linje med de andre tilsynekomster. Det understreger at Jesu legemlige opstandelse er en eskatologisk opstandelse. Det er en begivenhed, der sprænger tid og rum. Denne eskatologiske begivenhed bevidnes af trosvidner og er selv et vidnesbyrd til tro. Til sidst understregede Theodor Jørgensen, at Jesus var genkendelig og at vi skal forvente en opstandelse, hvor der er genkendelighed.

Jesus er opstået med krop

Jens Ole Christensen indledte med at tale om at Jesu opstandelse er fysisk, for det er sådan de bibelske beretninger fortæller om det. De bibelske tekster rummer samtidig den dobbelthed i deres beskrivelse af hans fysiske krop efter opstandelsen, at han både spiser fisk og går gennem lukkede døre og at han både er genkendelig og ikke genkendelig.

”Når graven var tom, så var det for at liget var forsvundet.”

Selvom nogle hævder at Paulus ikke kendte til den tomme grav, så er det en naturlig forudsætning for hans tale om at Jesus døde, blev begravet og opstod. At Paulus ikke fortæller om at graven var tom, så var det fordi han var optaget af opstandelsesglæde og mødet med Jesus
Dernæst talte han om, at hvis Jesus ikke er opstået som krop, så er Jesus ikke opstået som menneske og det sætter den kristne frelsesforståelse under pres, hvis Jesus ikke er opstået med krop. Sønnen blev jo menneske og det har han forsat med at være i evighed. Debatten om opstandelsen handler derfor også om, hvorvidt Jesus stadig er fuldt ud Gud og menneske. Den fysiske opstandelse er med til at understrege vores håb om vore kroppes forløsning. Til sidst understregede Jens Ole Christensen, at Jesu fysiske krop efter opstandelsen naturligvis ikke er fuldstændig identisk med hans fysiske krop før opstandelsen. Der er både en identitet og en forvandling.

Livlig debat

Efter indlæg og respons til hinanden var der tid til debat med de godt 90 fremmødte og der var ivrig spørgelyst. Her blev det bl.a. klart at for Theodor Jørgensen ville det ikke genere hans tro på den opstandne Kristus, hvis man fandt skellettet af Jesus i en grav i Jerusalem. For Gud ville kunne nyskabe Kristus, så han var genkendelig for disciplene. Jens Ole Christensen fik også anledning at sige om den kristne skabelsesforståelse, at ”Gud skabte mennesket uden synd og død og derfor kan vi være fuldstændige mennesker uden forkrænkelighed. Derfor er Jesu fysiske opstandelseslegeme heller ikke forkrænkelig.” For den opstandne må det gælde, at blodet skal rulle og hjertet skal slå.

En af de afgørende forhold der blev klargjort var at for Theodor Jørgensen er begreberne ”legemlig” og ”fysisk” forskellige, dvs han kan tilslutte sig troen på Jesu legemlige opstandelse, men ikke hans fysiske opstandelse. For Jens Ole er de to begreber ”legemlig” og ”fysisk” udtryk for det samme.

Debatten foregik i en god tone, hvor der var vilje til at forstå hinandens synspunkter og positioner.

 

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights