Søren Overby indviet som præst i Herning Bykirke

Omkring 270 mennesker var mødt op i Fredens kirke den 20. januar, for at overvære indsættelsen af Søren Mejer Overby som præst ved Herning Bykirke

Det er en stor glæde at se jer, sagde menighedsledelsens formand, Bjarne Carlsen, som på dagen havde pådraget sig en snue og lidt ondt i halsen, – Og glæden er meget større end min rustne stemme giver udtryk for.

Selve indsættelsen blev foretaget af kirkens åndelige vejleder Ingolf Henoch Pedersen fra Evangelisk Luthersk Netværk. Ingolf Henoch Pedersen formanede både præsten og menigheden om, at man aldrig skal skamme sig ved vidnesbyrd om Gud og evangeliet.

“Må budskabet sprede sig, at Herning Bykirke har en præst, der brænder for evangeliet. Må mennesker komme til kirken og møde en præst, der ikke gør sig til herre over Guds ord, men en præst, som er tjener for evangeliet,” sagde han.

Bagefter var der tilspørgelse og forbøn, hvilket foregik ved håndspålæggelse af tre præster og tre medlemmer af menigheden.

Troværdighed

Selve gudstjenesten blev forrettet af Søren Mejer Overby efter indvielsen.

Han holdt en nærværende prædiken om begrebet »troværdighed«, som han indledte med udgangspunkt i en nylig undersøgelse fra kommunikationsbureauet Radius, hvor sygeplejersker, læger og pædagoger blev bedømt som faggrupper med den højeste troværdighed. Modsat lå politikere og spindoktorer og raslede rundt i den nederste del af skalaen, sagde han.

“Og så kan jeg jo spørge menigheden. Er der nogen bilforhandlere og bankfolk til stede? lød spørgsmålet fra præsten”, hvilket fik latteren til at brede sig i kirkerummet, inden han gik over til den mere seriøse del af emnet.

Det handlede blandt andet om, hvordan man selv kan komme til at føle sig afsløret som utroværdig, når man møder mennesker med høj integritet og troværdighed. Og hvordan vi som mennesker kan bruge Bibelen til at reagere på den udfordring.

“Vores Gud er en troværdig Gud der altid har holdt og altid vil holde sine løfter. Derfor kan vi have det på samme måde når vi møder Gud. Vi afsløres i vores egen utroværdighed,” prædikede Søren og fortsatte, “Men vi behøver ikke være bange fordi vi afsløres, for det var for vores skyld at han viste os sin troværdig. Han elskede, levede, døde og opstod for vores skyld, og når vi hører ham og tager imod det, så får vi del i hans troværdighed.”

Medens Søren prædikede var der børnekirke, hvor Lisca Kjeldsen med en vindmølle forsøgte at forklare børnene om åndens virkning. Efter forklaringen var der mulighed for at spille Helligåndsbold, som foregik med en vatkugugle, 2 sugerør og 2 deltagere. Andre af børnene klippede en døbefond ud, hvor de kunne skrive deres dåbsdag.

Aktiv menighed

Selvom Herning Bykirke kun har knap 80 voksne medlemmer, formår den nye frimenighed at tiltrække langt flere kirkegængere til sine gudstjenester.

Gudstjenesterne i Herning Bykirke rummer mange moderne salmer – tilsat musik fra et rytmiske orkester. Menigheden var impliceret i adskillige bibellæsninger og bønner, inden stort set samtlige fremmødte deltog i nadveren. Den blev også udført med hjælp fra menigheden, som rummer rigtig mange unge mennesker og familier med børn.

Efter gudstjeneste var der kirkekaffe og smørrebrød i Fredens Kirke, hvor der også kunne bringes hilsner til Søren.

NÅR KIRKEN SVIGTER. Om og for mennesker, der led skade i det kristne fællesskab.

KIRKEINSPIRATION - til dig og din menighed. Temaet er: Herre, væk os!