Sognepræst i retræte

Biskop i Roskilde, Peter Fischer-Møller, har nu afholdt tjenestelig samtale med sognepræst Anette Berg, Vig og de har i fællesskab udsendt en pressemeddelelse. Her bliver det slået fast, at Folkekirkens bekendelsesgrundlag ikke kan rumme tanken om reinkarnation.

Samtalen var foranlediget af sognepræst Annette Bergs udtalelser vedrørende reinkarnation i udsendelsen Præstens Lektie pa TV-Øst torsdag d. 29. oktober 2015 samt efterfølgende udtalelser til og interviews i diverse medier.

I den fælles pressemeddelelse skrives der: ”Annette Berg tilkendegiver, at hun som person og som præst har folkekirkens bekendelsesskrifter som sit grundlag for fortolkningen af den kristne tro og er enig i, at reinkarnation ikke er en del af folkekirkens bekendelsesgrundlag.” og at hun ikke har ”ønsket at tilkendegive, at hun forkynder reinkarnation.”

Grænse markeret

Biskoppen har således klart til markeret en grænse for den folkekirkelige forkyndelse og bekendelsesgrundlag. ELNs landssekretær Brian Christensen siger om resultatet af den tjenestelige samtale: ”Det er glædeligt, at biskoppen i Roskilde tydeligt har markeret, at tanken om reinkarnation er i modstrid med den evangelisk Lutherske kirkes forståelse og forkyndelse af opstandelsen og det evige liv. Der er altså ikke et rum for fortolkning, der kan tillade, at en præst ved en begravelse, i en prædiken eller i sjælesorg giver udtryk for en tro på reinkarnation. Det var også en nødvendig markering, for her handler det om en helt central del af den kristne tro.”

Vigtig med tydelig forkyndelse

Tilbage i sagen er der dog stadig en vis uklarhed, når det gælder den måde en præst i Folkekirken kan møde religiøst søgende mennesker, der selv tror på reinkarnation.
Af pressemeddelelsen fremgår at Anette Vig begrunder sine udsagn om at hun tror på reinkarnation, således: ”Annette Berg har med denne udtalelse ønsket at tilkendegive en åbenhed i forhold til de folkekirkemedlemmer og andre, som benytter ordet “reinkarnation” for at beskrive egne erfaringer eller tanker om et liv efter døden. Hun ønsker at være i dialog med spirituelt søgende mennesker og ønsker at møde dem med det kristne evangelium.”

Det fremgår dog ikke af pressemeddelelsen om hun fremover vil afstå fra det selvsamme udsagn:”at hun tror på reinkarnation”.
Til dette siger landssekretær Brian Christensen: ”Det er vigtigt, at vise åbenhed overfor religiøst søgende mennesker, men det kan man sagtens gøre uden at sige, at man selv tror på reinkarnation. Man må forvente, at Anette Vig fremover vil udtrykke sig således, at det ikke kan misforstås, at hun som præst i Folkekirken naturligvis selv tror på Jesu opstandelse og det evige liv, som hun har tilkendegivet i sit præsteløfte.”

I Kristeligt Dagblad skriver Formand for Dansk Oase, Ruben Dalsgaard om sagen:

“Kan kirken være imødekommende over for mennesker med en anden tro? Ja da! Kan den kalde enhver salig i sin egen tro? Nej. Ikke hvis den skal være tro mod evangeliet.”

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Verified by MonsterInsights