Søhøjlandets Kirke indvier kirke og menighedslokaler

Søhøjlandets Kirke i Gjern indviede kirke og menighedslokaler med deltagelse af over 300 børn og voksne, hvor man oplevede borgmesteren klippe snoren, børnekor, taler og en særlig indvielsesgudstjeneste.

 

Søhøjlandets kirke får sine nye lokaler i kælderbygningen under Spar købmanden i Gjern, som tidligere rummede byens rådhus. Borgmester Steen Vindum var med og klippede snoren sammen med en af de yngste piger fra menigheden. En festlig start der fortsatte i det nye kirkerum med sang fra børnekoret og taler fra både købmand, borgmester og et par spændende taler om processen, glæder og udfordringer undervejs og om alt det praktiske arbejde, der gik forud for indvielsen. Der var også hilsner fra nogle af de tilrejsende gæster, bl.a. fra Kronjyllands frimenighed og menighedsinspirator Anette Klausholm Bækgaard ønskede tillykke med de nye lokaler på vegne af Evangelisk Luthersk Netværk.

Efter rundvisning og kaffebord med mange forskellige lækre kager, var der inviteret til en særlig indvielsesgudstjeneste i kirkerummet, hvor åndelig vejleder Bent Houmaa Jørgensen fra Ålborg frimenighed medvirkede sammen med kirkens egen præst Jon Poulsen.

Plads til mange og plads til flere

De mange gæster fra området, andre kirker og menigheden selv fyldte godt op, men de nye rummelige lokaler gav god plads til alle. Foruden kirkerummet er der bl.a. aktivitetsrum og børne- og juniorkirkerum og i rådhusets gamle boks er der lavet et køkken.

Kirkesalen kan rumme 150 siddende og Søhøjlandets Kirke har sikret sig at kirkesalen kan udvides, når der bliver behov for det. Formand for Søhøjlandets kirke, Henrik Hansen, udtalte til Midtjyllandsavis før indvielsen: ”Selvom vi har 930 kvadratmeter, så er der meget spildplads. Vi har for længst spurgt kommunen, om vi må udvide, hvis der kommer så mange medlemmer, at vi ikke længere kan være her. Vi har fået lov til at bygge en ny kirkesal på 300 kvadratmeter ud mod parkeringspladsen, hvis vi kommer i pladsproblemer”.

Lokalerne er i kælderen under det gamle rådhus og  mens ombygningen fandt sted kom flere nysgerrige forbi, bl.a. folk som tidligere har haft deres arbejdsplads i kælderen. De blev selvfølgelig budt indenfor så de kunne se deres gamle arbejdsplads under forvandling. Mange frivillige har brugt mange timer i kælderen forud for indvielsen og det har været en stor glæde for menigheden at opleve den enorme glæde og taknemmelighed, der er over det færdige resultat og de muligheder kirken hermed får.

En af talerne nævnte til indvielsen nævnte, at han var glad for kirkens aktive del i Kirkernes sociale arbejde. Det betyder meget for byen og han glædede sig til at der igen blev frigivet kræfter til det.

Nye tiltag på vej

Henrik Hansen kunne også fortælle til Midjyllands Avis, at et af de nye tiltag som Søhøjlandets Kirke vil tage fat på i år er, at de vil rådgive familier om ægteskabet. “Det skal være i form af kurser, hvor også borgere fra området kan komme, selv- om de ikke er medlemmer af kirken. For os er ægteskabet Når man er blevet gift, så hedder det til døden os skiller, og det tager vi meget bogstaveligt. Så vi vil gerne hjælpe til med, at ægteskaberne fungerer godt. Vi forestiller os nogle terapikurser for alle interesserede”.

Der var meget ros og anerkendelse at hente fra de mange gæster både for det engagement og det arbejde der er lagt i hele den praktiske del med at få nye lokaler færdige og for den betydning kirken har for menigheden og for lokalområdet.

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights