Skjern Bykirke er månedens menighed

Som en lokal menighed forankret i evangeliet ønsker Skjern Bykirke at nå flere med evangeliet om Jesus Kristus og således være med til at bygge fremtidens kirke.

Den lokale menighed er verdens håb

Den lokale menighed er verdens håb. Det er måske at tage munden en anelse for fuld. Jesus er i dybeste forstand verdens håb. Men i den grad den lokale menighed legemliggør Kristus i verden, så er udsagnet på sin vis sandt. Når den lokale menighed lykkes med at formidle de gode nyheder om Guds omsorg, tilgivelse og kraft, skaber det håb for os selv, vores naboer, kollegaer, venner og vores gæster.

Den lokale menighed er fremtidens kirkes håb. Uden lokalt forankrede menigheder risikerer vi dels at hverdageslivet adskilles fra troslivet og at vi mister det fælles centrum omkring gudstjenesten. Fremtiden peger i retning af kirker, der bygger menighed på Bibelens grund og med et ønske om at være relevant for mennesker omkring os. Menigheder, hvor hverdag og gudstjeneste bliver til en helhed. Menigheder, som flere må opleve som en familie.

Den lokale menighed har et ansvar. Vi ser en ændring i, hvad velfærdssamfundet tager ansvar for. Når mennesker falder igennem systemet, har den lokale menighed et ansvar for at række en hånd ud til hjælp. Det skal selvfølgelig ikke ende ud i et overdrevent fokus på egne evner, for vi frelses alene af Guds nåde. Men vi kan ikke leve med at gå forbi den nødlidende. Vores barmhjertighed har potentiale til at lede mennesker til tro!

Vi vil nå flere med evangeliet

Vi skal som menigheder prøve at lære af hinanden. Derfor er vi taknemmelige for at være en del at et netværk af kirker i hhv Evangelisk Luthersk-Netværk og Netværk for Missionale Menigheder. Vi mødes regelmæssigt, ikke kun præster, men også frivillige, til opbyggelse, opmuntring og udvikling. Vi har brug for hele tiden at skærpe vores fokus på at nå flere mennesker med evangeliet. Ikke bare som præster, men som menigheder og enkeltpersoner. Hvordan inspirerer vi, kalder vi og lever vi evangeliet ud i vores hverdag? Det er grunden til at Skjern Bykirke er med i ELN og NMM.

Hvad kan vi bidrage med? Skjern Bykirke har efterhånden eksisteret i 10 år. Vi er blevet velsignet med en gradvis vækst, som hele tiden har givet os nye muligheder, men som også har medført ledelsesændringer.

  • Vi er gået fra én præst til to præster.
  • Vi har adskilt den daglige ledelse og bestyrelsesarbejdet for ikke at skabe flaskehalse.
  • Vi har oprettet et koordinationsudvalg, som kalder alle medlemmer til tjeneste.
  • Vi har omdannet halvdelen af vores bestyrelsesmøder til ledersamlinger, så flere ledere i menigheden kan få udrustning i tjenesten og give deres besyv med i bestyrelsens beslutninger.
  • Vi tager en samtale-runde i menigheden ved større beslutninger, som fx byggeri, skift fra valg- til frimenighed og ansættelser, hvor alle bliver hørt i mindre grupper.
  • Vi har tilknyttet en kommunikationsmedarbejder til den daglige ledelse, for at flere får den information, de gerne vil have om livet i menigheden.
  • Vi prioriterer kurser og konferencer til både ansatte og frivillige for at give inspiration til tjenesten.

Hvilke udfordringer har vi? Jo flere der kommer til gudstjeneste, jo vanskeligere bliver det at møde nye med den gæstfrihed, vi gerne vil vise dem, og som vi selv blev mødt med i sin tid. Derfor skal vi tænke nyt og lære, hvordan andre menigheder gør i den samme situation, så alle kan føle sig velkommen. Måske er det en grundlæggende kulturændring der skal til, hvor alle i menigheden bliver mere opmærksomme og imødekommende og gæstfrie. Men hvordan lærer vi lige os selv det?

En anden udfordring er plads. I øjeblikket samles vi i en dejlig middelalderkirke, som egner sig fantastisk til at fejre gudstjeneste i, men den egner sig ikke så godt til at have forskellige børnekirkegrupper under gudstjenesten, og den indbyder heller ikke til fællesskab efter gudstjenesten. Begge dele længes vi efter, så vi er i en proces med at skulle etablere en ny kirkebygning med bedre faciliteter for både voksne og børn under og efter gudstjenesten. Hvordan gør man det på den bedste måde? Det suger vi til os af fra andre menigheder i vores netværk, som har været igennem større byggeprocesser.

For nogle år siden læste og oversatte vi en artikel af Timothy Keller om, hvordan kirkevækst medfører nye ledelsesstrategier. Det var en øjenåbner for os og har hjulpet os til at tage udfordringer i opløbet, inden de blev umulige at gøre noget ved. For at tage et eksempel: Bestyrelsens arbejde har skiftet karrakter fra en arbejdende bestyrelse til en bestyrelse med større fokus på at definere en overordnet retning for menigheden. Det betyder, at mange praktiske beslutninger ikke tages i bestyrelsen men af lederne af de forskellige tjenestegrupper og de ansatte. Hvis vi ikke havde været opmærksomme på dette skifte, ville bestyrelsen kunne risikere at drukne i detailstyring og miste overblikket.

Åndelig vækst

Som menighed er det vores mål, at anstrenge os for at skabe plads til nye i fællesskabet. Her kommer en lille personlig beretning, fra Karen, som er gift med Henrik, om hvordan de har oplevet at blive en del af Skjern Bykirke:

“Vi er forholdsvis nye i menigheden. Jeg er vokset op i et ’middel’ kristent miljø og har været vant til at komme i kirke og kristent foreningsliv. Det var Henrik ikke – hans hjem havde et kulturelt eller mere traditionelt forhold til kirken – hvor man kommer til barnedåb og jul. Vi har været gift i ti år og fået tre børn, som alle er døbt – hvilket har øget behovet for at få et tættere bånd til Herren igen. Jeg kunne mærke, at det var uhyre vigtigt for mig at føre vores børn frem for Herren, selv om jeg i en årrække havde vendt det kristne miljø ryggen.”

“Vi flyttede til Skjern for godt ti år siden og det har ikke skabt så mange sociale bånd og venskaber i byen gennem de ti år, vi har boet her. Men det har ændret sig gennem det sidste år, hvor vi er kommet i Bykirken. Vi har som ungt ægtepar mødt et fællesskab med ligesindede – unge børnefamilier der er i samme livsfase og -situation som os. Vi har mødt et fællesskab der åbent har taget imod os, som vi var. Vi syntes det har været let at komme ind, men vi havde også relationer til flere medlemmer i menigheden inden vi begyndte at komme i kirken – hvilket måske har gjort det endnu lettere for os. Men også kirkens præster med familier har vist interesse for os som ny familie i kirken og gjort en indsats, for vi skulle føle os velkommen.”

“Men det, der har gjort størst indtryk for mig/os, var den åbenhed der var omkring at tale om Jesus og Gud.

Man kunne italesætte alt. Der var ingen dumme spørgsmål. Ingen fejl, ingen skam og ingen skyld, som man ikke kunne tale om – eller bede om forladelse for. Det har været som om, jo mere man spurgte og ønskede at lære, jo mere åbnede denne kirke sig op for os og foldede sig ud. Vi er på en fantastisk religiøs rejse sammen, som familie, som forældre og som ægtepar. Gennem den smågruppe/cellegruppe vi er blevet en del af, mødte vi yngre og modne ægtepar og forældre, der har kunnet rådgive os, støtte og guide os gennem gode, såvel som svære tider. For os har det været et dejligt, hjemligt og varmt møde med Herren og Jesus, at komme med i Bykirken – som at komme hjem.”

Læs mere om Skjern Bykirke på deres hjemmeside.

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Verified by MonsterInsights