Repræsentantskabsmøde

ELNs repræsentantskab har i januar været samlet til det halvårlige møde i Odense, hvor der blev drøftet centrale emner om mission og evangeliets fremme i Danmark og givet inspiration til Landsledelsens arbejde. Repræsentantskabet er bredt sammensat af personer (36 i alt), som med deres baggrund og erfaring fra forskellige organisationer og menigheder har en vigtig funktion i ELN. Drøftelserne på repræsentantskabsmødet er nemlig med til at sætte retning og indhold for ELNs arbejde og på det seneste møde kunne man spore en ny optimisme og tro på fremtiden.

Fremad i fællesskab

De gamle missionsbevægelser har i fællesskab med ELN sat gang i en frugtbar samtale om, hvordan vi kan hjælpe og inspirere hinanden på tværs af menigheder og organisationer til at være Guds folk i Danmark i 10’erne. Sandheden tro i kærlighed og med et stærkt fokus på Jesus tro og vækst som mål. Der blev i forskellige indlæg lagt vægt på mission og at vi skal tjene til Guds ære og mennesker til frelse og gavn. ELN skal ikke konkurrere med de gamle missionsbevægelser, men være et samlende netværk. Et samlet mål er, at der kan være menigheder og kristne fællesskaber i hele Danmark og dermed undgå såkaldte ”hvide” pletter, hvilket der allerede arbejdes på i SMK (Samtaleforum for Mission og Kirke). Selvom ELN fortsat skal være en kritisk røst i den kirkelige debat, så er tiden kommet til at sætte en ny dagsorden med fokus på åbenhed, bibelglæde, Jesus-glæde og giverglæde.

Gospel Coalition

Gospel Coalition er et amerikansk netværk af menigheder, som har opnået en stor udbredelse og indflydelse og det blev drøftet om nogle af deres erfaringer og arbejdsmetoder kunne oversættes til danske forhold. Under overskriften ”Evangeliet forandrer alt”, fik repræsentantskabet et spændende indblik, hvordan man i Gospel Coalition både har fokus på, at evangeliet skal være modgift mod sekularisme og overfladiskhed. Deres hjemmeside har et overvældende indhold (bl.a. ca. 45.000 prædikener) og er en formidabel ressourcested.

Det var en vigtig påmindelse om, at evangeliet til enhver tid må være drivkraften i ELN. Det gav også ny inspiration til, hvordan ELN kan spille en væsentlig rolle som ressourcested og formidler af alt det gode, som siges, skrives og gøres i organisationer, menigheder og af kirkeledere.

ELN 2.0

Repræsentantskabsmødet sluttede med en café-drøftelse af, hvad der er vigtigt i ELNs arbejde de næste tre år og efter fælles andagt og bøn i Skt. Hans kirke tog man hjem med fornyet optimisme og frimodighed. Det var som om, at der er varslet en ny og spændende fremtid for ELN – en fremtid der af en deltager på mødet blev formuleret som “ELN 2.0”.

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

ELN søger ny landsleder. Måske noget for dig, der er netværker, organisator og kommunikator..?

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights