Repræsentant-skabsmøde i ELN

Evangelisk Luthersk Netværk blev stiftet i 2006 i Odense og hvert år mødes ELNs repræsentantskab til drøftelse af aktuelle kirkelige spørgsmål.

Evangelisk Luthersk Netværk afholder en gang om året repræsentantskabsmøde i Odense og det var i år lørdag d. 24. januar. Repræsentantsskabet, som består af 39 personer, er sammensat således at der er en bred repræsentation af baglandet for ELN og har til formål at være et inspirationsforum for ELNs landsledelse. På møderne diskuteres aktuelle kirkelige problemstillinger og i år var der to hovedemner, nemlig missionstænkning og – praksis i Danmark og udbyttet af at deltage i den offentlige debat.

Til indledning stiftede man dog bekendtskab med en ny salme skrevet på norsk af Willy Abildsnes og oversat og gendigtet af Per Damgaard Pedersen. Det kan vist godt kaldes en kirkekamps-sang og et af versene lyder:

Selv hvad Herren har bestemt,
kan de nemt nedstemme siden;
de må stå i pagt med tiden.
Hvilket tab, om de blev glemt!
Herren satte vin på bordet,
det har de sat ud af kraft;
deres ord er ord mod Ordet,
deres vin er vand med saft.

 Missions-tænkning og praksis i Danmark

Målet var at sætte fokus på nogle danske erfaringer med mission og nytænkning af, hvordan evangeliet kan bringes til det danske folk. Herunder naturligvis, hvordan man som menighed kan arbejde målrettet mod at være i mission. Henrik Bartholdy, med i ledelsen af Københavnerkirken, fortalte om hvordan man i Københavnerkirken har en drøm, en drøm om at den må være et evangeliecentreret fællesskab om mission ind i den tid vi lever i. ”Evangeliet er ikke et enkelt rum i vores liv. Gud skal have betydning for alt i vores liv. Evangeliet er ikke kun indgangen til kirken, men har betydning for hverdagslivet. Det skal være Gud der er i centrum. Gud er relationel. Kirke er noget man er – det er at være Guds folk. Kirke er ikke organisation, men en organisme, som en del af Guds værk, vi skal vokse med Jesus og være et redskab for ham.”

Henrik Batholdy blev suppleret af sognepræst Flemming Baatz, præst i Skt. Pauls kirke, Århus. Han fortsatte emnet med at spørge: Hvad skal vi som kirke? Og svarede selv, at vi skal arbejde på at udruste og på at nå målet. ”Vi skal glæde os over at være med. Kristus skal forkyndes overalt. Vi må frydes over det, hver gang et menneske vender sig til Kristus. Der findes ingen faste metoder til at vende mennesker til Jesus. Men det er fast arbejde, bøn og udholdenhed. Man kan spørge sig selv, hvad kommer der ud af alle anstrengelserne, men det er Gud der skal med i arbejdet. Gud siger, at hans ord ikke vender tomt tilbage. Så kan det godt være at vi arbejder i forskellige sammenhænge, fri- valg- og sognemenigheder og vi har forskellige fordele og udfordringer ved det, men vi arbejder på en fælles sag.”

Hvordan gør vi os bedst gældende i den offentlige debat ?

Spørgsmålet til denne drøftelse lød om vores engagement i den offentlige debat er et nødvendigt onde eller om det virkelig kan flytte noget ? og fremmer vi bedst bibelsk kristendom ved at være offensive i den offentlige debat eller bør vi i stedet satse på at arbejde på de indre linjer og påvirke gennem organisationer og netværk ?

Jesper Bacher, Sognepræst i Vejleby, Tirsted, Skørringe og Hillested, indledte denne drøftelse med at slå fast, at emnet vedrører alle der identificerer sig med klassik evangelisk kristendom. “Den augsburgsske bekendelse tager udgangspunkt i salme 119, v. 46. Her fremgår det, at man skal bekende troen i det offentlige rum, for det vedkommer alle. Det er målet at verden skal blive kirke og kirke skal være verden. Gud skal prædikes på torvet som Paulus på Areopagos. Evangeliet er en hemmelighed, der skal offentliggøres. Det er noget der skal gøres kendt.
Vi kan være frustreret over tidens forfald, og det at være i opposition kan være svært og kan give voldsomt bagslag. Hvorfor provokerer evangeliet så mange? Det er jo næstekærlig. Men det er også farligt, man kan blive klædt af. Jesus stjal folks selvretfærdighed, og det var meget værre end de 2 røvere han blev korsfæstet sammen med, for de stjal jo kun folks penge. Forkyndelsen skal være alvorligt uden at være glædesløs. Vi skal være dømmekraftige uden at være fordømmende.Vi skal være solidariske med tid og sted uden at være slave af tidens tendenser. Jesper Bacher sluttede sit indlæg med et citat: Sand glæde er en alvorlig sag.”

Birger Nygaard, sekretariatsleder i Folkekirkens mission, bidrog også med et indlæg og hans udgangspunkt var, at vi ikke kan lade være med at blande os.”Vi kommunikerer alle, hvis vi ikke er døde. Det er derfor vigtigt, hvordan vi kommunikerer. Kristne og ELN kan ikke lade være med at kommunikere. Det der kom før bibel og bekendelse var at Gud sendte sin søn Jesus til jorden, og det skal formidles ud til mennesker.

Journalisterne har ofte selv dannet sig historien, før interviewet og mange gange kommer der kun en halv sandhed frem. ELN er udadtil i den offentlige presse meget repræsenteret af Henrik Højlund og han gør det rigtig godt. Vi har mange ting der skal frem og vi skal tale til opmuntring. Frygt ikke tro kun som Jesus sagde. Vi bør til Per Ramsdal sagen sige, at kristendommen ikke bare er noget fortidigt, for Jesus lever. Jeg var sammen med ham i søndags, eller jeg er sammen med ham hver dag, for han er virkelig genopstanden.”

Nyt fra ELN

Landssekretær Brian Christensen og menighedsinspirator Gitte Thomsen orienterede om det sidste nye fra ELN. Der blev bl.a. vist en ny hvervevideo og fortalt om kommende arrangementer: Mission2015, menighedscamp på Hjallerup, Inspirationskonference forår 2016, Kirkefest 1. okt. 2016. Der er nu 29 medlemmer af M-netværket. Formålet er at skabe et netværk af menigheder og der lanceres snart en mulighed for downloade prædikener fra hjemmesiden. Der kom forslag fra repræsentantskabet om at have tilbud i M-netværket på Sjælland og at der holdes kirkefest oftere end hver 3. år.

 

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights