Reformationsdag med fornyet kald

ELN er medunderskriver på Bishoftu-notatet – et kald til lutherske kirker verden over. Læs det i dag på Reformationens fødselsdag.

501 år efter, at Luther ifølge traditionen slog sine teser op på kirkedøren i Wittenberg, er ELN medunderskriver på et kald til fornyet reformation i lutherske kirker verden over.

Kaldet er formuleret i Bishoftu-notatet og blev til på en konference for “Global Confessional and Missional Lutheran Forum”. Konferencen blev holdt i Bishoftu i Etiopien i september og tre repræsentanter fra ELN deltog.

Læs notatet på dansk her: Bishoftu-notatet til lutherske kirker verden over

Læs notatet på engelsk her: Bishoftu Letter to the Churches

Bishoftu-notatet tager udgangspunkt i ELN’s “Odenseerklæringen”, som forummet allerede tidligere har oversat.

I Bishoftu tog man under amerikansk lederskab fat i erklæringen igen, fordi man vurderer, at den med få tilføjelser vil kunne sendes til alle lutherske kirker, som et kald til anger over kirkens svigt og et kald til besindelse på Bibel og bekendelse.

Tilføjelserne handlede især om at pointere, at mennesket er skabt som mand og kvinde, at religioner ikke er lige, og at kirken har et uomgåeligt kald til mission.

Kald i tiden – og et svar på vranglære

Bishoftu-notatet formulerer selv sin hensigt:

Det er hensigten med dette Bishoftu-notat at opsummere og klargøre den lære, der er vores bibelske og bekendelsesmæssige arv. Vi sender også et kald – en opfordring til den lutherske verden om at bekende og angre, om at blive fornyet, reformeret og på ny blive fokuseret gennem Guds ord. Alt med den hensigt, at vi sammen kan være vidner i verden og føre andre til vores herre og frelser, Jesus Kristus.

Dette notat tjener også som et svar på den vranglære, der i vores tid har vundet indpas inden for lutherske kirker.

 

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Verified by MonsterInsights