Provokerende og aktuel bog om kristen spiritualitet

Carsten Dalsgaard Hansens nye bog anmeldes her af Ingolf Henoch Pedersen, pensionist, bibelinspirator og medlem af bestyrelsen for Hellig Kors Kloster

Lørdag den 16. juni var ca. 50 personer fra nær og fjernt mødt op i kirken på Hellig Kors Kloster. Anledningen var udgivelsen af en ny bog på forlaget ProRex med titlen: Et uddelt hjerte – kristen spiritualitet i en splittet verden.

Når det foregik netop på Hellig Kors Kloster, skyldes det, at forfatteren af bogen, Carsten Dalsgaard Hansen, er leder her. Men det oplevedes også af andre grunde som en ideel ramme omkring markeringen af udgivelsen af netop denne bog. Fordi Hellig Kors Kloster er rejst med ønske om at være et sted for åndelig fornyelse og fordybelse midt i en åndeligt og menneskeligt forarmet verden, som et sted, hvor himlen kan berøre jorden og afstanden mellem den åndelige og den materielle verden kan overvindes i mødet med Gud i hans hellige ord.

Rammende analyse

Carsten stiller den diagnose på misæren i den vestlige verden, at det åndelige og det verdslige i den grad er blevet adskilt under indflydelse af sekulariseringen og den fremvoksende bibelkritik. Så enhver tanke om et helligt liv, som skiller sig ud fra almindelig verdslig livsstil, nærmest på forhånd er dømt som sværmerisk eller farisæisk. Sjældent, om nogensinde, har jeg læst en så rammende analyse af den materielt rige, men åndeligt set forarmede verden, vi lever i. Kirken selv fornægter jo Guds hellige krav til menneskelivet til fordel for en forkyndelse, som ser det som sin hovedopgave at holde hånden over den lille tro hos mennesker, som lever et totalt verdsligt liv og med al tydelighed viser, at de ikke har brug for kirken til andet end til bekræftelse af, at de skam er gode nok, sådan som de er – uden omvendelse og uden kristen praksis.

Længsel efter et udelt hjerte

Bogens vigtigste ærinde er imidlertid rettet mod os, som nok ønsker at leve som kristne, men som langt på vej lader det ske på verdslige præmisser, idet vi også adskiller det åndelige fra det liv, vi lever i hverdagen. Under læsningen blev jeg selv grebet af en dyb længsel efter at få et mere udelt hjerte, så min bekendelse og alle mine gode, fromme ord må hænge bedre sammen med det liv, jeg lever i hverdagen. Her er Carsten ikke bange for at tage fat om ”nælderne”, når han f.eks. taler om materialismens forføriske magt over os. I forlængelse heraf giver han i et kapitel konkrete eksempler på og forslag til alternative måder at leve på som disciple i en sekulariseret, materialistisk kultur.

Ved lanceringen af bogen blev det sagt, at Carsten er et menneske, hvis hjerte brænder for sandheden. Det er sandheden om den tid, vi lever i, men det er først og fremmest sandheden om Kristus, som er ham, vi langt på vej har kastet vrag på og mistet i samfundet – og langt ind i kirken. Bogen er fyldt med personlige vidnesbyrd om, hvad det gør ved et menneske at bæve for og samtidigt elske sandheden. Bogen går fra hjerte til hjerte og kaster samtidigt lys over mange fænomener, som er oppe i tiden, og som jeg personligt har brug for at få sat på plads. Så tak til Carsten for denne provokerende og spændende bog. Den fortjener virkelig at blive læst, begrundet og efterlevet.

Carsten Dalsgaard Hansen: Et udelt hjerte – kristen spiritualitet i en splittet verden. ProRex. Pris: 199,95 kr.

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

ELN søger ny landsleder. Måske noget for dig, der er netværker, organisator og kommunikator..?

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights