Præster har pligt til at vie

Homoseksuelle par kan omgå præsters ret til fritagelse fra at foretage vielser af to personer af samme køn ved at den ene person foretager et juridisk kønsskifte

I dag blev der i Folketinget på Christiansborg holdt åbent samråd om sognepræsters pligt til at vie par, hvoraf den ene person har fået juridisk kønsskifte. Folkekirkens præster har i dag frihed til at sige nej til at vie homoseksuelle, mens de, som Kristeligt Dagblad skrev tidligere i år, ikke har samme ret, når det gælder personer, der har skiftet køn juridisk, det vil sige personer der er født med et køn, men hos myndighederne har skiftet status til et andet køn. Det var Folketingets Kirkeudvalg med sognepræst Christian Langballe (DF) i spidsen, der havde kaldt kirkeminister Marianne Jelved (R) i åbent samråd og bedt hende om at orientere udvalget.

Fastholder vielsespligt

Det fremgik meget klart af samrådet, at en sognepræst i Folkekirken har pligt til at vie et par, hvor den ene har foretaget juridisk kønsskifte, hvis begge er medlem af folkekirken og den ene medlem af præstens sogn. Hvis parret har CPR-numre med forskelligt endetal, så har præsten pligt til foretage vielsen uanset om begge er iført brudekjole. Kirkeministeren henviste til, at man må spørge sin biskop om at blive fri, for den mulighed er til stede i lovgivningen. Men man har altså ikke længere ret til at sige nej til at vie et homoseksuelt par, hvis den ene har foretaget juridisk kønsskifte. En præst i folkekirken skal altså spørge om fritagelse hos sin biskop, men har ikke ret til at sige nej.

Christian Langballe var meget utilfreds med kirkeministerens svar og kaldte det et brud på det løfte der blev afgivet om samvittighedsfrihed i forbindelse med indførelse af den nye ægteskabslov. Kirkeministeren kunne dog ikke forestille sig, at nogen af biskopperne ville tvinge nogen præster til at foretage en vielse, som præsten af religiøse grunde ikke ønsker at foretage. Til det svarede Christian Langballe, at der er stor forskel på at have en ret til at sige nej og så at skulle spørge om lov. Den nye lov om juridisk kønsskifte risikerer at stille præster i absurde situationer.

Vi går ikke på kompromis

Formand for Evangelisk Luthersk Netværk, sognepræst Henrik Højlund udtaler på baggrund af kirkeministerens svar: ”Det er et klokkeklart brud på sikringen af samvittighedsfriheden. Det er et politisk indgreb i kirkens indre anliggender. Hvad værre er: Det er en teologisk falliterklæring, en falliterklæring på linje med indførelsen af vielsesritualet for homoseksuelle.

Vi har ikke andet at gøre end at nægte at stille op til det. Går vi på kompromis her, vil vi ikke længere kunne sætte grænse for kompromisvilligheden. Vi vil kunne finde undskyldning for alt. Jeg går gerne om ad biskoppen for at blive fritaget. Men skulle biskoppen nægte fritagelse, er der kun ulydighedens vej tilbage. For at være lydig mod kirkens Herre, og ikke dens vildfarne tjenere.”

Se tidligere nyhed på ELNs hjemmeside.

 

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights