Positiv vinkel på kirkelivet i Århus

Århus Bykirke og Århus valgmenighed oplever stor vækst i antal medlemmer og gudstjenestedeltagere

I et par artikler i Jyllandsposten er det blevet bemærket, at der er stor søgning til to valgmenigheder med en såkaldt konservativ syn på bibelen, altså menigheder, hvor man har et traditionelt luthersk syn på bibelen som Guds ord.

“De to valgmenigheder er – som sognekirkerne Skt. Pauls Kirke og Christianskirken – blandt de mest besøgte i Aarhus. Kun biskop Kjeld Holm trækker lige så mange, når han prædiker i Domkirken. Fælles for de fire kirker er, at de har en konservativ tilgang til Bibelen. De stiller ikke spørgsmålstegn ved, at Gud er verdens skaber, at Jesus døde på korset, og at der er et liv efter døden.”, skriver Jyllandsposten og citerer derefter lektor i religionsvidenskab ved Århus universitet, Marie Vejrup Nielsen: “Det er et minoritetssynspunkt i det danske samfund og i den danske folkekirke, men til gengæld trækker kirkerne stærkt i de folk, der deler det synspunkt”.

“Det er glædeligt, at både Jyllandsposten og en lektor i religionsvidenskab har bemærket, at klassisk luthersk kristendom kan trække mennesker i kirke, men jeg mener, at Marie Vejrup Nielsen ikke er godt nok orienteret om teologien i folkekirken, når hun kan kalde troen på skabelsen, Jesu død og det evige liv for et minoritets-synspunkt. Her er jo tale om centrale teologiske kernepunkter og man vil finde rigtig mange præster og menigheder i folkekirken, som holder fast ved dem.” udtaler landssekretær i ELN Brian Christensen. “Den store vækst i de to valgmenigheder i Århus skyldes for mig at se kombinationen af sund, klassisk bibelsk kristendom og et seriøst og godt menighedsarbejde og desuden en gudstjenesteform der bryder med de vante former i folkekirken.”

Fokus på fællesskaber

»Vi har et musikunivers og et formidlingsunivers, som ikke er så fremmed fra mainstreamkulturen,« siger Keld Dahlmann, præst i Aarhus Valgmenighed til Jyllandsposten og der fortsættes:

“Han vurderer, at også valgmenighedens fokus på fællesskaber trækker mange til.

Mens fællesskabet i en almindelig kirke kan være begrænset til en kop stående kaffe efter gudstjenesten, er valgmenigheden bygget op med en masse mindre fællesskaber – såkaldte klynger, som af og til mødes en hverdag. Og der er lagt vægt på, at medlemmerne giver en hjælpende hånd med i kirken – eksempelvis med at afholde gudstjenesterne.

»Vi udfordrer folk til at engagere sig. I mange kirker har man måske sejret sig lidt ihjel, for der er ikke nogen forventning om engagement fra medlemmernes side. Der er ansat folk til at ordne det hele,« siger Keld Dahlmann.

Biskop Kjeld Holm mener, at valgmenighederne er »fantastisk gode til at skabe et fællesskab«, men tager afstand fra deres teologiske samlingspunkt.

»Kristendommen kommer til at fylde alt for de mennesker. For mig skal det folkelige og det kirkelige gå hånd i hånd, men her er det jo rendyrket kirkelighed. Det er kirkelighed, fra de kommer, til de går. Det føler de sig godt tilpas ved, og det er fint, men flertallet af danskere vil fastholde, at det folkelige og det kirkelige skal gå hånd i hånd,« siger Kjeld Holm.”

Læs begge artikler fra Jyllandsposten her:
Det er moderne at være konservativ“, JP 7. december
Konservative præster fylder kirkerne“, JP 7 december

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Kursus for frivillige ledere. Fokus på åndelig og praktisk ledelse. For dig! Forår 2024

Verified by MonsterInsights