Personligt lederskab i fokus

Kursus vil udvikle ledere, der er ledt mere af Jesus, leder mere som Jesus og mere til Jesus.

Arrow Lederskab tilbyder udviklingsforløb med fokus på lederens absolut største ledelsesopgave, nemlig lederen selv. Visionen er at udvikle ledere, der er ledt mere af Jesus, leder mere som Jesus og leder mere til Jesus.

Og når et nyt forløb begynder i august, er det i en opdateret og skærpet udgave.

Peter Kofoed Herbst, der er præst i Kronjyllands Frimenighed og teamleder i Arrows arbejdsgruppe fortæller, at Arrows Lederskab er langt mere end blot et lederkursus.

”Arrow Lederskab er særlig henvendt til ledere, som ønsker at arbejde med deres karakterdannelse i et trygt og samtidig udfordrende fællesskab med andre ledere på tværs af det kirkelige landskab i Danmark. Undervejs forsyner undervisningen lederen med redskaber til at lede sig selv, lede andre og lede en organisation,” siger Peter Kofoed Herbst.

De seneste 13 år har 70 ledere gennemført kurset i Danmark, og det er naturligt, at der nu sker en justering af det oprindelige tilbud.

Tidsmæssigt er kurset forkortet fra 4 internater á 5 døgns varighed fordelt over 2 år, til i stedet at være samlet på 3 internater á 3 døgn i løbet af et skoleår.

Samlingerne suppleres med webinarer og online-mentoring, og på den måde er det lykkedes at lave et indhold, som i alt væsentligt svarer til det oprindelige.

Ansøgningsfristen til næste Arrow-forløb er den 15. juni 2024. Se mere på arrowlederskab.dk

OM ARROW

Det internationale Arrow lederskabsprogram, som udsprang fra kristne ledere i Canada, har nu i over 30 år hjulpet ledere med at finde klarhed, sunde prioriteter, fællesskab og frimodighed til at lede på en Jesus-centreret måde.

I Danmark blev Arrow igangsat i 2013. Siden da har 70 ledere gennemført et forløb i Danmark.

Arrow er associeret medlem af Evangelisk Alliance og har Lausannepagten som teologisk grundlag.

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Verified by MonsterInsights