Paneldebat om opstandelse

Fælles debat-arrangement på Dansk Bibel-Institut tirsdag d. 21. april kl. 17-19 mellem Theodor Jørgensen og Jens Ole Christensen

20. januar blev der sat et punktum i Ramsdal-sagen med en pressemeddelelse fra Københavns biskop, Peter Skov-Jakobsen. Den tjenestelige samtale som sognepræst Per Ramsdal var indkaldt til på baggrund af sine udtalelser til Jyllandsposten og i pressen i øvrigt, fik den konsekvens at Per Ramsdal fortsatte som sognepræst. Han trak nemlig alle sine udtalelser tilbage og undskyldte. Biskop Peter Skov-Jakobsen udtalte bl.a. om sagen: ”Per Ramsdal har lovet fremover at leve op til sin fortolkningspligt i forbindelse med forkyndelsen og sin øvrige pastorale tjeneste. For at støtte denne bestræbelse indgår sognepræsten i et mentorforløb på foreløbigt 6 måneder. I løbet af den tid vil flere nyere fremstillinger af den kristne troslære blive læst og drøftet.”

Jesu opstandelse

Men selvom Ramsdals-sagen dermed blev lukket, så åbnede den op for en debat i Folkekirken omkring forståelsen af trosbekendelsens læresætninger og de bibelske tekster, som har været ret omfattende. Det er en debat, der især har handlet om det helt grundlæggende i den evangelisk-lutherske lære, nemlig forståelsen af Jesu opstandelse. Det har ikke kun været en spørgsmål om man nu mente at opstandelsen havde fundet sted, men også, hvad det ville sige at tro på opstandelsen.

Dansk Bibel-Institut og Evangelisk Luthersk Netværk vil gerne fortsætte den debat og samtale mellem forskellige teologiske opfattelser og indbyder derfor i fællesskab til et debat-arrangement på Dansk Bibel-Institut tirsdag d. 21. april kl. 17-19. Der vil være to indlæg af henholdsvis professor emeritus og dr.theol. Theodor Jørgensen (Jesus er opstået, men ikke fysisk) og cand.theol. og generalsekretær Jens Ole Christensen (Jesus er opstået med kød og knogler) og derefter vil der være paneldebat. Teodor Jørgensen er udpeget af biskop Peter Skov-Jakobsen til at være mentor for Per Ramsdal, mens Jens Ole Christensen er generalsekretær i Luthersk Missionsforening.

Kernepunkt i den kristne tro

Jesu opstandelse rører ved det centrale i den kristne tro. Rektor for Dansk Bibel-Institut Børge Haahr Andersen og formand for Evangelisk Luthersk Netværk Henrik Højlund har begge ytret sig i debatten.

”Hvis julens budskab ikke er knyttet sammen med, at den evige Guds søn blev kød og blod i tidens fylde, så er Jesus ikke andet end et unikt menneske, og så giver trosbekendelsens stærke ord ikke længere mening. Og hvis Kristus ikke reelt og fysisk er opstået fra de døde på den tredje dag, så er budskabet om hans opstandelse en stor nødløgn. Trosbekendelsens ord står og falder med, om Gud er til, om Jesus er Guds søn og om hans opstandelse reelt har fundet sted. Ellers tømmes ordene for deres kristne betydning.” Børge Haahr Andersen i Kristeligt Dagblad d. 13. januar

”Med ”fysisk” er der ingen – absolut ingen – der mener, at Jesus ”kun” vendte tilbage fra døden som f.eks. Lazarus gjorde det. Der er ingen, der overser, at der med Jesu opstandelseslegeme også er noget ”over-fysisk” til stede, noget transcenderet fysisk så at sige. Jesus går gennem lukkede døre, han er uigenkendelig for så pludselig at genkendes. Der er ingen, der indbilder sig at kunne forklare hændelsen endsige forklare Jesu opstandelseslegeme. Det overgår alt sammen vores forstand med vidunderlig himmelsk gådefuld kraft og betydning. Men det bliver hændelsen jo ikke mindre virkelig af. Snarere mere virkelig. Jordisk fysisk plus noget mere.” Henrik Højlund i Kristeligt Dagblad d. 3. marts

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Verified by MonsterInsights