Ord fra Guds hjerte

Boganmeldelse: I forbindelse med projekt God Forkyndelse er bogen “Ord fra Guds hjerte” udgivet. En nødvendig udfordring til forkynder og menighed

Bogen “Ord fra Guds hjerte” anmeldes her af en af en ung forkynder, bachelor-studerende på Menighedsfakultetet, Martin Kirk Christensen.

”Projekt God Forkyndelse” satte sig i 2013 for at undersøge, hvordan det står til med forkyndelsen i Danmark. Dette mundede ud i en projektrapport, der forsøgte at drage nogle konklusioner omkring forkyndelsen. Flere af disse konklusioner viser, at forkyndelsen på nogle punkter er udfordret. Derfor har ”Projekt God Forkyndelse” udgivet bogen ”Ord fra Guds hjerte”. Bogen er en antologi, hvor 13 forskellige artikler forsøger at give inspiration, til hvordan vi kan takle de udfordringer projektrapporten har klarlagt.

Det er 13 meget forskellige artikler, man bliver præsenteret for i ”Ord fra Guds hjerte”. De spænder meget vidt både i emner og stil. I én artikel finder man teologiske tanker om hvad forkyndelse er og hvorfor vi skal forkynde, i en anden artikel finder man helt praktiske råd om hvordan man, som forkynder kan arbejde med sit kropsprog og i en tredje finder man en novelle, om hvordan Gud bruger utilstrækkelige forkyndere til at nå mennesker. Bogen får på den måde adresseret rigtig mange forskellige emner, der, på hver sin måde, har noget med forkyndelsen at gøre.

Masser af inspiration

Formålet med ”Ord fra Guds hjerte” er at inspirere og udfordre både forkyndere og menighed så at de ”bliver bedre redskaber for god forkyndelse”. Dette formål synes jeg langt hen ad vejen bliver ramt i bogen, om end det i høj grad er forkynderne, der vil få mest med fra bogen. Artiklerne giver, i al deres forskellighed, mange gode input til videre refleksion over forkyndelsen. Samtidig er det store og svære emner der bliver taget op i flere af artiklerne. Emner som fx hvordan man forkynder om himmel og helvede eller hvad forholdet mellem tradition og fornyelse i forkyndelsens sprogbrug og stil skal være.

Sådan nogle emner bliver man naturligvis ikke færdig med på en 10-15 sider lang artikel og derfor er det også rigtig positivt, at der efter hver artikel er givet nogle spørgsmål til refleksion/drøftelse. Dette giver et rigtig godt oplæg til at snakke og reflektere videre over emnerne og spørgsmålene ligger meget op til, at læseren får gjort den enkelte artikels anliggende konkret ind i ens egen situation.

En ting jeg dog synes mangler i bogen er et større oplæg til fordybelse. Jeg synes fx at det havde være meget spændende hvis der var blevet opgivet et par bøger omkring emnet i slutningen af hver artikel, hvilket en af forfatterene faktisk også gør. Emnerne er nemlig for store, til at man kan komme hele vejen rundt om det i én artikel.

Arbejdet stopper ikke her

”Ord fra Gud hjerte” er alt i alt en rigtig god og ikke mindst en rigtig vigtig bog! Sammen med resten af ”Projekt God Forkyndelse” sætter den forkyndelsen i fokus. I sær sætter den spørgsmålet ”hvordan forkynder vi?” i fokus. Den gør det uden at tale om forkyndelsen som rent menneskeværk, ved fx at lade første og sidste artikel handle om Guds rolle i forkyndelsen. Samtidig bliver forkynderens ansvar aldrig fjernet og det primære fokus er i det meste af bogen er at gøre hvad vi kan for at forkyndelsen taler så sandt og livgivende som muligt.

Det er dog på ingen måde en bog der bare skal læses og så sættes op på hylden. Hvis den skal have en effekt på forkyndelsen i Danmark skal bogens emner drøftes i fællesskab og arbejdes med af den enkelte forkynder. Men ”Ord fra Guds hjerte” er et rigtig godt udgangspunkt for arbejdet med forkyndelsen og jeg vil derfor varmt anbefale den til alle forkyndere.

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Verified by MonsterInsights