Opstand om opstandelsen

En række præster og teologer har bidraget til en ny bog om opstandelsen med baggrund i en omfattende kirkelig debat.

Sognepræsterne Jørgen Sejergaard og Henrik Højlund har redigeret 10 bidrag til debatten, som er udgivet på Credo forlag. Her bringer vi bogens forord:

“2015 blev året, hvor den store kirkelige debat drejede sig om Jesu opstandelse. Mere centralt bliver det ikke. Med det spørgsmål står og falder hele kristendommen. ”Er Kristus ikke opstået, er vores prædiken tom, og så er jeres tro også tom”, skriver en af Det Nye Testamentes flittigste forfattere, Paulus. (1. Korintherbrev 15, 14) Så enkelt og ligetil kan betydningen af Jesu opstandelse formuleres.

Uden opstandelse fra døden træder Jesus i bedste fald ind i rækken af andre store vismænd. I værste fald må han dømmes ude som en religiøs fantast, som tillagde sig selv en betydning, han slet ikke kunne leve op til. Mest sandsynligt ville han være glemt og borte som en meget svag parentes i det jødiske folks historie, endnu en af de mange dumpede Messias-kandidater.

Debatten var affødt af nogle præsters opstandelses-skeptiske udsagn i Jyllandsposten. Selvom de allerfleste tog afstand fra præsternes udsagn i avisen, var der efterfølgende mange teologer og præster som forsøgte sig med delvise forsvar af præsternes udsagn. Det blev med tiden meget uklart, hvad der egentlig skulle forstås med Jesu opstandelse. Forvirringen blandt almindelige folkekirkemedlemmer var til at tage at føle på. Hvad mener kirken egentlig, når den siger, at Jesus stod op fra de døde? Den umiddelbare, folkelige opfattelse, at Jesus først var død og derefter på en eller anden mirakuløs måde aldeles levende igen, så levende at enhver principielt kunne have mødt ham og taget ham i hånden og delt et måltid med ham – den opfattelse blev stærkt anfægtet.

Opstandelsen var virkelig

Modsat blev den selvfølgelig også bekræftet af mange andre teologer og præster. Vi har inviteret nogle af disse teologer og præster bidrage til en bog, hvori der er lidt mere plads til at uddybe argumenterne for, hvorfor Jesu opstandelse skal forstås præcis så ligefremt, som folk i almindelighed opfatter den, og som de nytestamentlige tekster lægger op til – og hvorfor dette er et være eller ikke være for hele kristendommen.”

Bogens forfattere er

Henrik Højlund (red.), sognepræst
Jørgen Sejergaard (red.), sognepræst
Peter Søes, cand.theol., Ph.d.
Peter V. Legarth, professor, theol.dr.
Kurt E. Larsen, professor, dr.theol
Jan Holm Mortensen, sognepræst
Torben Bramming, sognepræst
Svend Erik Pedersen, pensioneret gymnasielærer
Elisabeth Albinus Glenthøj, teolog og familieterapeut

Bogen kan købes på Credo Forlag.

Himmelske dage

Debatten om opstandelsen fortsætter på Himmelske Dage i København lørdag d. 7. maj, hvor Evangelisk Luthersk Netværk inviterer til samtale og debat mellem Teolog Lars Sandbeck og sognepræst Henrik Højlund, om hvordan vi skal forstå Jesu opstandelse. Er det en opstandelse med eller uden kød og ben ? Hvad siger teksterne, og hvad betyder det for kirkens tro?

 

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Verified by MonsterInsights