Odenseerklæringen går verden over – og hjem igen

Odenseerklæringen blev et centralt dokument under international luthersk konference i Etiopien.

Odenseerklæringen, som vel kan betegnes som ELN’s fødselsattest, blev et centralt dokument under den internationale konference “Global Confessional and Missional Lutheran Forum” i Bishoftu i Etiopien.

På konferencen blev “Odense-erklæringen” fra 2006 nemlig udgangspunkt for en fælles udtalelse fra konferencen, et Bishoftu Statement 2018.

Ca. 50 lutherske kirkeledere fra fire kontinenter var samlet i Bishoftu. Heriblandt ELN’sformand, Jens Lomborg, pastoral vejleder Børge Haahr Andersen (en af forfatterne bag Odense-erklæringen) og landsleder Dorte Sig Leergaard.

Det lutherske forum begyndte som et mindre nordamerikansk-nordeuropæisk luthersk netværk, som samledes første gang i 2015 i Dallas, Texas. Dengang blev Odense-erklæringen oversat til engelsk som inspiration på vejen videre frem.

Nu vender Odenseerklæringen hjem til os igen. Denne gang med en betydelig international skare bag sig

Og i Bishoftu tog man under amerikansk lederskab fat i erklæringen igen, fordi man vurderer, at den med få tilføjelser vil kunne sendes til alle lutherske kirker, som et kald til anger over kirkens svigt og et kald til besindelse på Bibel og bekendelse.

Tilføjelserne handlede især om at pointere, at mennesket er skabt som mand og kvinde, og at det har omfattende destruktive konsekvenser at rokke ved denne sandhed.

”Vi danskere talte dernede om, at nu vender Odenseerklæringen hjem til os igen. Denne gang med en betydelig international skare bag sig. Bare de to lutherske kirker fra Tanzania og fra Etiopien repræsenterer vel ca. 15 mio.lutheranere,” siger Jens Lomborg.

Odenseerklæringen er ment som en nutidig formulering af tro og bekendelse med en klar afstandtagen til den aktuelle sekularisering. Den blev udgivet i kølvandet på sognepræst Thorkild Grosbølls fornægtelse og skredet væk fra forståelsen af ægteskabet som en ordning for én mand og en kvinde.

Når de endelige tilføjelser til Odenseerklæringen/Bishoftu Statement 2018 er på plads og oversat til flere sprog, vil dokumentet blive distribueret over hele verden.

”Gud bevæger sig i sandhed i verden på mystisk vis,” lyder kommentaren fra Jens Lomborg.

Du kan læse hele Odenserklæringen her

Læs flere indtryk for konferencen her

 

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Verified by MonsterInsights