Nyt ritual vil splitte Folkekirken

Lovgivningsmæssige frihedsordninger er afgørende i en tid, hvor der er stor risiko for, at folkekirkens nuværende medlemmer bliver splittet op i mange adskilte menigheder uden kontakt til hinanden.

Af Kurt Dalsgaard, næstformand i ELN
Er bragt i Kristeligt Dagblad den 8.12.10

Biskop Karsten Nissen har et indlæg i KD den 4. december, hvor han svarer Thomas Bjerg Mikkelsen fra Indre Mission på et spørgsmål om, ”der er grænser i den frihed, de præster har, som siger nej til et eventuelt kommende ritual for velsignelse og indgåelse af registreret partnerskab i kirken”.

I sit svar skriver Karsten Nissen at præsternes frihed er vigtig. Og i denne sammenhæng påpeger han, at hvis det skal lykkes at leve med uenigheden om ritualet, skal de som siger nej til ritualet have fuld frihed til det. Men disse præster må samtidig mene, at de, der siger ja, har plads i det folkekirkelige fællesskab.

Det er selvfølgelig rigtigt, at rent juridisk har de præster og biskopper, som siger ja til ritualet, plads i det folkekirkelige fællesskab. Men set fra et kirkeligt og teologisk synspunkt har de sat sig selv udenfor det kirkelige fællesskab.

Med Karsten Nissens udtalelse får man en fornemmelse af, at han slet ikke har forstået – eller prøver at overhøre – at vi faktisk er mange i folkekirken, som mener, at et ritual for velsignelse eller vielse af homoseksuelle er kirkesplittende. Vi mener, at de som går aktivt ind for dette ritual sætter sig selv udenfor kirkefællesskabet, selvom de stadig er ansat i – og er en del af – folkekirken.

Det kan derfor ikke lade sig gøre at leve godt sammen med så modsatrettede synspunkter på, hvad Guds ord siger om denne sag.

Hvis Karsten Nissen med vold og magt vil gennemtrumfe det omtalte ritual, bør han derfor samtidig lægge sig i selen for, at der bliver en kraftig udvidelse af frihedsordningerne i folkekirken. Ellers er der ikke meget indhold i hans velmenende ord.

Folk i Evangelisk Luthersk Netværks bagland vil uden tvivl reagere forskelligt, hvis der kommer det omtalte ritual. Vi ved at nogle vil blive i folkekirken, og andre vil forlade folkekirken og danne egen menighed/kirke.

Evangelisk Luthersk Netværk er et netværk for evangelisk lutherske kristne i Danmark uanset hvilken menighedsform man har, og vi vil arbejde for at holde sammen på de lutherske kristne i Danmark, hvis folkekirkens ledelse indfører et ritual, som splitter kirken.

Men det mindste man kan forvente af folkekirkens ledere, er, at de vil strække sig langt for at folkekirkens nuværende medlemmer ikke bliver splittet op i mange adskilte menigheder uden kontakt til hinanden. Gode og kreative frihedsordninger kan modvirke dette.

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Verified by MonsterInsights