Nyt lederpar til Hellig kors kloster

Marianne og Carsten Dalsgaard Hansen bliver det nye lederpar på det evangelisk lutherske Hellig Kors Kloster.

Marianne og Carsten Dalsgaard Hansen bliver det nye lederpar på Hellig Kors Kloster. Marianne er læreruddannet og Carsten teolog. I 7 år var de præstepar i Emdrup Kirke i København. Senere har de begge arbejdet inden for Blå Kors Danmark, henholdsvis med genbrug og behandling. Efter et flyt til Daugård, hvor de bor nu, har Carsten valgt at køre skolebus og samtidig hellige sig afholdelse af retræter i Foreningen Agapes regi.

Med sin unikke beliggenhed på Dejbjerg Hede og med udsigt over Ringkøbing Fjord består det evangelisk lutherske Hellig Kors Kloster af kirke og refugium og blev bygget i sidste del af forrige århundrede af præsteægteparret Hakon og Isa Rabjerg. Deres vision var at etablere et kommunitet på stedet og afholde retræter og i øvrigt ”modtage som gæster alle, der er kørt trætte i livet og gerne vil tilbage til Gud”. Denne vision har indtil nu kun delvist kunnet realiseres, idet kun enkelte personer i årenes løb har været villige til at bo fast på stedet og varetage de daglige pligter og opgaver.

Ny vision

Bestyrelsen for fondet, som ejer klostret, nedsatte sidste efterår en arbejdsgruppe, som fik til formål at udarbejde en ny vision for stedet. Gruppens rapport og de efterfølgende overvejelser har nu ført til en beslutning om, at der skal gøres et alvorligt forsøg på at realisere stifternes oprindelige vision om et kommunitet, om end i en mere tidssvarende form. Dette er ikke alene en ressourcemæssig nødvendighed på et sted som dette med sine næsten 2000 m2, men også i overensstemmelse med selve klostertanken. Og det er denne opgave, som Marianne og Carsten Dalsgaard Hansen i første omgang vil bruge kræfter på. ”Vi tror, at tiden er moden til alternative måder at bo og leve på. Der er brug for, at kristne går foran og på klostret kan vi få mulighed for at leve et fælles liv i bøn og arbejde,” udtaler det nye lederpar.

Retræte og ophold

Det nye lederpar vil dog allerede fra næste sommer, hvor de regner med at flytte ud på klostret, påbegynde afholdelse af retræter og andre arrangementer og give mulighed for at bo på klostret i kortere eller længere tid.

Planen er, at der sideløbende hermed skal søges etableret et antal nye og moderne lavenergiboliger på den 14 ha store grund, hvor de fastboende kan bo. Hen ad vejen håber bestyrelsen så, at der kan blive økonomi og kræfter til en mere gennemgribende renovering af klosteranlægget, som i dag fremstår noget utidssvarende.

Interesserede kan henvende sig til Marianne og Carsten Dalsgaard Hansen (93933106) eller medlem af bestyrelsen Ingolf Henoch Pedersen (86403855) for yderligere information.

På Hellig Kors Kloster hjemmeside:  http://www.helligkorskloster.dk er der mulighed for at læse mere om historien bag Hellig Kors Kloster, finde billedmateriale og i det seneste nyhedsbrev fra september 2015 læse mere om arbejdsgruppen og den nuværende bestyrelses visioner for stedet.

Hellig kors kloster

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights