Nyt internationalt luthersk forum

I august deltog ELN i stiftelsen af “The Global Confessional and Missional Lutheran Forum”, som skal give gensidig inspiration og fællesskab

I august 2015 samledes repræsentanter for forskellige lutherske kirker og fællesskaber til fælles drøftelser. Målet var at have fællesskab, få gensidig inspiration og stå sammen i kaldet til mission og discipelskab blandt lutherske kristne i hele verden. Disse drøftelser blev fortsat i Anaheim, Californien i august 2016 og resultatet blev, at der nu er stiftet et nyt internationalt Luthersk Forum.
NALC (North American Lutheran Church) har været vært ved disse to samlinger og deltagerne var fra Skandinavien, Tyskland, Hvide-Rusland, Etiopien, Tanzania og Sydsudan – fra Danmark er det Evangelisk Luthersk Netværk, som har deltaget. På dette års møde blev der valgt en ledelse, som har til opgave at lede det nye forum og én af de vigtigste mål bliver at arrangere og indbyde til en international missionskonference, gerne allerede i 2018 og forhåbentlig i Etiopien.

Formåls-dokument

Dette års drøftelserne tog udgangspunkt i Odense-erklæringen, som jo er stiftelses-dokumentet fra det danske ELN. Det viser lidt om, hvor aktuel den udfordring som Odense-erklæringen var et svar på, stadig er og at vi rundt omkring i verden står med nogle af de samme problemstillinger. Som grundlag og formål for det nye forum blev det dog besluttet at have et noget kortere dokument, som vi her bringer i en dansk oversættelse.

”Det globale konfessionelle og missionale Lutherske forum” har til formål at yde gensidig støtte og opmuntring til de som arbejder for at reformere og fornyelse i kirker rundt om i verden, der deler vores tro på Jesus Kristus, forankret i Den hellige Skrift og vores lutherske arv, som den er beskrevet i bekendelserne.

Vi engagerer os i bibelske og teologiske reflektioner og dialog for at kunne udvikle strategier og opmuntre præster, menigheder og organisationer til at implementere den opgave, som Jesus gav til sin kirke om at gøre disciple af alle folkeslag.

Disse strategier er designet til at udruste alle troende til frimodigt at dele deres tro på Kristus og således bringe fornyelse ind i kirken og styrke evangelisation og discipelskab, både blandt kulturkristne og de som endnu ikke er kommet til tro på Kristus. ”

Fælles om at være sendt til verden

Landssekretær Brian Christensen og formand Henrik Højlund deltog på mødet i Anaheim på vegne af ELN og de var en meget udbytterig oplevelse at være med.

”Særlig vidnesbyrdet fra kirken i Sydsudan gjorde indtryk på mig”, fortæller Brian Christensen, ” De var klar over at de materielt set er fattige og står overfor store udfordringer, bl.a. med borgerkrig og millioner af flygtninge. Men de fortalte, hvordan de bad for de vestlige kirker. For de vidste, at selvom vi i Vesten er materielt rige, så er vi åndeligt fattige.
ELN vil med deltagelse i det nye internationale forum gerne bidrage til, at vi ikke lukker os om os selv i vores egen danske sammenhæng, men er åben overfor inspiration og fællesskab med andre lutherske kirker og fællesskaber. Nogle steder er man trængt af forfølgelse fra kommunisme eller muslimske kredse, andre steder er det sekularisme og liberalteologi, der er de største udfordringer. Men vi er fælles om at være sendt til verden og tænde lys og håb og holde fast ved evangeliet om Jesus Kristus som verdens frelser.”

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

ELN søger ny landsleder. Måske noget for dig, der er netværker, organisator og kommunikator..?

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights