Nye menigheder stiftet

Thisted Bykirke kunne søndag indsætte Carsten Riis Jensen som valgmenighedspræst og samme dag blev Klaus Dahl indsat som præst i Aarhus Frimenighed
Søndag d. 21. januar blev en særlig festdag på hver sin side af Jylland, hvor to nye menigheder har set dagens lys. I Thisted er Thisted Bykirke for ganske nylig blevet stiftet som valgmenighed efter at man i flere år regelmæssigt har afholdt velbesøgte gudstjenester i missionshuset. Valgmenigheden er tilknyttet Indre Mission og ELN og det er lykkedes efter god dialog med både Viborg og Aalborg stift at få en særlig aftale om en præst for menigheden i stand. Sognepræst Carsten Riis Jensen, Møborg, er ansat i Viborg stift og han har i en periode på 1 år fået orlov på 10 % fra sin stilling til at kunne hjælpe valgmenigheden i Aalborg stift i gang.
I Aarhus blev Aarhus frimenighed stiftet ved en generalforsamling forud for søndagens gudstjeneste, hvor Klaus Dahl blev indviet til præstetjeneste af ELNs pastorale vejleder, Børge Haahr Andersen og indsat som ulønnet præst i menigheden. Aarhus frimenighed har siden efteråret 2017 afholdt gudstjenester ca. en gang om måneden og er tilknyttet ELN.

Thisted Bykirke

Menighedsinspirator Anette Klausholm Bækgaard fortæller her om festdagen i Thisted:
“Thomas Boelskifte fra den nystiftede valgmenigheds bestyrelse byder med stor glæde og lettelse mere end 90 mennesker velkommen til opstart og indsættelsesgudstjeneste i Thisted Bykirke. “Nu er Thisted Bykirke en realitet” siger han og fortæller, at de har været undervejs i ca 7 år. I dag er en festdag. Han byder særligt velkommen til konstitueret provst Mette Moesgaard Jørgensen og menighedens præst Carsten Riis Jensen, som tilknyttes Bykirken med 10%.
Det er tydeligt, at der er noget særligt over denne søndag. Alt er forberedt og alle har gjort deres bedste. Gudstjenesten begynder med procession, hvor provst og præst går forrest, herefter to fra bestyrelsen for valgmenigheden og sidst er Indre Mission samt Menighedsnetværket i ELN repræsenteret.
Provsten holder sin indsættelsestale, hvor hun bl.a. siger, at forkyndelsen skal stå i centrum i alle opgaver en præst måtte have og at det at være kirke er mere end det at have en kirke. Med disse og mange andre gode ord og et protokollat fra Biskoppen blev Carsten Riis Jensen blev indsat. Carsten ledte resten af gudstjenesten. Gudstjenesten bliver meget festligt rundet af med lovsang og det smukkeste postludie, hvor solosang og musik går op i en højere enhed.
Alle bliver budt på kaffe og kage og der er tid til både hygge og gode hilsner til og for menigheden.”

Aarhus Frimenighed

Fra festdagen i Århus

“I går, søndag den 21. januar, holdt vi i Aarhus Frimenighed stiftende generalforsamling og indsættelsesgudstjeneste for vores præst, Klaus Dahl. Dagen var kulminationen på mange måneders forberedelse og arbejde. Vi havde en fantastisk god dag med mange dejlige venner fra andre menigheder, som var sammen med os for at markere og fejre dagen. Generalforsamlingen forløb rigtig godt, og vi fik vores vedtægter på plads. Vi nævnte også lanceringen af vores nye webside http://aarhusfrimenighed.dk og vores Liv og vækst smågruppe, som fungerer rigtig godt.

Efter generalforsamlingen holdt vi gudstjeneste. Alt i alt var vi omkring 35 til stede ved gudstjenesten. Selve indsættelsen blev foretaget af Børge Haahr Andersen (rektor på DBI). Børge holdt en god tale, hvor han bl.a. mindede os om, at det ikke er en menigheds størrelse, men dens grundlag, Jesus Kristus, der er det afgørende. Han mindede også om, at præsteløftet er det næststørste løfte i en kristen præsts liv. Det største er ægteskabsløftet. Hvis ikke man som præst har en tryg familiebase at bygge på, vil også præstens tjeneste lide derunder. Derfor gælder det om at stå sammen som familie, både når det gælder præsten og alle dem, der kommer i menigheden.

Efter indsættelsen prædikede Klaus over dagens tekst, Joh. 12,23-33. Klaus understregede bl.a., at det afgørende for os er at ophøje Jesus som den korsfæstede og opstandne frelser og forsoner. Det ønsker vi skal stå som overskrift over alt arbejde i Aarhus Frimenighed. Bagefter fejrede vi nadver sammen, hvor Børge også hjalp med uddelingen. Efter gudstjenesten var der fælles spisning, hvor mange deltog.

Vi havde en fantastisk dag, hvor vi sammen glædede os over denne milepæl i vores lille menigheds korte historie. Foran os ligger et stort og spændende arbejde, som kun Gud kan gøre det muligt for os at være med i ved at ophøje Jesus Kristus. Må Gud give os nåde til det! ”

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights